ราคาเพียง 4,000.-

ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

ซื้อคอร์สเพื่อเริ่มเรียน

  • เรียนออนไลน์ จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องนัดเวลา
  • เนื้อหาแน่น ครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย เรียนสนุก
  • วีดีโอ 20 บท ยาว 83 ชั่วโมง
  • แบบฝึกหัด 755 ข้อ
  • มีคลิปวีดีโอเฉลยละเอียด ทุกข้อ
  • เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายในอายุคอร์ส
  • เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต คอม
  • ระบบถาม-ตอบ ที่ทันสมัย เคลียร์ทุกข้อสงสัย
  • อายุคอร์ส 12 เดือน

 

 

สรุปเซต


สรุปเซต

เนื้อหา 218 นาที แบบฝึกหัด 57 ข้อ

สรุปเรื่องเซต เซตถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ม.ปลาย เรื่องอื่นๆ เซตเป็นคำอนิยาม และมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากเรื่องอื่น การเขียนสับเซต การเขียนเพาเวอร์เซต รวมทั้งการวาดแผนภาพ มักนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ และออกข้อสอบร่วมกับเรื่องอื่นๆ ได้ดี

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปการให้เหตุผล


สรุปการให้เหตุผล

เนื้อหา 17 นาที แบบฝึกหัด 2 ข้อ

สรุปการให้เหตุผล ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่อง การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย ลักษณะการวาดแผนภาพของข้อความแบบต่างๆ การพิจารณาข้อความสมเหตุสมผล ใช้พื้นฐานจากการวาดแผนภาพเวนน์และออยเลอร์ในเรื่องเซต

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปจำนวนจริง


สรุปจำนวนจริง

เนื้อหา 351 นาที แบบฝึกหัด 75 ข้อ

สรุปจำนวนจริง บทนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวนจริงแบ่งออกเป็น จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ และจะเน้นหนักไปที่การแก้สมการ การแก้อสมการ และค่าสัมบูรณ์ นอกจากนี้สำหรับน้องๆ ที่เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมก็จะได้เรียนเรื่องทฤษฎีจำนวนอีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปตรรกศาสตร์


สรุปตรรกศาสตร์

เนื้อหา 190 นาที แบบฝึกหัด 32 ข้อ

สรุปตรรกศาสตร์ เป็นการสอนหลักการคิดแบบตรรกะ (logic) เรียนเรื่องนี้เสร็จ จะเห็นความสำคัญของคำว่า เเละ หรือ ถ้า... เเล้ว ก็ต่อเมื่อ มากขึ้น เป็นเรื่องสนุก จุดสำคัญคือต้องท่องตารางค่าความจริงได้ ส่วนใหญ่ๆ เรื่องนี้ออกข้อสอบเป็นประจำ และน้องๆ มักจะทำคะแนนเรื่องตรรกศาสตร์ได้ดี

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปความสัมพันธ์


สรุปความสัมพันธ์

เนื้อหา 122 นาที แบบฝึกหัด 20 ข้อ

สรุปความสัมพันธ์ เป็นเรื่องพื้นฐานของเรื่องฟังก์ชัน จุดสำคัญคือ การหาโดเมนและเรนจ์ โดเมนและเรนจ์ยังเป็นเรื่องที่นำมาออกข้อสอบได้มากมายไม่ว่าจะเป็นออกข้อสอบในเรื่องความสัมพันธ์เอง หรือ นำไปประยุกต์กับคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปฟังก์ชัน


สรุปฟังก์ชัน

เนื้อหา 354 นาที แบบฝึกหัด 71 ข้อ

สรุปฟังก์ชัน เป็นบทเรียนที่ควรเรียนต่อจากเรื่องความสัมพันธ์ จุดเน้นเป็นเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ซึ่งจะได้นำไปใช้กับเรื่องฟังก์ชันคอมโพสิท ฟังก์ชันอินเวอร์ส และพีชคณิตของฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันต่างๆ ที่ควรรู้จักอีกมากมาย เช่น ฟังก์ชันกำลังสอง เป็นต้น เรื่องฟังก์ชันใช้พื้นฐานการแก้สมการ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์


สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์

เนื้อหา 116 นาที แบบฝึกหัด 8 ข้อ

สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ เนื้อหาส่วนใหญ่คือ สูตรที่เป็นพื้นฐานของการสร้างสมการรูปแบบต่างๆ ที่เน้นมากคือ สูตรสำหรับการสร้างสมการเส้นตรง การหาความชันของเส้นตรง เรียนเรื่องนี้ต้องใช้พื้นฐานการแก้ระบบสมการด้วย นอกจากนี้เรขาคณิตวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของเรื่องภาคตัดกรวย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปภาคตัดกรวย


สรุปภาคตัดกรวย

เนื้อหา 260 นาที แบบฝึกหัด 28 ข้อ

สรุปเรื่องภาคตัดกรวย บทนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ที่เรียนในระดับ ม.ปลาย คือ วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา ก่อนเรียนเรื่องภาคตัดกรวยควรเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์มาก่อน

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม


สรุปเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม

เนื้อหา 324 นาที แบบฝึกหัด 47 ข้อ

สรุปฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นที่การแก้สมการและการแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม และสูตรของลอการิทึม บทนี้ใช้พื้นฐานจากเรื่อง เลขยกกำลัง ดังนั้นก่อนเรียนเรื่องนี้ควรเรียนเรื่องเลขยกกำลังมาก่อน

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปตรีโกณมิติ


สรุปตรีโกณมิติ

เนื้อหา 364 นาที แบบฝึกหัด 56 ข้อ

สรุปตรีโกณมิติและการประยุกต์ บทนี้ใช้พื้นฐานจากเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เนื้อหาเน้นไปที่ตรีโกณมิติในวงกลม และสูตรต่างๆ ซึ่งมีจำนวนมาก แต่ว่าทุกสูตรมีที่มา สามารถเขียนแตกย่อยได้เอง ดังนั้นการจำให้ได้หมดไม่ยากค่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ น่าสนใจอีกมากมายที่นำตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปเวกเตอร์


สรุปเวกเตอร์

เนื้อหา 178 นาที แบบฝึกหัด 12 ข้อ

สรุปเวกเตอร์ เวกเตอร์เป็นปริมาณอย่างนึงที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เนื้อหาจะได้เรียนรู้ทั้งในเเบบ เวกเตอร์ 2 มิติ และ เวกเตอร์ 3 มิติ เรียนเรื่องนี้ต้องวาดรูปช่วย เวกเตอร์สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เวกเตอร์ยังสามารถนำมาบวกลบ รวมทั้งหาผลคูณได้ทั้งในเชิงสเกล่าร์และเชิงเวกเตอร์

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปจำนวนเชิงซ้อน


สรุปจำนวนเชิงซ้อน

เนื้อหา 190 นาที แบบฝึกหัด 12 ข้อ

สรุปจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนแบ่งออกเป็นจำนวนจริง และจำนวนจินตภาพสามารถตอบคำถามสำหรับบางสมการที่ไม่มีคำตอบอยู่ในจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อนให้ภาพที่ใหญ่กว่า นอกจากนี้เนื้อหามีการประยุกต์นำเรื่องตรีโกณมิติมาใช้ด้วยในเรื่องการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปเมตริกซ์


สรุปเมตริกซ์

เนื้อหา 243 นาที แบบฝึกหัด 17 ข้อ

สรุปเมตริกซ์ ใช้พื้นฐานจากเรื่องการบวกลบคูณหารจำนวนจริง การแก้ระบบสมการ การแก้สมการ เนื้อหาจริงๆ ของเรื่องเมตริกซ์ไม่ยาก และไม่เยอะ นอกจากนี้จะศึกษาว่าเมตริกซ์มีสมบัติอะไรบ้างเมื่อเทียบกับจำนวนจริง การหาดีเทอมินันต์รวมทั้งนำเมตริกซ์ไปช่วยในการแก้ระบบสมการที่มีหลายตัวแปรได้อีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปลำดับและอนุกรม


สรุปลำดับและอนุกรม

เนื้อหา 502 นาที แบบฝึกหัด 62 ข้อ

สรุปลำดับและอนุกรม ลำดับ(sequence) เป็นการศึกษา กลุ่มของจำนวนที่มีรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน และมีสูตรเฉพาะสำหรับลำดับแบบต่างๆ สำหรับ อนุกรม(series) เป็นการหาผลบวกของจำนวนเหล่านั้นนั่นเอง มีสูตรเฉพาะของอนุกรมต่างๆ เช่นกัน ลำดับและอนุกรมมีหลายประเภทและมีชื่อเรียกต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่


สรุปวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

เนื้อหา 196 นาที แบบฝึกหัด 41 ข้อ

สรุปวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ บทนี้เป็นการนำคณิตศาสตร์มาใช้หาจำนวนวิธีในการกระทำสิ่งต่างๆ และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญของเรื่องความน่าจะเป็น การทำความเข้าใจกับเนื้อหาบทนี้ต้องอาศัยการนึกภาพเหตุการณ์จริง และวาดรูปประกอบตามไปด้วย จะทำให้แก้ปัญหาโจทย์เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ได้ง่ายขึ้น

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปความน่าจะเป็น


สรุปความน่าจะเป็น

เนื้อหา 190 นาที แบบฝึกหัด 48 ข้อ

สรุปความน่าจะเป็น การเรียนความน่าจะเป็นควรมีพื้นฐานจากเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ เเนวการคิดจะต่างจาก คณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ สูตรการหาความน่าจะเป็นหลักๆ มีเพียงสูตรเดียว แต่โจทย์ประยุกต์ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับคนชอบมีลูกเล่น คิดพลิกแพลง รับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอน

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน


สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

เนื้อหา 94 นาที แบบฝึกหัด 5 ข้อ

สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องลิมิต และเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมฝึกทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เนื้อหาบทนี้ค่อนข้างง่าย และมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปแคลคูลัสเบื้องต้น


สรุปแคลคูลัสเบื้องต้น

เนื้อหา 261 นาที แบบฝึกหัด 28 ข้อ

สรุปแคลคูลัส แคลคูลัสที่เรียนในระดับมัธยมปลาย เป็นแคลคูลัสเบื้องต้นเท่านั้น เนื้อหาจะเน้นเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแบบต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เรื่องการหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องอินทิเกรต และนำไปใช้ในการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งอีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปสถิติ (รวม1-2-3)


สรุปสถิติ (รวม1-2-3)

เนื้อหา 647 นาที แบบฝึกหัด 130 ข้อ

สรุปรวมสถิติทุกบทในระดับ ม.ปลาย เนื้อหาเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การค่ากลางชนิดต่างๆ การวัดตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจาย ค่ามาตรฐาน และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ใช้พื้นฐานการบวกลบเลข และการแก้สมการ รวมทั้งต้องจำสูตรต่างๆ ของสถิติให้ได้ เป็นบทที่ไม่ยาก ขอแต่จำสูตรได้

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปกำหนดการเชิงเส้น


สรุปกำหนดการเชิงเส้น

เนื้อหา 108 นาที แบบฝึกหัด 4 ข้อ

สรุปกำหนดการเชิงเส้น บทนี้เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาน้อยมาก และลักษณะของโจทย์มีวิธีทำ และรูปแบบที่คล้ายกันมากในแต่ละข้อ กำหนดการเชิงเส้นเป็นเรื่องที่ควรทำคะแนนให้ได้ ใช้พื้นฐานการแก้ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร และพื้นฐานเรื่อง การวาดกราฟของสมการและอสมการ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

 

มีคำถามในการซื้อคอร์ส?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

เสียงตอบรับจากนักเรียนของ Dektalent.com

มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่รักวิชาคณิตศาสตร์ในบ้านที่อบอุ่นหลังนี้

 

ปอนด์

"ผมแนะนำนะ ทำข้อสอบเก่าจากเว็บ dektalent.com มีข้อสอบเยอะ แล้วพี่โต๋อธิบายดีมากกกกกกกกก จริงๆนะแบบเข้าใจมาก เป็นคลิปเฉลยหมดเลยครับ เลขบอกเลยว่า ทำโจทย์ ทำโจทย์ ทำโจทย์ ครับ ส่วนเนื้อหาใช้ประกอบตอนทำครับ ถ้าท่องแต่สูตร แต่ประยุกต์ไม่เป็นก็จบครับ"

วิว

"ได้มีโอกาสมาเรียนเลขกับพี่โต๋ในเด็กทาเล้นท์ สะดวกมากค่ะ สามารถเรียนได้เองจากที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล และอยากเรียนเมื่อไหร่ก็สามารถเรียนได้เลย ฟังไม่ทันก็รีใหม่ ดูซ้ำได้เรื่อยๆ พี่โต๋สอนแล้วเข้าใจง่ายค่ะ ดูแล้วไม่น่าเบื่อ ตอนนี้ได้ติดคณะที่หวังไว้แล้ว ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากค่ะ ที่เป็นส่วนหนึ่งให้ฝันของหนูเป็นจริง"

บอย

"คณิตเน้นให้มันสุดเลยครับ เอาตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึง จตุรเทพเลยครับ เดี๋ยวจะสมัครลงคอร์สอีกครับ ราคาสบายกระเป๋า แถมเนื้อหายังสบายๆ หัวสมอง เข้าใจง่าย ไม่หักโหมครับ"

ก๋วย

"ขอบคุณเว็บเด็กทาเลนท์มากๆเลยค่าช่วยได้มากจริงๆ ทำให้เลขกลายเป็นสิ่งที่เราไม่กลัวอีกต่อไปแล้ว (ถึงจะยากหรือทำไม่ได้ก็ตาม เหอๆ เราก็พร้อมลุยกับมัน) จากสอบได้คะแนนเกือบผ่านเดี๋ยวนี้ได้เกือบเต็มแล้ว อาจารย์ยังสงสัยเลยว่า "ลอกมารึป่าวเนี่ยเธอ" (แอบน้อยใจนะเนี่ย เหอๆ) 55+"

Anusara eekgnesgnot

"ทำไมสมัยก่อนตอนครูสอนมันฟังดูยากมาก​ แต่พอมาดูเว็บนี้คณิตมันไม่ได้ยากเลยเข้าใจง่ายด้วยขอบคุณค่ะ"

kwanrean

"สอนได้ดีมากเลยค่ะจากที่อยู่ที่โรงเรียนครูอธิบายแล้วไม่เข้าใจเลยค่ะแต่พอพี่มาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดก็เข้าใจง่ายคิดตามยังรู้สึกสนุกเลยค่ะ "

Anuchat Chaiyakit

"ทำไมตอนครูสอน ผมถึงไม่เค้าใจเลย แต่พอมาดูพี่ ทำไมง่ายมัน ขนาดนี้"

wichuda sookjai

"ตรัสรู้ขึ้นมาทันที"

Ainthuoon P

"อธิบายละเอียดดีค่ะ เข้าใจง่ายเลย"

วาริน พวงคํา

"เข้าใจง่ายมากคร่า ขอบคุณมากคร่า❤"

ปุ๊ก

"หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้เรียนคณิตศาสตร์กับพี่โต๋และทีมงานเว็บไซด์เด็กทาเล้นท์ทำให้หนูเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่างและเข้าใจง่าย ส่งผลให้หนูมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูคณิตศาสตร์เหมือนพี่โต๋ค่ะ"

Big

"แม้ผมจะเรียน กศน. โอกาสในการเลือกสอบเข้ามหาลัยอาจจะน้อยกว่าคนอื่น แต่ผมจะพยายามสุดจิตสุดใจ สุดกำลังและความคิดครับ เพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายผม ฮาเลลูยา"

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com คอร์ส Intensive Talent - เรียนออนไลน์ DekTalent.com Page Load Time: 3.208 วินาที IN