คอร์สคณิตออนไลน์ ม.ต้น

คอร์สคณิต ม.1 เทอม 1

คอร์สคณิต ม.1 เทอม 1

เนื้อหาคณิต ม.1 เทอม 1 เนื้อหาละเอียด 5 บท (25ชม.) แบบฝึกหัด 480 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,000.-

คอร์สคณิต ม.1 เทอม 2

คอร์สคณิต ม.1 เทอม 2

เนื้อหาคณิต ม.1 เทอม 2 เนื้อหาละเอียด 5 บท (19ชม.) แบบฝึกหัด 280 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,000.-

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1

เนื้อหาคณิต ม.1 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 14 บท (57ชม.) แบบฝึกหัด 1160 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 3,500.-

คอร์สคณิต ม.2 เทอม 1

คอร์สคณิต ม.2 เทอม 1

เนื้อหาคณิต ม.2 เทอม 1 เนื้อหาละเอียด 7 บท (28ชม.) แบบฝึกหัด 453 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,000.-

คอร์สคณิต ม.2 เทอม 2

คอร์สคณิต ม.2 เทอม 2

เนื้อหาคณิต ม.2 เทอม 2 เนื้อหาละเอียด 8 บท (25ชม.) แบบฝึกหัด 295 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,000.-

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2

เนื้อหาคณิต ม.2 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 18 บท (67ชม.) แบบฝึกหัด 1008 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 3,500.-

คอร์สคณิต ม.3 เทอม 1

คอร์สคณิต ม.3 เทอม 1

เนื้อหาคณิต ม.3 เทอม 1 เนื้อหาละเอียด 7 บท (20ชม.) แบบฝึกหัด 215 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,000.-

คอร์สคณิต ม.3 เทอม 2

คอร์สคณิต ม.3 เทอม 2

เนื้อหาคณิต ม.3 เทอม 2 เนื้อหาละเอียด 5 บท (23ชม.) แบบฝึกหัด 229 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,000.-

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3

เนื้อหาคณิต ม.3 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 16 บท (57ชม.) แบบฝึกหัด 584 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 3,500.-

คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์

คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์

สรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้นครบทุกบท เนื้อหาละเอียด 25 บท (51ชม.) เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 3,500.-

 

 

คอร์สคณิตออนไลน์ ม.ปลาย

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4

เนื้อหาคณิต ม.4 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 11 บท (72ชม.) แบบฝึกหัด 1044 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 3,300.-

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5

เนื้อหาคณิต ม.5 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 13 บท (82ชม.) แบบฝึกหัด 1158 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 3,300.-

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6

เนื้อหาคณิต ม.6 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 8 บท (45ชม.) แบบฝึกหัด 602 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,500.-

คอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.4-5-6

คอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.4-5-6

เนื้อหาคณิตพื้นฐาน รวม ม.456 เนื้อหาละเอียด 13 บท (72ชม.) แบบฝึกหัด 1159 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,500.-

คอร์ส Intensive Talent

คอร์ส Intensive Talent

สรุปเนื้อหาเข้มข้น คณิต ม.456 เพื่อเตรียมสอบ TCAS/สอบตรง เนื้อหาเข้มข้น 20 บท (83ชม.) ข้อสอบ 755 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 4,000.-

คอร์สเฉลย O-Net คณิต

คอร์สเฉลย O-Net คณิต

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ย้อนหลังจำนวน 622 ข้อ (28ชม.) และระบบข้อสอบที่ทำ-ดูเฉลยซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 2,000.-

คอร์ส PAT1 คณิต

คอร์ส PAT1 คณิต

สรุปเนื้อหา PAT1 คณิตจำนวน 20 บท (102ชม.) เฉลยข้อสอบ PAT1 ย้อนหลัง 983 ข้อ (102ชม.) และระบบข้อสอบที่ทำ-ดูเฉลยซ้ำกี่รอบก็ได้

ราคาเพียง 4,000.-

 

 

คอร์สคณิตออนไลน์ กลุ่มบทเรียน ม.ปลาย

กลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์

กลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์

เซต จำนวนจริงและพหุนาม ตรรกศาสตร์

ราคาเพียง 1,200.-

กลุ่มฟังก์ชัน

กลุ่มฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน

ราคาเพียง 800.-

กลุ่มความน่าจะเป็น

กลุ่มความน่าจะเป็น

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ราคาเพียง 800.-

กลุ่มภาคตัดกรวย

กลุ่มภาคตัดกรวย

เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย

ราคาเพียง 800.-

กลุ่ม EXPO/LOG

กลุ่ม EXPO/LOG

เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม

ราคาเพียง 800.-

กลุ่มตรีโกณมิติ

กลุ่มตรีโกณมิติ

สามเหลี่ยมมุมฉาก อัตราส่วนตรีโกณฯ ฟังก์ชันตรีโกณ

ราคาเพียง 1,200.-

กลุ่มสถิติ

กลุ่มสถิติ

รวมสถิติ ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์

ราคาเพียง 1,000.-

กลุ่มแคลคูลัส ม.ปลาย

กลุ่มแคลคูลัส ม.ปลาย

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน แคลคูลัสเบื้องต้น

ราคาเพียง 800.-

กลุ่มจำนวนเชิงซ้อน

กลุ่มจำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน

ราคาเพียง 400.-

กลุ่มเวกเตอร์

กลุ่มเวกเตอร์

เวกเตอร์ในสามมิติ

ราคาเพียง 400.-

กลุ่มลำดับและอนุกรม

กลุ่มลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรมจำกัด ลำดับและอนุกรมอนันต์

ราคาเพียง 800.-

กลุ่มเมทริกซ์

กลุ่มเมทริกซ์

ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ กำหนดการเชิงเส้น

ราคาเพียง 800.-

 

 

คอร์สคณิตออนไลน์ ฟรี

คอร์สคณิตเบสิก ม.ต้น

คอร์สคณิตเบสิก ม.ต้น

สำหรับน้องๆที่ไม่ได้สั่งซื้อคอร์สเรียนเพิ่มเติม ที่ Dektalent.com เรามีคอร์สเรียนฟรียาว 7 ชั่วโมง ในเนื้อหาปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ให้น้องได้เรียนกันค่ะ ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

คอร์สคณิตเบสิก ม.ปลาย

คอร์สคณิตเบสิก ม.ปลาย

สำหรับน้องๆที่ไม่ได้สั่งซื้อคอร์สเรียนเพิ่มเติม ที่ Dektalent.com เรามีคอร์สเรียนฟรียาว 6 ชั่วโมง ในเนื้อหาปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ให้น้องได้เรียนกันค่ะ ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

 

มีคำถามในการซื้อคอร์ส?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

เสียงตอบรับจากนักเรียนของ Dektalent.com

มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่รักวิชาคณิตศาสตร์ในบ้านที่อบอุ่นหลังนี้

 

"จะไม่บอกหรอกว่า "Dektalent" ดีแค่ไหน แต่จะบอกว่า "Dektalent" จะอยู่ในหัวใจ ของนักเรียนที่ได้ คณิตศาสตร์เกรด 4 คนนึงตลอดไป... ^^"

-- น้องอาทิตย์
สมาชิก Dektalent.com

"อยากบอกว่า"เรียนกันได้แรงอกกันไปเลยค่าาาา....สุดคุ้ม & สุดยอดดดด" เรียนก็เข้าใจง่าย ไปเรียนสายพี่โตก็ไม่ว่าสักคำ(ใจดีอ่ะ) เด็กทาเล้นได้ใจ...ไลท์ๆๆๆ...ล้านครั้งไปเลยค่ะ l:).."

-- น้อง Ging
สมาชิก Dektalent.com

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ - DekTalent.com Page Load Time: 0.348 วินาที IN