ราคาเพียง 3,500.-

ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

ซื้อคอร์สเพื่อเริ่มเรียน

  • เรียนออนไลน์ จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องนัดเวลา
  • เนื้อหาแน่น ครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย เรียนสนุก
  • วีดีโอ 25 บท ยาว 51 ชั่วโมง
  • แบบฝึกหัด 350 ข้อ
  • มีคลิปวีดีโอเฉลยละเอียด ทุกข้อ
  • เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายในอายุคอร์ส
  • เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต คอม
  • ระบบถาม-ตอบ ที่ทันสมัย เคลียร์ทุกข้อสงสัย
  • อายุคอร์ส 8 เดือน
  • แถมหนังสือเรียน ฟรี!

 

 

สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น


สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น

เนื้อหา 205 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น เป็นการสรุปสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเลขยกกำลัง การเขียนเลขยกกำลังในรูปสัญกรณ์คณิตศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งลักษณะโจทย์ออกเป็นรูปแบบต่างๆที่มักจะพบในข้อสอบแข่งขัน เลขยกกำลังเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ มากมาย และเราจะได้เรียนอีกครั้งในระดับ ม.ปลาย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปพหุนาม ม.ต้น


สรุปพหุนาม ม.ต้น

เนื้อหา 200 นาที แบบฝึกหัด 20 ข้อ

สรุปพหุนาม ม.ต้น บทนี้น้องๆ จะได้เรียนเรื่องพหุนาม เริ่มตั้งแต่เอกนาม การบวกพหุนาม การลบพหุนาม การคูณพหุนาม และการหารพหุนาม ทฤษฎีบทเศษเหลือ รวมทั้งการแยกตัวประกอบของพหุนาม และเศษส่วนพหุนาม เป็นอีกบทเรียนที่ออกข้อสอบแข่งขันบ่อยมาก

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุประบบจำนวนจริง ม.ต้น


สรุประบบจำนวนจริง ม.ต้น

เนื้อหา 215 นาที แบบฝึกหัด 20 ข้อ

สรุประบบจำนวนจริง ม.ต้น ในบทนี้จะรวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับจำนวนจริงต่างๆ ที่เราเคยได้เรียนตอน ม.ต้น ซึ่งได้แก่ จำนวนนับ จำนวนเต็ม ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ระบบเลขฐาน จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ เศษส่วนและทศนิยม จำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การถอดรากชนิดต่างๆ รวมถึงการแก้สมการที่มีเครื่องหมายรากอีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปการวัด ม.ต้น


สรุปการวัด ม.ต้น

เนื้อหา 73 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปการวัด ม.ต้น การวัดแบ่งออกเป็นการวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ำหนัก เนื้อหาบทนี้ไม่ยาก แต่จำเป็นต้องรู้มาตราวัดในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราไทย เนื่องจากต้องใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเปลี่ยนหน่วยการวัด

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปอัตราส่วนและร้อยละ ม.ต้น


สรุปอัตราส่วนและร้อยละ ม.ต้น

เนื้อหา 144 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปอัตราส่วนและร้อยละ ม.ต้น เนื้อหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละนั้นมีความเชื่อมโยงกับเรื่องเศษส่วนและทศนิยมที่ได้เรียนมาแล้วในบทเรียนเรื่องจำนวนจริง ในบทนี้จะเน้นไปที่การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ กำไร ขาดทุน รวมถึงการคำนวณดอกเบี้ยแบบต่างๆ และการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปสมการและอสมการ ม.ต้น


สรุปสมการและอสมการ ม.ต้น

เนื้อหา 98 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปสมการและอสมการ ม.ต้น การแก้สมการและการแก้อสมการเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และยังนิยมนำมาออกข้อสอบเป็นจำนวนมากอีกด้วย ในบทนี้น้องๆ จะได้ฝึกการแก้สมการและอสมการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแก้โจทย์ปัญหาสมการและอสมการ พร้อมเทคนิคการทำโจทย์อย่างละเอียด

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น


สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น

เนื้อหา 102 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้นเป็นการหาจุดตัดของเส้นตรงสองเส้นนั่นเอง และเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยในบทนี้คือ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น ได้แก่ โจทย์เกี่ยวกับกระแสน้ำ โจทย์แรงงาน โจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ โจทย์ของผสม โจทย์การแข่งขันต่อแต้ม เป็นต้น ซึ่งบทนี้ได้สรุปวิธีทำไว้ให้อย่างละเอียด

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปสมการกำลังสอง ม.ต้น


สรุปสมการกำลังสอง ม.ต้น

เนื้อหา 76 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปสมการกำลังสอง ม.ต้น การแก้สมการกำลังสองใช้พื้นฐานจากเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม สูตรกำลังสองสมบูรณ์ สูตรผลต่างกำลังสอง และสูตรสำหรับการแก้สมการกำลังสองที่ได้สรุปไว้ให้แล้วด้วย นอกจากนี้สมการกำลังสองยังเป็นพื้นฐานของเรื่องพาราโบลาอีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปทฤษฎีบทพิทากอรัส ม.ต้น


สรุปทฤษฎีบทพิทากอรัส ม.ต้น

เนื้อหา 72 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปทฤษฎีบทพิทากอรัส ม.ต้น เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก เนื้อหาบทนี้มีไม่มาก แต่ลักษณะโจทย์มีความหลากหลาย บทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนตรีโกณมิติ ซึ่งจะได้เรียนในชั้นม.ปลายอีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปเรขาคณิต ม.ต้น


สรุปเรขาคณิต ม.ต้น

เนื้อหา 94 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปเรขาคณิต ม.ต้น เนื้อหาบทนี้ได้รวบรวมเรื่องเรขาคณิตที่ได้เรียนตอน ม.ต้น ได้แก่ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยม ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน และทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้าย พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบในรูปแบบต่างๆ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปวงกลม ม.ต้น


สรุปวงกลม ม.ต้น

เนื้อหา 78 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปวงกลม ม.ต้น ในบทนี้เน้นเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม รวมทั้งรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม โจทย์จะกำหนดรูปวงกลมแล้วถามขนาดของมุมที่เหลือ สามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบ เป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น


สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น

เนื้อหา 79 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น ในบทนี้จะเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย กรวยตัดยอด ทรงกลม ซึ่งเนื้อหาจะเป็นสูตรทั้งหมด ต้องท่องจำ โจทย์ระดับสอบแข่งขันจะมีการนำรูปทรงต่างๆ มาผสมปนกันหลายรูปทรง การทำโจทย์ในบทนี้จึงเน้นวาดรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของสิ่งที่โจทย์บอก

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปพาราโบลา ม.ต้น


สรุปพาราโบลา ม.ต้น

เนื้อหา 98 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปพาราโบลา ม.ต้น พาราโบลาคือสมการเส้นโค้งชนิดหนึ่ง มีรูปสมการที่แน่นอน ซึ่งในระบบม.ต้น เราเรียนเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้น คือ พาราโบลาคว่ำ-หงาย สิ่งสำคัญของพาราโบลาคือการจัดรูปสมการ หากจัดรูปได้ จะสามารถตอบได้เกือบทุกคำถาม สมการพาราโบลาจะได้เรียนอีกครั้งตอน ม.ปลาย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น


สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น

เนื้อหา 123 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น เป็นการเรียนพื้นฐานของตรีโกณมิติ โดยเน้นที่ตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก ใช้พื้นฐานจากเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส และการแก้สมการ ในบทนี้น้องจะได้ฝึกการหาค่าตรีโกณมิติของมุม 30,45 และ 60 องศาโดยใช้มือ สนุกมากค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น


สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น

เนื้อหา 84 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น ความน่าจะเป็นเป็นบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง สามารถนึกภาพตามได้ เช่น การโยนเหรียญ การหยิบลูกบอล เนื้อหาที่ได้เรียนในระดับชั้น ม.ต้น โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้พี่โต๋ได้สรุปเป็นสูตรที่ใช้บ่อย เอาไว้ช่วยหาจำนวนวิธีของเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปสถิติ ม.ต้น


สรุปสถิติ ม.ต้น

เนื้อหา 134 นาที แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปสถิติ ม.ต้น สถิติเป็นเรื่องของสูตรและการคำนวณ หากน้องจำสูตรได้ และสามารถคำนวณได้ถูกต้อง แม่นยำ น้องจะได้คะแนนจากเรื่องนี้ไปอย่างง่ายดาย ในบทนี้เน้นที่การหาค่ากลางชนิดต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม นอกจากนี้ยังมีเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโค้งปกติอีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุประบบสมการ ม.ต้น


สรุประบบสมการ ม.ต้น

เนื้อหา 87 นาที แบบฝึกหัด 0 ข้อ

จากที่ได้เรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นมาแล้ว ในบทนี้จะเป็นการแก้ระบบสมการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมการกำลังสอง ใช้หลักการเหมือนกัน แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่าและคำตอบที่ได้จากระบบสมการ จะมีหลายคำตอบ ใช้พื้นฐานจากเรื่องการแก้สมการ และการแยกตัวประกอบ นอกจากนี้ยังนำความรู้ไปประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสมการต่างๆ ได้อีกด้วย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปการแปรผัน ม.ต้น


สรุปการแปรผัน ม.ต้น

เนื้อหา 51 นาที แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการแปรผัน ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ ว่าเมื่อปริมาณหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วอีกปริมาณหนึ่งจะเปลี่ยนไปอย่างไร การแปรผันแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การแปรผันตรง การแปรผันแบบผกผัน และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง ซึ่งการแปรผันแต่ละรูปแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ได้อีกมากมาย

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปการประมาณค่า ม.ต้น


สรุปการประมาณค่า ม.ต้น

เนื้อหา 35 นาที แบบฝึกหัด 0 ข้อ

การประมาณค่า เป็นการนำการประมาณมาใช้ในการคำนวณ เพื่อให้สามารถคำนวณได้เร็วขึ้น เป็นบทเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคำนวณราคาอย่างคร่าวๆ เมื่อไปซื้อของ เป็นต้น เป็นบทเล็กๆ ที่น้องๆ จะทำคะแนนได้ดีค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปการสร้าง ม.ต้น


สรุปการสร้าง ม.ต้น

เนื้อหา 131 นาที แบบฝึกหัด 0 ข้อ

เรียนบทนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนค่ะ เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐานเรขาคณิตก่อน แล้วต่อด้วยการสร้างส่วนของเส้นตรง การเเบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุมและการเเบ่งครึ่งมุมแล้วนำความรู้มาประยุกต์สร้างรูปสามเหลี่ยม การสร้างมุมขนาดต่างๆ เป็นบทที่สนุกค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น


สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น

เนื้อหา 52 นาที แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น


สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น

เนื้อหา 101 นาที แบบฝึกหัด 0 ข้อ

การแปลงทางเรขาคณิต คือ การเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตนั่นเอง ในบทนี้เราจะได้เรียนการแปลงทางเรขาคณิต 3 แบบ คือ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน นอกจากนี้ยังมีการแปลงที่ซับซ้อนขึ้น คือ การสะท้อนแบบเลื่อน สำหรับคนที่ชอบวาดรูป จะชอบบทนี้ค่ะ ได้ใช้อุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนด้วยค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

สรุปการประยุกต์ ม.ต้น


สรุปการประยุกต์ ม.ต้น

เนื้อหา 41 นาที แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้เนื้อหาจะรวบรวมเกร็ดต่างๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ ซึ่งการประยุกต์1 จะได้เรียนเรื่องเส้นโค้งปิดเชิงเดียว จุดภายในจุดภายนอก นอกจากนี้จะได้รู้จักแทนแกรม ของเล่นของชาวจีนและเทคนิคการหาจำนวนเฉพาะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

แนวข้อสอบเข้าเตรียมฯ


แนวข้อสอบเข้าเตรียมฯ

เนื้อหา 399 นาที แบบฝึกหัด 100 ข้อ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับฝึกทำเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยข้อสอบทุกข้ออย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน สามารถทำข้อสอบและตรวจคะแนนได้อัตโนมัติ พร้อมโหมด Simulation จับเวลาสอบเสมือนจริง แนะนำให้เรียนเนื้อหาให้จบก่อนแล้วค่อยฝึกทำค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เนื้อหา 276 นาที แบบฝึกหัด 70 ข้อ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับฝึกทำเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยข้อสอบทุกข้ออย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน สามารถทำข้อสอบและตรวจคะแนนได้อัตโนมัติ พร้อมโหมด Simulation จับเวลาสอบเสมือนจริง แนะนำให้เรียนเนื้อหาให้จบก่อนแล้วค่อยฝึกทำค่ะ

คลิปวีดีโอและแบบฝึกหัด

 

มีคำถามในการซื้อคอร์ส?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

เสียงตอบรับจากนักเรียนของ Dektalent.com

มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่รักวิชาคณิตศาสตร์ในบ้านที่อบอุ่นหลังนี้

 

ปอนด์

"ผมแนะนำนะ ทำข้อสอบเก่าจากเว็บ dektalent.com มีข้อสอบเยอะ แล้วพี่โต๋อธิบายดีมากกกกกกกกก จริงๆนะแบบเข้าใจมาก เป็นคลิปเฉลยหมดเลยครับ เลขบอกเลยว่า ทำโจทย์ ทำโจทย์ ทำโจทย์ ครับ ส่วนเนื้อหาใช้ประกอบตอนทำครับ ถ้าท่องแต่สูตร แต่ประยุกต์ไม่เป็นก็จบครับ"

ศิริพรณ

"Dektalent นะหรออยู่ในดวงใจเสมอ สามารถสอนให้เรารักวิชาคณิตได้ Dektalent เนื้อหาดีแน่นด้วย เข้าใจง่าย เรียนตอนไหนก็ได้ สะดวก ประหยัด แถมมีชีทให้เราอีกด้วย สามารถเตรียมพร้อมสอบได้ทุกเมื่อเลย"

แนน

"ขอบคุณพี่โต๋มากค่ะที่สอนหนูได้เข้าใจขึ้นเยอะมากๆๆ หนูสัญญาว่าจะเข้าแพทย์ให้ได้ค่ะพี่ :)"

กล้วย

"พี่สอนเข้าใจมากค่ะและมีการจัดรูปแบบการสอนที่ดีมากเรียนแล้วได้ฝึกทำแบบฝึกหัดด้วย"

ตั๊ก

"ต้องขอขอบคุณความใจดีของคุณครูอย่างมาครับบ เข้าใจดีมาก ขอบคุณจิงๆคร๊าบบบบ"

อานันท์ สุขใส

"ความหวังของนักเรียนบ้านนอกที่จะยกระดับตัวเองในวิชาคณิตศาสตร์ ความไม่พร้อมของครูในโรงเรียน สื่อต่างๆที่ใช้สอน รวมทั้งบทเรียนที่ยากจะอ่านเข้าใจ ทางออกของปัญหา คือ Dektalent .Com"

Ging

"อยากบอกว่า"เรียนกันได้แรงอกกันไปเลยค่าาาา....สุดคุ้ม & สุดยอดดดด" เรียนก็เข้าใจง่าย ไปเรียนสายพี่โตก็ไม่ว่าสักคำ(ใจดีอ่ะ) เด็กทาเล้นได้ใจ...ไลท์ๆๆๆ...ล้านครั้งไปเลยค่ะ l:).."

Aphisit Jankiaw

"ชีวิตคนเรามันไม่ได้เดินเป็นตั้งแต่เกิด ฉนันเราก้อต้องหาสิ่งที่มันจะทำให้เราเดินไปข้างหน้าให้ได้ ซึ่งมีให้หาในที่นี้ Dektalent ทำให้เราอาจรู้ตัวตนว่าเราชอบเลขหรือไม่ ^^"

Artid Narrong

"จะไม่บอกหรอกว่า "Dektalent" ดีแค่ไหน แต่จะบอกว่า "Dektalent" จะอยู่ในหัวใจ ของนักเรียนที่ได้ คณิตศาสตร์เกรด 4 คนนึงตลอดไป... ^^"

fl fied

"จะร้องไห้ทำได้แล้วววว"

mintchy eiei

"ขอบคุนมากกกๆเลยค่ะ ตรัสรู้เลยอ่ะะ อิอิ"

อรดิศ พูลมาก

"เข้าใจมากค่ะ"

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ - เรียนออนไลน์ DekTalent.com Page Load Time: 2.484 วินาที IN