วิชาคณิตศาสตร์

มีคำถามเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์? ไม่ว่าจะเป็นการบ้าน หรือโจทย์คำถามคณิตศาสตร์แบบไหน ข้อสอบชุดไหน ถามได้เต็มที่ในบอร์ดวิชาคณิตศาสตร์นี้ มีทีมงานช่วยตอบค่ะ โพสต์ถามข้อละกระทู้นะคะ พี่ทีมงานจะได้ตอบได้ครบทุกข้อไม่ตกหล่น

หากโพสต์ถามเพิ่มเติม เรื่องโจทย์ในคลังข้อสอบ ของเด็กทาเล้นท์ อย่าลืมอ้างอิงถึงไอดีข้อสอบ ที่ขึ้นต้นด้วย Q- นะคะ
พี่ทีมงานจะได้ทราบทันที ว่าข้อไหน จะได้ตอบได้อย่างรวดเร็วค่ะ ^^

หัวข้อ
ถามข้อ 28,29 ค่ะ ข้อ 28 sn-1 = n2 + 2n - 3 ให้ n = n + 1 แทนค่า จะได้ sn + 1 -1 = (n + 1)2 + 2(n + 1) - 3 sn = n2 + 2n + 1 + 2n + 2 - 3 sn = n2 + 4n *** ----...
กฎของโคไซน์และกฏของไซน์ จากกฏของ sin sinBb = sinAa จัดรูป ย้ายข้าง sinB = b sinAa sinB = 3 sin302 sinB = 3 12 2 = 34 เก็บไว้ก่อน หาค่า 4sin3B แทนสูตร sin3 ค่...
กฎของโคไซน์และกฏของไซน์ (a + b + c)(a - b + c) = 30 จัดรูปนะ (a + c + b)(a + c - b) = 30 (a + c)2 - b2 = 30 กระจาย a2 + 2ac + c2 - b2 = 30 a2 + c2 + 2ac - 30...
เช่น (-7)ยกกำลัง -2 ค่ะ กับ -7 ยกกำลัง -2 ค่ะ (-7)-2 = 1(-7)2 = 1(-7) x (-7) = 149 ----------------------- -7-2 = -172 = -17 x 7 = -149 ---------------------...
จากโจทย์จงใช้บทนิยามเพื่อหา h'(x)
ไม่รู้ว่าจะต้องคิดหรือหาตรงไหนก่อนเพื่อให้ได้คำตอบค่ะ เอาจำนวนคนเป็นตัวตั้ง หารด้วย จำนวนวันค่ะ ได้คำตอบเลย โจทย์เอาแค่ค่าประมาณด้วยค่ะ คิดเลขง่ายขึ้น
ถามการบ้าข้อ 8 และ ข้อ 9 ค่ะ ข้อ 8 a4 = a1 + 3d = 3a1 จัดรูปหน่อย ย้ายไปมา จะได้ 2a1 - 3d = 0 ----(1) และรู้ว่า a7 = a1 + 6d จะได้ a1 + 6d = 15 ----(2) แก้ระ...
โจทย์ : ชาย 6 คน หญิง 6 คน ยืนเรียงเป็นแถวตรงได้กี่วิธีถ้า ชายและหญิงยืนสลับกันทีละ 2 คน และชายหญิงคู่หนึ่งยืนติดกันเสมอ ต้องคิดยังไงหรอคะ คิดมาหลายวันแล้วแต่
จงหาผลสรุปที่ทำให้การอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลเมื่อ R คือจำนวนจริงและ 0 คือเซตว่าง พิจารณา เหตุ: 1.ถ้า R = 0 แล้ว 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 2. ถ้า R = 0 แล้...
สมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ คำถามจากน้อง Natcha T 4x - 5y = 33 -----(1) 3x - 2y = 16 -----(2) ทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรให้เท่ากัน ซักตัวนึง พี่จะทำ x นะ วิธีการทำสั...
ช่วยอธิบายวิธีทำให้หน่อยค่ะ
(2,3) เป็นคำตอบของสมการ x+y=-5 เป็นประพจน์ หรือประโยคเปิดคะประพจน์ต้องตัดสินค่าความจริงได้ค่ะ ว่าเป็นจริง หรือ เท็จ ลองคิดดู
ล็อกกาลิทึม จัดรูป โดยใช้สูตร ทำต่อจากโจทย์เลยนะ แยกเป็นเศษส่วน และเอาเลขชี้กำลังมาข้างหน้า 3log ylog 3x log 3xlog5 = 3logxx 3log ylog 3x log 3xlog5 = 3 3log...
จงหาค่าแอนตี้ลอกกาลึทึม ของ 7.1125ให้ Antilog 7.1125 = A จะได้ log A = 7.1125 จัดรูป log A = 7.1125 log A = 0.1125 + 7 log A = log N + log 107 ตรง log N = 0....
ชาย 6 คน หญิง 6 คน ยืนเรียงเป็นแถวตรงได้กี่วิธีถ้า ชายและหญิงยืนสลับกันทีละ 2 คน และชายหญิงคู่หนึ่งยืนติดกันเสมอ จะสามารถคิดได้อย่างไรหรอคะ
จงหาจำนวนหลักของเลข21ยกกำลัง15ให้ A = 2115 ใส่ log ทั้งสองข้าง log A = log (2115) แล้วจัดรูปข้างขวา = 15 log 21 = 15 log(3x7) = 15(log3 + log7) เปิดตารางค่าล...
สามารถทำสัญญากู้เงินจากธนาคารเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญา 4ปี สามารถนำเงินจำนวน 148,000 บาท ไปชำระคืนให้กับธนาคาร จงหาอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กำหนดพจน์ที่ 2 และพจน์ที่ 10 ของลำดับเลขคณิตเป็น y-x และ 9y-x จงหาค่าของ 1/x+ya2 = a1 + d = y - x —-(1) a10 = a1 + 9d = 9y - x —-(2) เอา(2) - ( 1) 8d = 8y d ...
ข้อ 1. ผลบวกของ 3 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่งเป็น 7 และผลคูณของ 3 พจน์แรกนี้เป็น 8 จงหา 3 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตนี้ ข้อ 2. ลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่งมี 4...
ข้อที่ 1. ถ้า a, 5a+6, 3a+6 เป็นจำนวนซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว จงหาค่า a และพจน์ที่ 11 ข้อที่ 2. ถ้าจำนวนจริง 3 จำนวนเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกทั้...
ลำดับเลขคณิต และ ลำดับเรขาคณิต ข้อ 1 ให้ 2 จำนวนเป็น a กับ b จากโจทย์ จะได้ a , 25, b เป็นลำดับเลขคณิต ——(1) และได้ a,24,b เป็นลำดับเรขาคณิต ——(2) จาก (1) เร...
สมการกำลังสอง x^2 - 7x + 6 โจทย์สมการ สุรีย์และสุระช่วยกันหาบน้ำ โดยที่สุรีย์หาบได้สามเที่ยวในขณะที่สุระหาบน้ำได้สองเที่ยว ทั้งสองช่วยกันหาบน้ำโดยเริ่มพร้อมกั
การบ้านอนุกรมเลขคณิตข้อ2 หารด้วย 8 ลงตัว แต่หารด้วย 12 ไม่ลงตัว หมายถึง พวกที่หารด้วย 8 ลงตัว - พวกที่หารด้วย 8 และ 12 ลงตัว ตรงนี้ได้จากเขียนแผนภาพเวนน์ฯ ขอ...
การบ้านอนุกรมเลขคณิตข้อ1 มีสูตรหาผลบวกจำนวนคี่อยู่นะ แต่ถ้าทำแบบอนุกรม คือแบบนี้ค่ะ เขียนอนุกรม ออกมาก่อน 1 + 3 + 5 + 7+ ... + 207 ต้องหาจำนวนพจน์ (n) จากตัว...
คำถามจากน้องๆ ค่ะ ข้อ 2.5 สามารถเขียนแยก .. แบบนี้ได้ 12 3 2 + 18 2 3 จะจัดรูปให้ส่วนไม่ติดรูทก่อนค่ะ โดยการคูณด้วย รูทที่ติดอยู่ที่ส่วนนั่นแหล่ะ เวลาคูณต้อง...
การบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิตข้อ 3 สมมติลำดับเรขาคณิต 3 จำนวนเรียงกันเป็น ar, a , ar สมมติแบบนี้จะคิดง่ายค่ะ ผลบวกเป็น 19 ar + a + ar = 19 ---(1) ผลคูณเป็น 216 ...
การบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิตข้อ 1 สมมติจำนวนนั้นเป็น a เพราะว่าเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต จะมีอัตราส่วนร่วมเท่ากัน (ค่า r) เอาเรื่องค่า r มาตั้งสมการค่ะ a 34 = ...
การบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิตข้อ 2 มีลำดับเลขคณิต a1 a2 = a1 + d a4 = a1 + 3d บอกว่า 3 พจน์นี้เรียงเป็นลำดับเรขาคณิต แปลว่า a2a1 = a4a2 นี่คือ ตรงที่ค่า r เท่าก...
การบ้านเรื่องลำดับเลขคณิตข้อ1 ที่บอกว่า an+1 - an = 3 นี่คือบอกค่า d ค่ะ จัดรูปที่ถาม a12 - a1 = a1+ 11d - a1 = 11d = 11(3) = 33 ตอบค่ะ
กำหนดให้xเป็นจำนวนจริง ถ้า 5x-7 , 3x+28 , 5x+27 , … , 2x^3-3x+1 เป็นลำดับเลขคณิต แล้วลำดับนี้มีกี่พจน์ จากที่กำหนด ลำดับนี้มี a1 = 5 - 7x และค่า d ลองเอาพจน์...
พี่โต๋ล่วยทำหน่อยค่ะ. งง งง งง วาดรูปช่วยนะคะ วาดเป็น 3 วง วงของคนมี เตารีด เตาไฟฟ้า ตู้เย็น ที่โจทย์บอกว่า ทุกบ้านจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 อย่าง เเปลว่า
เมื่อ 4ปีที่แล้วพี่มีอายุมากกว่าสองเท่าของน้องอยู่ 1 ปี 2 เดือนและอีก 6 เดือนข้างหน้าอายุของพี่และน้องจะมีสัดส่วนเป็น 5: 3 (คิดเป็นเดือน)จงหาว่าพี่และน้องมีอาย
พอดีครูให้อัดคลิปแล้วมี การหาค่าฟังก์ชันกรณีที่เป็นตัวเลขและตัวแปร คือหนูไม่รู้ว่าคืออะไร ลองหาในกูเกิลก็ไมเจอค่ะสมมติ f(x) = x+2 ถาม f(4) นี่คือ แบบตัวเลข ถ...
ถามการบ้าน ฟังก์ชัน ม.4 ข้อ 2 ค่ะ ตามรูปเลย หาโดเมน เรนจ์ ดูคลิปสอนในบทความสัมพันธ์ค่ะ
ถามการบ้าน ฟังก์ชัน ม.4 ข้อ 1 ค่ะ ตามรูปค่ะ โดเมน เรนจ์ ดูวิธีหาได้จากบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์นะ
ถามการบ้าน ภาคตัดกรวย ม.4 ข้อ 2 ค่ะ ตามรูปเลยค่ะ
ถามการบ้าน ภาคตัดกรวย ม.4 ข้อ 1 ค่ะ หาจุดตัดของเส้นตรงก่อน 3x + 2y - 5 = 0 ----(1) x - y = 0 ----(2) จาก (2) ย้ายข้างจะได้ x = y เอาไปแทนใน (1) 3x + 2x = 5 5...
ช่วยด้วยค่ะะ เดิมน้ำส้ม 50 ลิตร มีน้ำส้มแท้อยู่ 60% คิดเป็น 60100 50 = 30 ลิตร ดังนั้น มีน้ำ 50 - 30 = 20 ลิตร สมมติ ให้เทน้ำส้มทิ้ง x ลิตร แล้วแทนที่ด้วยน้ำ...
ถามการบ้าน เรขาคณิตวิเคราะห์ม.4 ข้อ 2 ค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=5138
ถามการบ้าน เรขาคณิตวิเคราะห์ม.4 ข้อ 1 ค่ะ เส้นตรง 12x + 5y - 10 = 0 ก็จะขนานกับอีก 2 เส้นที่โจทย์ให้หาด้วยนะ ดังนั้น ใช้สูตร ระยะเส้นกับเส้นค่ะ แล้วระยะห่าง ...

 

แสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 80 หน้า

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บอร์ดวิชาคณิตศาสตร์ (หน้า 2) Page Load Time: 1.302 วินาที IN