วิชาคณิตศาสตร์

มีคำถามเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์? ไม่ว่าจะเป็นการบ้าน หรือโจทย์คำถามคณิตศาสตร์แบบไหน ข้อสอบชุดไหน ถามได้เต็มที่ในบอร์ดวิชาคณิตศาสตร์นี้ มีทีมงานช่วยตอบค่ะ โพสต์ถามข้อละกระทู้นะคะ พี่ทีมงานจะได้ตอบได้ครบทุกข้อไม่ตกหล่น

หากโพสต์ถามเพิ่มเติม เรื่องโจทย์ในคลังข้อสอบ ของเด็กทาเล้นท์ อย่าลืมอ้างอิงถึงไอดีข้อสอบ ที่ขึ้นต้นด้วย Q- นะคะ
พี่ทีมงานจะได้ทราบทันที ว่าข้อไหน จะได้ตอบได้อย่างรวดเร็วค่ะ ^^

หัวข้อ
ซื่อส้มมา4000บาทขายได้เงิน5400บาทได้กำไรกี่เปอร์เซน หากำไรมาก่อนว่าได้กี่บาท หาได้จาก กำไร = ขาย - ทุน = 5400 - 4000 = 1400 บาท เอา 1400 บาทไปเทียบว่า คิดเป็...
วิธีคิดแบบรากทำอย่างไรครับ 1.ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ มาลีได้คะแนน 6ใน10 มาลัยได้คะแนน 8ใน15 และมารุตได้คะแนน 14ใน20 จงหาอัตราส่วนการได้คะแนนของมาลี มาลี:มาลัย...
ไม่เข้าใจอ่ะค่ะ ขอวิธีทำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ หนังสือการ์ตูนสองเรื่อง เรื่องแรกมี 20 หน้าเรื่องที่สองมี 30 หน้า ซื้อหนังสือทั้งสองเรื่องรวมกัน 25 เล่ม นับจำนวนหน
คำถามจากน้อง Wongsakon Thira ข้อ 1.จากการสำรวจนักเรียน มีผู้ถนัดมือซ้าย 66 คน ซึ่งคิดเป็น 8 เปอร์เซนต์ของนักเรียนทั้งหมด จงหาว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คน ข้...
คือไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายทีค่ะว่าต้องทำยังไง ขอบคุณค่ะf-1(2x - 5) = x + 3 กระโดด f-1 ข้ามไปฝั่งตรงข้ามจะได้ f ธรรมดา 2x - 5 = f(x + 3) ขอสลับที่นิดนึง f(x + 3...
เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ โจทย์ ข้อ 1 จงหาจุดตัดของวงกลม x^2+y^2-x-3y = 0 และ เส้นตรง x+y = 1 ข้อ 2 จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง x-7y-11=0 และผ่านจุดที...
พี่โต๋ช่วยทำข้อ 18 22 26 หน่อยค่ะ พี่โต๋ช่วยทำข้อ 18 22 26 หน่อยค่ะ
ขอแนวทางวิธีทำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอแนวทางวิธีทำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ข้อ 1.ปัจจุบันศรียามีอายุเป็น สี่เท่าของภารดี อีก 4 ปีข้างหน้าศรียาจะมีอายุเป็นสองเท่าของภารดี ปัจจุบันแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่ ให้ปัจจุบัน ภารดี อายุ x ปี ศรีย
โจทย์ให้หาค่า x ค่ะ ใช้วิธีแยกตัวประกอบค่ะ ย้ายมาข้างเดียวกันก่อน 622x + 632x - 132x3x = 0 ถ้ากลัวงง ให้สมมติเป็นตัวแปร ให้ 2x = a 3x = b แล้วแทนค่าลงไป จะได...
1.ถ้า 3^X=10ส่วน9,3^y=25ส่วน24,3^z=81ส่วน80แล้วจงหาค่าของ11x-3y+5z 2.ถ้าx+y=0,xไม่เท่ากับ0และyไม่เท่ากับ0แล้วจงหาค่าของx^2013y^2013 3.ถ้าbส่วนa=2และcส่วนb=3แ...
มีหนังสือคณิตศาสตร์เหมือนกัน 4 เล่ม ฟิสิกส์ที่เหมือนกัน 3 เล่มอยู่ในตู้หนังสือ จะมีวิธีการหยิบหนังสืออกจากตู้ได้กี่วิธี ถ้า 1. หยิบหรือไม่หยิบก็ได้ 2. หยิบอย่
หาสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุด (7, 5) และขนานกับเส้นตรงx+2y+12=0สร้างสมการเส้นตรง ต้องรู้ 2 อย่าง คือ จุด กับ ความชัน ข้อนี้ จุดรู้แล้ว คือ (7,5) ความชัน หาได้จ...
หาสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุด (7, 5) และขนานกับเส้นตรงx+2y+12=0
Q-4562 สมมติตัวแปรก่อน จำนวนเต็ม 3 จำนวนเรียงกัน สมมติเป็น x , x + 1, x + 2 โจทย์บอกมีผลบวกเป็น -258 ตั้งสมการได้เป็น x + x + 1 + x + 2 = -258 แก้สมการหา x อ...
ต้องหายังไงค่ะ กระจายเลขชี้กำลัง เข้ามาก่อน จะได้ = (1 + 2i)3(2 + i)3 = (1 + 2i)(1 + 2i)(1 + 2i)(2 + i)(2 + i)(2 + i) ค่อยๆ คูณไปค่ะ คูณสองวงเล็บเเรกก่อน (ใช...
1 ถ้ากำลังสองของผลบวกของจำนวนหนึ่งเท่ากับ 5 มากกว่าผลบวกของสองเท่าของกำลังสองของจำนวน จำนวนนั้นกับ5อยู่36 จงหาจำนวนนั้น 2 จงหาจำนวนเต็มหนึ่งซึ่ง4เท่าของจำน
ตอบผมหน่อยครับสวัสดีครับ
คะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาสถิติของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมี 50 คน เท่ากับ 60.98 ถ้าคะแนนเฉลี่ยเฉพาะนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่ากับ 57.30 และ 65.30 ตามลำดับจงหา...
นร. ห้องหนึ่งมี 150 คน นักเรียนชายมีน้ำหนักเฉลี่ย 70 กิโลกรัม นร. หญิงหนักเฉลี่ย 55 กิโลกรัม ถ้าทั้งชั้นมีน้ำหนักเฉลี่ยเป็น 60 กิโลกรัม จงหาว่าห้องนี้มี นร.ช...
2^3x+1=3^x-2 เป็นเรื่องลอการิทึมค่ะ หนูติดข้อนี้อยู่ทำไม่ได้ค่ะ
ตอบผมหน่อยครับสวัสดีครับ
ถามหน่อยครับ ทำไมถ่ายรูปโจทย์ไม่ครบล่ะจ๊ะ
ผมอยากรู้ว่าวิธีทำของข้อนี้กับคำตอบหน่อยครับ
โจทย์ :เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งพบว่าผลกำไรมีความสัมพันธ์กับจำนวนห้องดังนี p=-20s^2+880s เมื่อpเป็นกำไร s เป็นจำนวนห้อง จงหาจำนวนห้องที่ทำให้กิจการหอพักนี้มีกำไร...
ข้อ1.มีจดหมาย 3 ฉบับ ตู้ไปรษณีย์ 6 ตู้ จะทิ้งจดหลายลงตู้ไปรษณีย์ โดยมีจดหมายไม่ต่ำกว่า 2 ฉบับ อยู่ตู้เดียวกันจะได้กี่วิธี ข้อ2. มีเสื้ 8 ตัว กางเกง 7 ตัว และ...
คำถาม: ครู 3 คน พานักเรียน 6 คนไปเข้าค่ายวิชาการซึ่งต้องพักในบ้านหลังหนึ่งที่มีห้องนอน 3 ห้อง ห้องเล็กอยู่ได้ 2 คน ห้องกลางอยู่ได้ 3 คน และห้องใหญ่อยู่ได้ 4 ...
นกต้องการล้อมรั้วที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อปลูกกุหลาบ โดยด้านหนึ่งของที่ดินอยู่ติดคลองซึ่งไม่ต้องมีรั้วกั้น ถ้าเขามีลวดหนามยาว 180เมตร เขาจะล้อ
โจทย์ครับ ถ้า ถ้า
1. การหาร กรณีที่ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร ใช้วิธีใดในการหาคำตอบครับ เช่น 1/4 = 0.25 2.การแยกตัวประกอบ กรณีที่ไม่สามารถแยกแฟกเตอร์ออกมาเป็นจำนวนเต็มได้ มีวิธีใด...
มีน้องๆ ถามมาค่ะ ตามนี้เลยนะ จะหา x หรือ y ก่อนก็ได้เท่ากัน x-y = -4 ------(1) 2x+3y = 22 ------(2) เอา 2 คูณสมการที่ 1 2x - 2y = -8 ------(3) (2) - (3) 2x +...
โจทย์เขาถามว่า "จงหาสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตซึ่งผลบวกของ 4 พจน์แรกเป็น 32 และผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนเป็น 336" หนูเข้าใจว่า "ผลบวกของ 4 ...
ลำดับเรขาคณิตทีี่มีผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรกเปน -3และ8 ตามลำดับ จงหาสามพจน์แรก จาก โจทย์ จะได้ a1+a1r+a1rr =-3 เปน สมการที่ 1 a1*a1r*a1rr* = 8 เปนสมการที่ 2...
โจทย์: กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาว 70 , 240 หน่วย เเละอีกด้านหนึ่งจะยาวเท่าไร ช่วยหาวิธีทำให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะต้องมีรูปมาด้วยค่ะ จะได้รู้ว่
ถ้านำ 6 มาบวกกับจำนวนเต็มสองจำนวนเท่ากับ20 และผลต่างของจำนวนสองจำนวนนั้นเท่ากับ2จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น สมมติตัวแปรเลยค่ะ ให้จำนวนเต็มทั้งสอง คือ x, y แล้วตั้ง
Q-4485 ข้อนี้อะค่ะอยากรู้ว่าทำไม-45+22ไม่ต้องย้ายข้างค่ะเราพอจะรู้ได้ไงคะอันไหนต้องย้ายบ้างเราย้ายข้างเพื่ออะไรคะ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน เวลาแก้สมการ เราใช้การ
1.ถ้า Pn,2=6 แล้ว n มีค่าเท่าใด 2.ถ้า Pn,3=3P5,2 แล้ว n มีค่าเท่าใด แทนค่าสูตรเลย Pn,r = n!(n - r)! ข้อ 1 ถ้า Pn,2 = 6 แล้ว n มีค่าเท่าใด แทนค่าได้แบบนี้ Pn,...
ติดอยู่ตรงนี้คะยิ่งทำยิ่ง งง (gof)(x) =5x-2 g(x)=2x+3 จงหา (fogอินเวิส)ทั้งหมดอินเวิส (2) ขอบคุณคะ หา ( fog -1) - 1 (2) วิธีที่ 1 ทำตรงๆ เลย หา g - 1 ก่อน จา...
ช่วงอธิบายหน่อยครับ โจทย์คือกำหนดเป็นมุมๆมาให้ครับ เป็นอัตราส่วน แล้วก็ให้มุมครับ เหมือนรูปเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ (โจทย์ถามประมาณว่า จากรูป a b c d e เป็นข
ช่วยทีนะครับ งงกับข้อนี้มาก Sn = 31222 + 52232+ 73242 ... + 2n+1n2(n+1)2 Sn = 314 + 549 + 7916+ ... + 2n+1n2(n+1)2 เขียนแยกแต่ละพจน์ให้อยู่ในรูปการลบ จะได้ S...

 

แสดงหน้าที่ 21 จากทั้งหมด 80 หน้า

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บอร์ดวิชาคณิตศาสตร์ (หน้า 21) Page Load Time: 1.116 วินาที IN