วิชาคณิตศาสตร์

มีคำถามเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์? ไม่ว่าจะเป็นการบ้าน หรือโจทย์คำถามคณิตศาสตร์แบบไหน ข้อสอบชุดไหน ถามได้เต็มที่ในบอร์ดวิชาคณิตศาสตร์นี้ มีทีมงานช่วยตอบค่ะ โพสต์ถามข้อละกระทู้นะคะ พี่ทีมงานจะได้ตอบได้ครบทุกข้อไม่ตกหล่น

หากโพสต์ถามเพิ่มเติม เรื่องโจทย์ในคลังข้อสอบ ของเด็กทาเล้นท์ อย่าลืมอ้างอิงถึงไอดีข้อสอบ ที่ขึ้นต้นด้วย Q- นะคะ
พี่ทีมงานจะได้ทราบทันที ว่าข้อไหน จะได้ตอบได้อย่างรวดเร็วค่ะ ^^

หัวข้อ
ถามการบ้านข้อที่ 4 ค่ะ เข้าสูตรค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเลยค่ะ รู้ทุกอย่างแล้ว แทนค่า คิดเลขจ้า
ถามการบ้านข้อที่ 3รูปคำถามค่ะ
ถามการบ้านข้อที่ 2 แกะหา x ที่ถูก จากสูตร x ค่ะ x = xn 6.7 = x ที่ผิดn ย้ายข้าง 6.7n = x ที่ผิด —— x ที่ถูก = x ที่ผิด - ข้อมูลที่ผิด + ข้อมูลที่ถูก x ที่ถูก...
ถามการบ้านข้อที่ 1 กระจายตัวนี่ก่อนค่ะ ขอสลับข้างสมการ จะได้ดูง่ายๆ หน่อยนะ 92 = (x - 5)2 92 = ( x2 - 10x + 25 ) 92 = x2 - 10x + 25 92 = x2 - 10x + (25x10) แ...
ถามการบ้านตัวอย่างที่ 66 และ 67 ค่ะ
ถามการบ้านข้อที่ 5 ค่ะ
ไม่รู้ว่าควรจะเขียนพิสูจน์ยังไงดีค่ะ ครูกำลังสอนเรื่อง มุมด้านมุมอยู่ค่ะ ในโจทย์มีมุมตั้งฉากมาด้วยค่ะ อยากรู้ว่าควรเริ่มคิดตรงไหนเพื่อให้เขียนพิสูจน์
แยกตัวประกอบพหุนาม x^2 + 2x -5 โดยวิธีทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์มีสอนค่ะ ลองดูเลย https://www.dektalent.com/vdo/320-factorization/
เป็นการบ้านผลต่างกำลังสองค่ะ อยากรู้ว่าวิธีคิดเป็นอย่างไรและคำตอบต้องตอบแบบไหนค่ะ xกำลัง2 - 14ส่วน25 เขียนสูตรผลต่างกำลังสอง ก่อนนะ น2 - ล2 = (น - ล)(น + ล) ...
ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยค่ะ พอดีไม่ค่อยเข้าใจค่ะ xกำลัง2+xy+yกำลัง2=3 ------- 1 x+y=1---------2 เอา (2) ยกกำลังสองทั้งสองข้าง จะได้ (x + y)2 = 12 กระจายค่ะ x2 ...
เป็นข้อตรวจสอบข้อความว่าข้อใดถูกต้อง ลองทำดูแล้วแต่ไม่มั่นใจในคำตอบ จึงขอรบกวนพี่ๆ ทีมงานหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
กำหนดให้f(x)​=x^2-9/x-3​, g(x)​=รูท (x+3) และ​h(x)​={ (1) x-4, x​>หรือ=50 (2) h(h(x)), x< 50 จงหาค่าของ​ fog(1)+h(4) h(x) เป็นเงื่อนไขค่ะ​ fog(1)=5​ ใช...
อนุกรมเลขคณิตชุดหนึ่งมีผลบวกสามพจน์แรกคือ 6 และผลบวก 5 พจน์แรกที่ 25 แล้วผลบวก 100 พจน์แรกคือเท่าใดใช้สูตรนี้ค่ะ sn = n2[2a1 + (n -1)d] เพราะว่ า s3 = 32[2a1...
ผลบวกของตัวกลางเลขคณิต 10 พจน์ที่อยู่ระหว่าง 2 และ 100 มีค่าเท่าใดจากโจทย์ ได้ a1 = 2 , a12 = 100 จากสูตรหาผลบวก sn = n2(a1 + an) แทนค่าเลย s12 = 122(2 + 100...
ถ้าโจทย์ให้หา -ความน่าจะเป็นที่นาย A จะไปพักผ่อนแล้วฝนตก -ถ้าทราบว่านายเอไปพักผ่อนแล้วฝนตก ให้หาความน่าจะเป็นที่เขาไปเที่ยวทะเล
ข้อ 24,25 ค่ะ ข้อ 24 เข้าสูตรเลย sn = a1(rn - 1)r - 1 sn = 8(3n - 1)3 - 1 sn = 8(3n - 1)2 sn = 4(3n - 1) sn = 43n - 4 อยากหาที่ 43n - 4 > 6,000,000 43n &g...
ถามข้อ 28,29 ค่ะ ข้อ 28 sn-1 = n2 + 2n - 3 ให้ n = n + 1 แทนค่า จะได้ sn + 1 -1 = (n + 1)2 + 2(n + 1) - 3 sn = n2 + 2n + 1 + 2n + 2 - 3 sn = n2 + 4n *** ----...
กฎของโคไซน์และกฏของไซน์ จากกฏของ sin sinBb = sinAa จัดรูป ย้ายข้าง sinB = b sinAa sinB = 3 sin302 sinB = 3 12 2 = 34 เก็บไว้ก่อน หาค่า 4sin3B แทนสูตร sin3 ค่...
กฎของโคไซน์และกฏของไซน์ (a + b + c)(a - b + c) = 30 จัดรูปนะ (a + c + b)(a + c - b) = 30 (a + c)2 - b2 = 30 กระจาย a2 + 2ac + c2 - b2 = 30 a2 + c2 + 2ac - 30...
เช่น (-7)ยกกำลัง -2 ค่ะ กับ -7 ยกกำลัง -2 ค่ะ (-7)-2 = 1(-7)2 = 1(-7) x (-7) = 149 ----------------------- -7-2 = -172 = -17 x 7 = -149 ---------------------...
จากโจทย์จงใช้บทนิยามเพื่อหา h'(x)
ไม่รู้ว่าจะต้องคิดหรือหาตรงไหนก่อนเพื่อให้ได้คำตอบค่ะ เอาจำนวนคนเป็นตัวตั้ง หารด้วย จำนวนวันค่ะ ได้คำตอบเลย โจทย์เอาแค่ค่าประมาณด้วยค่ะ คิดเลขง่ายขึ้น
ถามการบ้าข้อ 8 และ ข้อ 9 ค่ะ ข้อ 8 a4 = a1 + 3d = 3a1 จัดรูปหน่อย ย้ายไปมา จะได้ 2a1 - 3d = 0 ----(1) และรู้ว่า a7 = a1 + 6d จะได้ a1 + 6d = 15 ----(2) แก้ระ...
โจทย์ : ชาย 6 คน หญิง 6 คน ยืนเรียงเป็นแถวตรงได้กี่วิธีถ้า ชายและหญิงยืนสลับกันทีละ 2 คน และชายหญิงคู่หนึ่งยืนติดกันเสมอ ต้องคิดยังไงหรอคะ คิดมาหลายวันแล้วแต่
จงหาผลสรุปที่ทำให้การอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลเมื่อ R คือจำนวนจริงและ 0 คือเซตว่าง พิจารณา เหตุ: 1.ถ้า R = 0 แล้ว 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 2. ถ้า R = 0 แล้...
สมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ คำถามจากน้อง Natcha T 4x - 5y = 33 -----(1) 3x - 2y = 16 -----(2) ทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรให้เท่ากัน ซักตัวนึง พี่จะทำ x นะ วิธีการทำสั...
ช่วยอธิบายวิธีทำให้หน่อยค่ะ
(2,3) เป็นคำตอบของสมการ x+y=-5 เป็นประพจน์ หรือประโยคเปิดคะประพจน์ต้องตัดสินค่าความจริงได้ค่ะ ว่าเป็นจริง หรือ เท็จ ลองคิดดู
ล็อกกาลิทึม จัดรูป โดยใช้สูตร ทำต่อจากโจทย์เลยนะ แยกเป็นเศษส่วน และเอาเลขชี้กำลังมาข้างหน้า 3log ylog 3x log 3xlog5 = 3logxx 3log ylog 3x log 3xlog5 = 3 3log...
จงหาค่าแอนตี้ลอกกาลึทึม ของ 7.1125ให้ Antilog 7.1125 = A จะได้ log A = 7.1125 จัดรูป log A = 7.1125 log A = 0.1125 + 7 log A = log N + log 107 ตรง log N = 0....
ชาย 6 คน หญิง 6 คน ยืนเรียงเป็นแถวตรงได้กี่วิธีถ้า ชายและหญิงยืนสลับกันทีละ 2 คน และชายหญิงคู่หนึ่งยืนติดกันเสมอ จะสามารถคิดได้อย่างไรหรอคะ
จงหาจำนวนหลักของเลข21ยกกำลัง15ให้ A = 2115 ใส่ log ทั้งสองข้าง log A = log (2115) แล้วจัดรูปข้างขวา = 15 log 21 = 15 log(3x7) = 15(log3 + log7) เปิดตารางค่าล...
สามารถทำสัญญากู้เงินจากธนาคารเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญา 4ปี สามารถนำเงินจำนวน 148,000 บาท ไปชำระคืนให้กับธนาคาร จงหาอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กำหนดพจน์ที่ 2 และพจน์ที่ 10 ของลำดับเลขคณิตเป็น y-x และ 9y-x จงหาค่าของ 1/x+ya2 = a1 + d = y - x —-(1) a10 = a1 + 9d = 9y - x —-(2) เอา(2) - ( 1) 8d = 8y d ...
ข้อ 1. ผลบวกของ 3 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่งเป็น 7 และผลคูณของ 3 พจน์แรกนี้เป็น 8 จงหา 3 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตนี้ ข้อ 2. ลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่งมี 4...
ข้อที่ 1. ถ้า a, 5a+6, 3a+6 เป็นจำนวนซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว จงหาค่า a และพจน์ที่ 11 ข้อที่ 2. ถ้าจำนวนจริง 3 จำนวนเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกทั้...
ลำดับเลขคณิต และ ลำดับเรขาคณิต ข้อ 1 ให้ 2 จำนวนเป็น a กับ b จากโจทย์ จะได้ a , 25, b เป็นลำดับเลขคณิต ——(1) และได้ a,24,b เป็นลำดับเรขาคณิต ——(2) จาก (1) เร...
สมการกำลังสอง x^2 - 7x + 6 โจทย์สมการ สุรีย์และสุระช่วยกันหาบน้ำ โดยที่สุรีย์หาบได้สามเที่ยวในขณะที่สุระหาบน้ำได้สองเที่ยว ทั้งสองช่วยกันหาบน้ำโดยเริ่มพร้อมกั
การบ้านอนุกรมเลขคณิตข้อ2 หารด้วย 8 ลงตัว แต่หารด้วย 12 ไม่ลงตัว หมายถึง พวกที่หารด้วย 8 ลงตัว - พวกที่หารด้วย 8 และ 12 ลงตัว ตรงนี้ได้จากเขียนแผนภาพเวนน์ฯ ขอ...
การบ้านอนุกรมเลขคณิตข้อ1 มีสูตรหาผลบวกจำนวนคี่อยู่นะ แต่ถ้าทำแบบอนุกรม คือแบบนี้ค่ะ เขียนอนุกรม ออกมาก่อน 1 + 3 + 5 + 7+ ... + 207 ต้องหาจำนวนพจน์ (n) จากตัว...

 

แสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 80 หน้า

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บอร์ดวิชาคณิตศาสตร์ (หน้า 2) Page Load Time: 1.062 วินาที IN