บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น PAT1


ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 14 ชุด

ส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย เมื่อทำเสร็จ โปรแกรมสามารถตรวจคะแนน และรู้ผลได้ทันที ข้อไหนไม่เข้าใจสามารถดูคลิปเฉลยได้ค่ะ น้องๆ หลายรุ่นที่ผ่านมาบอกว่าข้อสอบ PAT1 ยากมาก แต่พี่ว่าไม่เกินความสามารถน้องๆ นะคะ เคล็ดลับคือ ต้องฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้น้องทำคะแนน PAT1 คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นค่ะ


สรุปเซต PAT1

สรุปเนื้อหาเซตแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทเซต พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องเซต ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปการให้เหตุผล PAT1

สรุปเนื้อหาการให้เหตุผลแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทการให้เหตุผล พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องการให้เหตุผล ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปจำนวนจริง PAT1

สรุปเนื้อหาจำนวนจริงแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทจำนวนจริง พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนจริง ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปความสัมพันธ์ PAT1

สรุปเนื้อหาความสัมพันธ์แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทความสัมพันธ์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปตรรกศาสตร์ PAT1

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทตรรกศาสตร์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปฟังก์ชัน PAT1

สรุปเนื้อหาฟังก์ชันแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทฟังก์ชัน พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ PAT1

สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปภาคตัดกรวย PAT1

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทภาคตัดกรวย พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องภาคตัดกรวย ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปตรีโกณมิติ PAT1

สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทตรีโกณมิติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องตรีโกณมิติ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น PAT1


 

สรุปเนื้อหาเซต

vdo สรุปเนื้อหาเซตสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง ชนิดของเซต เซตจำกัด เซตอนันต์ สับเซต เพาเวอร์เซต การกระทำของเซต สมบัติของการกระทำของเซต การหาจำนวนสมาชิกของเซต พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนจริง

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนจริงสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนจริงนี้สอนเรื่อง โครงสร้างของระบบจำนวนจริง การแก้อสมการ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนจริง

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนจริงสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนจริงนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ อสมการค่าสัมบูรณ์ สมบัติของจำนวนเต็มและขั้นตอนการหาร พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์นี้สอนเรื่อง ประพจน์ ประโยคเปิด ตารางค่าความจริง ประพจน์ที่สมมูลกัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง สัจนิรันดร์ นิเสธของประพจน์ ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ ข้อความที่สมเหตุสมผล พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาความสัมพันธ์

vdo สรุปเนื้อหาความสัมพันธ์สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์จาก A ไป B อินเวอร์สของความสัมพันธ์ r เงื่อนไขความสัมพันธ์ r จะเป็นฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาฟังก์ชัน

vdo สรุปเนื้อหาฟังก์ชันสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาฟังก์ชันนี้สอนเรื่อง ความหมายของฟังก์ชัน แทนค่าฟังก์ชัน ฟังก์ชันจาก A ไป B พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์

vdo สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์นี้สอนเรื่อง สรุปสูตรเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง การเลื่อนแกน วงกลม พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง วงรี ไฮเพอร์โบลา ไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง

บทสนทนาเกี่ยวกับPAT1


GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...


แจ้งเปิดคอร์สเรียนค่ะ

พี่จะจัดส่งหนังสือตอนไหน ในครอส PAT1 คือโอนเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ และอยากจะเปลี่ยนเป็นว่า เปิดครอสเรียนเลยทันทีต้องยังไงอ่าครับ


ใหม่! คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต ย้อนหลังทุกปี!

ไม่ฟิตช่วงนี้ แล้วจะฟิตช่วงไหน? มาฟิตทำข้อสอบ O-net คณิต ย้อนหลังกัน! พร้อมคลิปเฉลยละเอียด ทุกข้อ! ของดีแบบนี้ได้ที่ dektalent.com ที่เดียวเท่านั้นครับ คอร์สใหม่นี้ มี VDO ...


รับตรง(ปกติ) จุฬาฯ 2555 มาแว้ว เปลี่ยนแปลงเพียบ!

เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย์ จิตวิทยา สถิติ ไม่มีรับตรงปกติ งานเข้าของแท้ สำหรับหลายคนที่อยากเรียน ในสาขาเหล่านี้ เพราะปีนี้ไม่มีรับตรงแล้วครับ งานนี้ต้องลุ้นใ...


เฉลยข้อสอบ PAT1 ตค 52 มาแล้วจ้า

มาดูคลิปเฉลยข้อสอบกัน ข้อ 4 นี่ทำไม่เป็น เลยมั่วไป จริงๆมันต้องทำยังไงน๊าาาาา เปิดคลิปเฉลยดูซะเลย


กิจกรรมสอบ Pre PAT1 ครั้งที่ 1/2555

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงกับ กิจกรรม ซ้อมสอบ Pre PAT1 ครั้งที่ 1/2555 จากเว็บไซท์ DekTalent.com ในวิชา PAT1 คณิตศาสตร์ ในระบบสอบออนไลน์ ด้วยข้อสอบเสมือนจริง ตรวจคะแนนพร...


เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ แบบเข้มข้น

แนะนำคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของ Dektalent.com แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบ PAT1 และ ONET คณิตสำหรับน้องๆที่กำลังหาที่เรียนแบบเน้นติวเข้มเตรียมสอบเข้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจ...


ล้วงลึกแนวข้อสอบ PAT1 ธค 54 ห้ามพลาด!!

อีกไม่กี่วันก็จะสอบ GAT PAT กันแล้ว วันนี้พี่โต๋มีข้อมูลอินไซด์มาตีแผ่ให้น้องๆสมาชิก DekTalent.com ให้เห็นหมดไส้หมดพุง ว่า PAT1 ธค 54 จะออกอะไรบ้าง!! ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด เอ้า ไปชมกัน


สายศิลป์เรียนหมอได้แล้ว?

หนูทราบข่าวมาว่าสายศิลป์เค้าเปิดโอกาสให้เรียนแพทย์ได้แล้ว อย่างงี้รวมถึงพวกเภสัชด้วยรึป่าวคะ? แล้วหนูอยู่แค่ม.4 หนูอยากจะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ พี่ๆ...


รับตรง จุฬา

วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ ม.จุฬา เค้าใช้เกรดเท่าไหร่ครับ ผมถามบางคนเขาทำไมว่าใช้เกรดแค่ 10 เปอร์เซ็น สรุปเขาใช้เกรดเท่าไหร่ครับ ถึงจะสมัครได้ถามเรื่องเกรดขั้น...


Pat1 Pat2 คือไรคับ

คือว่าผมไปถามเพื่อนมาว่าข้อสอบประมาณไหนเค้าบอกว่าประมาณเอนทรานแต่บ้างที่ก้ไม่ถึงขนาดนั้นผมเลย งง ว่า คอร์ดที่ เป็น PAT1 คือครอบคลุมโจทย์เอนทรานหรอคับหรือ...


Promotion "เปิดเทอม 555" ปรับราคาทุกคอร์สเรียน!

ฉลองครบรอบ 2 ปี DekTalent.com พบกับโปรโมชันใหม่ล่าสุด "โปรโมชัน เปิดเทอม 555" กับการปรับราคาทุกคอร์สเรียน! เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 2 ปีของ DekTalent.com เสร็จหมาดๆ พี่ทีมงานจึง...


อยากติดหมอ หาที่ติวเลขที่ไหนดี พี่ต้อม ยูเรก้า vs พี่โอ๋ O-Plus

พี่เข้ามหาลัยแล้ว คะแนน PAT1 พี่ได้มาเพราะครอสอินเทนซีฟของ dektalent.com


ข้อสอบ ก ก.ข มันคือข้อสอบไรหรอครับ

พอดีอยากรู้ ^^มันคือข้อสอบ Entrance สมัยก่อนที่จะมาเป็นแอดมิชชันครับ มีแบ่งเป็น 2 ตัวคือ เลขง่าย (สายศิลป์) กับเลขยาก (สายวิทย์) แถมใช้ๆไป ก็ยังมีการเปลี่ยนชื่อกันใ...


คลิปเฉลยข้อสอบ PAT1 มีค 52 อย่างละเอียด ^^

   พอตรวจคะแนนเสร็จ อ้าว ข้อ 1 เรามั่นใจแล้วว่าทำถูกนี่นา ทำไมมันผิดล่ะ?? เลื่อนลงมา เปิดคลิปวีดีโอ เฉลยละเอียด ดูซะหน่อย โอ้ววว เข้าใจแล้ว ผิดไปนิดเดียวเอง เจอกันคราวหน้า เสร็จแน่ข้อนี้!!


ข้อสอบ PAT1 กค 52 + คลิปเฉลยละเอียด มาแล้วจ้า

น้องๆหลายคนถามพี่ว่า download ข้อสอบ PAT1 กค 52 อย่างไร อยาก print เพื่อมาทำข้อสอบค่ะ คำตอบคือ น้องสามารถ print ข้อสอบได้เลยจากหน้าทำข้อสอบครับ หน้านี้ตามในรูปนะ ใช้ IE/FF/Chrome print ได้หมดครับ ถ้า print แล้วมันกินเวลาไปแล้วอยากสอบใหม่โดยใช้ Simulation ก็กด F5 หรือปุ่ม Refresh ก็จะได้สอบเวลาเต็มๆกันแล้วครับ


สอบ Pre PAT1 มีค 2554 ออนไลน์ ฟรี! แถมมีของรางวัลให้!

ได้คะแนนสอบแค่ 36 กับ 38 เต็ม 100 เนี่ย (Pre PAT1 = 36 /// Pre PAT1 ครั้งที่2 = 38) จะรอดไหมครับเนี่ย อีกไม่กี่เดือนก็ต้องสอบ GAT-PAT แล้วอ่ะ ช่วยแนะนำหน่อยคับทำไงจะทำได้เยอะกว่านี้อ่ะ T^T


มาแล้ว! Pre PAT1 ตค 54 สอบออนไลน์!

อยากให้พี่พี่ สอน แกท Eng ด้วยอ้ะค้ะ ทำได้ได้แต่แกทไทย Tt;


ขายหนังสือมือ2หาตังค์ให้น้องเรียนพิเศษ

เราอยากหาเงินให้น้องเรียนพิเศษน่ะ ซื้อมาเก็บรักษาไว้ดีมาก สภาพดี เปิดอ่านไม่กี่ครั้ง มี20เล่มนะ รูปอาจจะไม่ค่อยชัดนะ ใช้มือถือถ่าย แต่สภาพตามที่บอกจริงๆ ...


มีคำถามค่ะ

ไม่มีคอร์สเพิ่มเกรดที่รวมทั้ง ม.4-5-6 แล้วค่ะ ถ้าแบบรวมเนื้อหาทั้ง ม.ปลาย จะมีเป็นพวกคอร์สเตรียมสอบเข้าค่ะ มี 2 คอร์ส คือ 1.คอร์สอินเทซีฟ https://www.dektalent.com/course/math-intensive/ 2.คอร์ส PAT1 https://www.dektalent.com/course/math-pat1/ เลือกเรียนคอร์สใดคอร์สหนึ่งก็พอค่ะ ต่างกันที่ข้อสอบ คอร์ส PAT1 มีแต่ข้อสอบ PAT1 ค่ะ


คลิปเฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม'53 มาแล้วจ้า

คลอดตามกันมาอีกชุดแล้ว สำหรับคลิปเฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม'53 มาให้สมาชิก dektalent.com ได้ฝึกฝีมือกัน น้องๆหลายคนได้บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ข้อสอบ PAT1 ยากยังกะจะไปสอบโอ...


ฉลองเลื่อนสอบ GAT/PAT ฟิต PAT1 ภายใน 1 เดือน

ฉลองเลื่อนสอบ GAT/PAT ฟิต PAT1 ภายใน 1 เดือน!! พลิกวิกฤติน้ำท่วมให้เป็นโอกาส จากเหตุการณ์น้ำท่วมทั่วไทย ทำให้ต้องเลื่อนสอบ GAT/PAT ออกไป สทศได้กำหนดวันที่สอบแล้วคือ 19-20 แล...


สามารถเรียนจบภายใน 1 เดือนได้ไหม?

สำหรับคอร์สเฉลยข้อสอบ ทั้ง O-Net คณิต และ PAT1 จะขึ้นอยู่กับตัวน้องเองล้วนๆเลยครับ ถ้าน้องมีความพร้อมมากๆ เคยผ่านข้อสอบของจริงมาแล้วสัก 4 ปีขึ้นไป น้องก็สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 เดือนอย่างสบายๆเลยครับ แต่ถ้าน้องยังไม่เคยเห็นข้อสอบของจริง หรือมาเห็นครั้งแรกที่ dektalent.com พี่แนะนำให้น้องค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าครับ โดยเฉพาะข้อสอบ PAT1 เนี่ย มันยากสุดๆจริงๆครับ คลิปเฉลยแต่ละข้อยาวเฟื้อยยยยยยเลยครับ


สอบถาม

มีคอร์สเดียวค่ะ คือ - คอร์ส Intensive Talent แต่ถ้าเรียนอินเทนซีฟจบแล้ว อยากฝึกทำแต่ข้อสอบ ก็จะเป็น คอร์สเฉลยข้อสอบ ซึ่งมี 2 คอร์สค่ะ คือ - คอร์สเฉลยข้อสอบ O-net คณิต - คอร์สเฉลยข้อสอบ PAT1


สมัครสอบ GAT-PAT'54 วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2554

สทศ. โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นชอบร่วมกันในการลดค่าสมัครสอบ GAT/PAT จากวิชาละ 150 บาท เหลือ...


PAT1 ออกเรื่องอะไรบ้าง

ใกล้สอบ PAT1 กันแล้วนะ เหลืออีกเพียง 22 วันเท่านั้น!!! สำหรับ PAT1 ครั้งที่ 1/2560 จะสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ค่ะ ข้อสอบ PAT1 มี 45 ข้อ ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเ...


เซตPAT1 Q-2167

ทำไมสมการเป็นเครื่องหมาย ผมงงๆตรงหาค่าnอ่ะครับ แต่ตรงเส้นจำนวนผมเข้าใจ อีกอย่างเครื่องหมาย แปลว่า เป็นซับเซตเฉยๆหรอครับ เห็นในโจทย์


ถามโจทย์เรื่อง"จำนวนเชิงซ้อน"ครับ

PAT1 จะออกเรื่องการให้เหตุผล ประมาณกี่ข้อครับออกเยอะมั้ย


ช่วยหน่อยค่ะ ข้อสอบ Pat1 ตุลา 51

ข้อ 44) ในการสร้างรหัส(code) กำหนดให้ใช้อักขระ 3 ตัวไม่ซ้ำกัน โดยต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A ถึง F) อย่างน้อย 1ตัว และมีตัวเลข (0 ถึง 9)อย่างน้อย 1 ตัว จำนวนรหัสที่สร้างได้โดยไม่ซ้ำแบบกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1.1,260 2.2,520 3.5,040 4.3,780 มีวิธีทำอย่างไรคะ


ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ 2555 มาแล้ว

โครงการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-29 กันยายน 2554 ที่ www.reg.tu.ac.th ในปีการศึกษา 2555 นี้ • การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข...


อยากให้พี่โต๋ทำเฉลย PAT1

ข้อสอบ PAT1 เดือน มีนาคม 2553 พี่หนึ่งโหลดมาได้สักพักแล้วครับ ทำเฉลยเสร็จแล้วล่ะ กำลังรอตรวจสอบอีกรอบก่อนนำขึ้นครับผม


ดีกว่าเดิมไหม แอดมิชชั่นปี 54 แยกสอบฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ

น้องๆที่จะสอบแอดมิชชั่นปี 2554 เตรียมตัวรับมือกับจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึง เมื่อที่ประชุมคณะบดีทั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยมีมติตรงกันว...


หาผู้รู้ สายอาชีพวิศวะ

ตอบน้องฟิล์ม วิศวะ มข. ทั้งสอบตรงและผ่านแอดมิชชันกลาง ลองดูข้อสอบ PAT1 นะครับ


โจทย์ PAT1 เรื่องลิมิต ตรีโกณ อนุกรมครับ

น่าจะเป็นข้อสอบ PAT1 ค่ะ เดี๋ยวมาทำให้นะ


ถามข้อสอบเรื่องลำดับและอนุกรมค่ะ

โอเคค่าขอบคุณมากเลยนะค๊า เดี๋ยวกะว่าจะลงคอร์สอินเทนซีฟเพื่อติวPAT1เหมือนกันค่า >[]<


ตารางสอบ GAT/PAT ใหม่ อย่างเป็นทางการ พ.ย. 2554

หลังจาก สทศ. ได้ประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT ตุลา 54 ออกไปเนื่องจากเหตุน้ำท่วมศูนย์สอบหลายสิบแห่ง จากตอนแรกที่จะสอบในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2554 ออกไปเป็นเดือน พฤศจิกายน 2554 แทน ม...


ประกาศผลการสอบ Pre PAT1'2554 ครั้งที่ 1

Pre PAT1 คะแนนเต็ม 100 ครับ โดยที่คงค่าน้ำหนักของข้อสอบไว้เท่าเดิม (50 ข้อ จากข้อละ 6 คะแนนเหลือข้อละ 2 คะแนน) ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองจะทำคะแนนได้ประมาณเท่าไหร่จากเต็ม 300 ก็ไม่ยากครับ นำคะแนนที่ได้จากเต็ม 100 ไปคูณสามครับ สำหรับน้องๆที่ได้รับรางวัล เริ่มเรียนฟรีได้พรุ่งนี้เลยครับ


เรียนคณิตไม่เก่ง คอร์สไหนดีคะ

คือเป็นคนเรียนคณิตไม่เก่ง แต่ตอนนี้อยู่ม.6แล้ว ควรลงคอร์สเพิ่มเกรดม.456 หรือคอร์สintensiveดีคะ เห็นมีคนถามคำถามประมาณนี้แล้วเหมือนกัน แต่หนูก็ยังงงๆกับชีวิต 555 คอ...


รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ตุลาตม 2555 มาแล้วครับ!

ออกมาแล้วครับ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ตุลาคม 2555 มาคราวนี้ PAT1 กับ PAT4 เล่นซะหนักเลย โดยเฉพาะ PAT1 ที่ชอยส์ 25 ข้อ เติมคำตอบ 25 ข้อ แถมเติมคำตอบข้อละ 7 คะแนน ลองดูที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับ


ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมี a,b และ C เป็นความยาวของ...

พี่โต๋ โพสต์: อย่าคิดอย่างนั้น ตั้งใจทำ มันก็ต้องมีที่เราทำถูกบ้างล่ะ สู้ๆ นะ ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวคะแนน Onet กับ PAT1 ออกผมจะมาบอกพี่นะ ^^


สอบถามเรื่องคอร์สpat1ครับ

พี่โต๋ครับสงสัยว่าถ้าเป็นบทที่เป็นคณิตเสริมเเล้วผมไม่เคยเรียนเเล้วมาเรียนคอร์สนี้เเทนได้มั้ยครับพอดีเห็นว่ามีสอนเนื้อหาให้ด้วยอะครับ


มีติวสอบ smart 1 ไหมคะ

มีสอน มีติว ที่จะสอบเข้า smart 1 ไหมคะ ??? ตอนนี้ยังไม่มีคอร์สเฉพาะสำหรับ SMART I ครับ เพราะว่า SMART I จะมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่ Dektalent เทพเฉพาะคณิตศาสตร์ ยังไม...


แอดมิชชันฟอรัมชงเลิกสอบ PAT1-3 ให้ใช้คะแนนสามัญแทน

พี่ว่าข่าวที่ว่าจะยกเลิก PAT1, PAT2, PAT3 น่าสนใจดีนะครับ เพราะน้องๆบ่นกันมากเรื่องข้อสอบ PAT1 จะยากไปโอลิมปิกที่ดาวไหน! น้องๆไม่ต้องห่วงนะครับ คณิตศาสตร์เนื้อหาเหมื...


โจทย์ Q-2133 ใน pre PAT1

ในลิ้นชักมีถุงเท้าสีขาว 4 คู่ สีดำ 3 คู่ และสีน้ำเงิน 2 คู่ แต่ไม่ได้จัดเรียงไว้เป็นคู่ๆ ถ้าสุ่มหยิบถุงเท้ามา 2 ข้าง ความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าสีเดียวกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ต้องเลือกสีก่อน เช่น มีสามสีเลือกหนึ่งสีก่อนอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ


ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ เรื่องอนุกรมค่ะ

ขอบคุณค่ะ กำลังดูอยู่เลยค่ะ พี่โต๋คะเฟิร์นอยากทราบว่าเนื้อหาของ PAT1 นี่จะไปหนักตรงส่วนไหนบ้างหรอคะ? เห็นรุ่นพี่พูดๆกันว่าส่วนใหญ่จะเอามารวมๆกันเฟิร์นก็เลยกะน้ำหนักไม่ถูกเลยค่ะ


สอบถามเรื่องคอร์สอินเทนซีทค่ะ

ถ้ากำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย คอร์สอินเทนซีฟทาเล้นท์ เหมาะมากค่ะ เนื้อหาคอร์สนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ตามด้วยโจทย์ระดับสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ฝึกทำ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดค่ะ สำหรับข้อสอบ PAT1 จะนำมาสอนในตัวอย่าง หรือไม่ก็จะเป็นข้อสอบท้ายบท คละกันไปค่ะ


ประกาศผลการสอบ Pre PAT1'2554 ครั้งที่ 2

ถ้าหากน้องๆอยากทราบว่าถ้าหากไปสอบ PAT1 จริงๆน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่จากคะแนนเต็ม 300 ก็สามารถนำคะแนนของตัวเอง x3 เข้าไปได้เลยครับ


อยากให้พี่ๆทำคลิปเฉลยข้อสอบ pat1 โอเน็ต บ้างค่ะ

คลิปเฉลย PAT1 O-net มีแล้วครับ อยู่ในเมนู คลังข้อสอบ จ้า


คอร์สตะลุยโจทย์ pat1 และ o-net จะมีชีทไหมค่ะ

จะมีชีทให้ดาวน์โหลดทำแบบฝึกหัดไหมค่ะหรือจดเอาเอง


ทฤษฏี จำนวนเบื้องต้น

พี่สอนในเรื่องจำนวนจริงค่ะ มีตัวอย่างโจทย์อยู่นะ ทฤษฎีจำนวนมีในเลขเพิ่มเติมค่ะ เน้นไม่มาก มีโอกาสออกสอบใน PAT1 ค่ะ ถ้าสอบ ONET ไม่มีเนื้อหาส่วนนี้ค่ะ


สอบถามการลงคอร์สค ่ะ

แนะนำให้ลงอินเทนซีฟก่อน ในคอร์สนี้ก็มีข้อสอบ Entrance เก่า ONET และ PAT1 ให้ทำค่ะ และคอร์สอินเทนซีฟจะมีสอนเนื้อหาด้วย ถ้าเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 จะเป็นให้ทำโจทย์ PAT1 อย่างเดียวค่ะ และมีคลิปเฉลยแต่ละข้อ ไม่มีเนื้อหาสอนค่ะ ไม่ควรลงควบคู่กันนะคะ เพราะถ้าน้องลงอินเทนซีฟก็จะได้โจทย์ในส่วนของ PAT1 อยู่แล้วจ้า


จบคอร์สสายศิลป์แล้ว ต่อคอร์สอะไรดีคะ

พี่โต๋ค่ะคือตอนนี้หนูอยู่ ม.6เรียนสายศิลก้เลยลงคอร์สสายศิลแล้วก้เรียนจะจบแล้ว หนูควรต่อคอร์สอะไรดี ค่ะ พี่โต๋ อีกอย่างนึง หนูเห็น คอร์สสายศิลที่หนูเรียน...


กิจกรรมสอบ Pre PAT1 ซ้อมกันก่อนลงสนามจริง!

เปิดสอบแล้วครับ Pre-PAT1 กพ. 2556 ด้วยข้อสอบจากข้อสอบจริง จำนวน 30 ข้อ จับเวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 300 คะแนนครับ วิธีเข้าสอบ: Login แล้วคลิ๊กที่หน้า "สมาชิก" ครับ จะมีลิ๊งค์กิจกรรมเข้าสอบอยู่กลางหน้าเลยครับ สู้ๆนะครับทุกคน


พี่ๆครับ pat1ตุลา ที่จะถึงเนี่ย เรื่องไหนจะออกมากสุดครับพี่

พี่โต๋ ครับ PAT1ตุลา ที่จะถึงเนี่ย เรื่องไหนจะออกมากสุดครับพี่


เรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

แนะนำสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่ชอบเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นชีวิตจิตใจ วันนี้น้องๆสามารถ "เก่งคณิตศาสตร์" ได้ง่ายๆจากที่ไหนก็ได้ แค่เปิดเข้ามาเรียนที่เว็ป www.dektalent....


อยากเข้าบัญชีจุฬา

ต้องทำยังไงถึงจะมีโอกาสติดสูงค้ะ ได้เกรดเฉลี่ยดีพอสมควร ช่วยแนะนำครอสหน่อยค้ะ บัญชีจุฬาฯจะรับตรงโดยใช้คะแนน PAT1 เฉพาะครั้งแรกที่สอบเดือนตุลาคมครับ ดังนั...


เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...


ถามเรื่องการรับชีทเรียนPAT1

ถ้าลงคอร์สติว PAT1 จะต้องโหลดชีทเองหรือทางเว็บจัดส่งให้คะ


โจทย์ สรุปPAT1

Q2286 ผมไม่ค่อยเข้าใจข้อนี้เลยครับ โจทย์มันต้องการอะไร พี่ช่วยอธิบายแบบละเอียดหน่อยครับ Q2360 สมมุติว่า เราเลือกเลขตรงกลางแล้ว เลขที่เหลือมันมีเทคนิคเลือกใส่ยังไงหรอคับ เวลาสุ่มผมกลัวว่า พอสุ่มไปแล้วบวกกันมันเกิน แต่จริงๆมันอาจจะบวกกันได้พอดี


คอร์สเฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ มีข้อสอบ ปี 55 56 57 มั้ยครับ

คอร์สเฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ มีข้อสอบ ปี 55 56 57 มั้ยครับ


ช่วยข้อนี้ทีครับเรื่อง Log

อันบนเข้าใจแล้วครับ ผมพื้นฐานไม่ค่อยแน่นครับพี่ ไม่ค่อยได้เรียนพิเศษด้วย ตอนนี้ก็หัดทำในหนังสือ SYNTAX ของพีั่ณัฐ อยู่ครับ อยากจะได้PAT1 เยอะๆ แต่บางอันไม่เข้าใจไมรู้จะถามใครครับ เลยมาพึ่งเว็บนี้ ^^


คอร์สหมดอายุแล้ว! สมารถเข้าคลังข้อสอบPAT1 O-NET และยังสมารถดูเฉลยออนไลน์ได้

คลังข้อสอบ O-net และ PAT1 เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส Intensive ครับ จะหมดอายุไปด้วยครับ ถ้าน้องสนใจตัวคลังข้อสอบแต่ไม่เอาเนื้อหา ยังมีอีกทางเลือกคือ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต และคอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 ที่มีแต่ข้อสอบไม่มีเนื้อหา และราคาถูกกว่าครับ


PAT1 ถ้าเรียนกับ dektalent โอเครมั้ยง่ะ?  

ดีมั้ยคระ ใครเคยมีประสบการณ์เรียนแพท 1 แนะนำ หรือแชร์ให้ทีค่ะ><


อยากทราบเกี่ยวกับโจทย์ครับ

ตอบน้องแบ๊งค์ ตอนนี้มีข้อสอบที่มีคือ o-net, PAT1, และคณิตศาสตร์เอนท์ย้อนหลัง พร้อมคลิปเฉลยครับ ส่วนข้อสอบโควต้ากะข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆยังไม่มีครับ แต่ถ้ามีน้องๆให้ความสนใจกัน พี่ๆก็จะรีบหามาให้ครับ


วิธีใช้งานคลังข้อสอบของหน้าเว็ปใหม่ครับ

แนะนำวิธีใช้คลังข้อสอบของเว็ปใหม่ครับ (A) แสดงจำนวนข้อของชุดข้อสอบชุดนั้นๆ (B) โจทย์และตัวเลือกคำตอบ (C) นาฬิกาจับเวลา (สำหรับโหมดจับเวลาสอบ) (D) ระดับความหิน หรื...


เรียนอะไรดีค่ะ

พี่ค่ะ ลงคอร์สเพิ่มเกรด ไปยังไม่จบเลยค่ะ ลง คอร์สอินเทน เดือนสิงหา จะทันไหมค่ะ พอจะจัดเวลาเรียนได้ไหมค่ะ ไม่ทันจริงๆ แล้วถ้าข้ามไปทำโจทย์ โอเน์ต pat จะรู้เร...


สอบPat1คณิตศาสตร์

สอบทุกบทที่สอนอยู่ในคอร์ส PAT1 ครับ รายชื่อบทเรียนทั้งหมดอยู่ที่ลิ๊งก์นี้ครับ https://www.dektalent.com/course-math-pat1.php


คือผมสอบพรีแอดpat1ครั้งทีี่2 อยากทราบว่าจะดูคอร์สอินเทนซีฟได้วันไหนครับ

สวัสดีครับพี่ๆทีมงานทาเลนซ์ คือผมสอบพรีแอดแพท1 ได้อันดับที่2ครับ ผมสงสัยว่า ผมจะได้ดูคอนอินเทนซีฟตั้งแต่วันไหนครับ แล้วผมต้องเข้าระบบลงคอร์สหรือป่าว หรือว่าทางทีมงานจะใส่วันให้ผมเองเลยครับ ขอบคุณครับ


[ประกาศ] คลิปวีดีโอของ Dektalent.com จะดูได้ใน iPhone/iPad มกราคม 2556

อัพเดท 1 มกราคม 2556. ครับ ขณะนี้ทีมงานไล่อัพเดทคลิปวีดีโอในส่วนของเนื้อหาไปได้ 99% แล้วครับ ส่วนคลิปเฉลยข้อสอบ 1300 กว่าข้อ ขณะนี้เริ่มอัพเดทในส่วนของแบบฝึกหัดท้ายบท ท้ายคลิป อยู่นะครับ ส่วนคลิปเฉลยข้อสอบ onet และ PAT1 จะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ไม่เกิน 4-5 วันนี้ก็จะอัพเดทเสร็จหมดครับ คลิปทั้งหมดที่ยังอัพเดทไม่เรียบร้อยดี ยังสามารถเข้าดูได้ทุกคลิปอยู่ครับ ถ้าอัพเดทแล้วจะสามารถดูใน ipad/iPhone ได้ด้วยครับ ตอนนี้ถ้าใครเจอ error. ที่ส่วนไหน แจ้งทีมงานได้เลยนะครับ


สอบถามเรื่องคอร์สเรียน

ตอนนี้ส่วนตะลุยโจทย์ รวมอยู่ในคอร์สอินเทนซีฟค่ะ ส่วนของแบบฝึกหัดท้ายบท ที่ให้คลิกด้านล่างน่ะค่ะ ว่าจะเลือกทำกี่ข้อ ข้อสอบตรงนั้่นทำแล้ว พอส่ง มีเฉลยละเอียดทุกข้อค่ะ ถ้าทำหมดแล้ว ยังไม่พอ อยากทำอีก ก็เข้าไปในคลังข้อสอบจ้าา เลือกตรงข้อสอบสอบเข้าน่ะค่ะ จะเลือกแบบ Onet/pat1/Ent หรือ จะเลือกแบบแยกตามบท ก็ได้ค่ะ ในส่วนข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเฉลยทุกข้อ


จุฬาฯ รับตรง

คือว่าถ้าจะเข้าวิศวะคอม จุฬาฯ ต้องสอบ gat PAT1 pat3 แล้วต้องสอบอะไรอีกไหมครับ


ครอส Intensive

คอร์ส PAT1 ของที่ Dektalent เป็นคอร์สเฉลยข้อสอบไม่มีสอนเนื้อหานะคะ เหมาะกับคนที่รู้เนื้อหาดีแล้ว คล่องแล้ว อยากฝึกทำแต่โจทย์อย่างเดียว ถือว่า Advance สุดแล้วค่ะ คอร์สนี้ คอร์ส intensive เนื้อหา 20 บท 36 ชั่วโมง แบบฝึกหัด 755 ข้อ พร้อมคลิปเฉลย พี่ว่าก็เยอะนะ คอร์สนี้สอนสรุปเนื้อหา + ตัวอย่างข้อสอบ + แบบฝึกหัดให้ฝึกทำ + คลิป VDO เฉลยละเอียด คุ้มที่สุดแล้วสำหรับการเตรียมสอบแอดมิชชัน ได้ทั้งเตรียมสอบ Onet คณิต และ PAT1 ค่ะ


สอบถามเรื่องคอสเรียนค่ะ

อยากทราบ ว่าระหว่างคอสเพิ่มเกรด รวม 4-6 กับคอส สรุป รวมเตรียมAddmintion นี่ต่างกันยังไงค่ะ ถ้าเป็นคอสสรุปเลยนี่จะรวบรัดหรือตัดเนื้อหาที่เรียนออกไปบางเรื่องรึป่า...


สอบถามเรื่องข้อสอบในคอร์ส intensive ค่ะ

ของคอร์ส intensive พี่ไม่เน้นแยกเป็นปีนะคะ ข้อสอบจะคละกันรวมๆ เลยค่ะ ตั้งแต่ข้อสอบ Onet/entrance/admission ข้อสอบเน้นแยกตามบทมากกว่า ถ้าน้องอยากได้แบบ ข้อสอบเป็นปีๆ ไป แนะนำคอร์ส PAT1 ค่ะ จะมีข้อสอบ PAT1ย้อนหลัง 14 ชุด ปีล่าสุดที่ใส่ไว้ให้คือ พย. 57 ค่ะ


อยากให้มีคลิปการพิสูจน์เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

เฉลยแบบคลิปตอนนี้มีเฉพาะข้อสอบระดับเข้ามหาวิทยาลัยครับ O-net /PAT1/ entrance ฯลฯ ส่วนข้อสอบระดับที่ถามในโรงเรียนจะเป็นข้อสอบง่ายๆที่ในคลิปมีสอนอยู่แล้วครับ น้องได้ดูข้อสอบในส่วนไหนเอ่ย


อยากให้มีชีท PAT1

สนใจจะลงคอร์สเรียน แต่ไม่มีชีทง่ะ อยากให้มีชีทจัง


INTENSIVE&PAT1

พี่คะ Intensive หนิรวมเฉลยข้อสอบ PAT1 ด้วยมั้ยคะ


[กิจกรรม] สอบ Pre PAT1 Online Exam 2556

กิจกรรมใหม่มาแล้วครับ! เตรียมความพร้อม พิชิต Admissions สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคมนี้ ฟรี! กิจกรรมสอบ Pre PAT1 Online Exam Simulator ที่เข้าสอบออนไลน์ได้จากที...


สอบถามค่ะ

ตอบน้องมิทจัง ข้อสอบโอลิมปิกคณิตศาสตร์ตอนนี้ยังไม่มีครับ มีคอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 ครับ ที่ว่ากันว่าหินเท่าโอลิมปิกครับ


คอร์ส Intensive มีข้อสอบใหม่ๆ ไหมครับ

คือว่าผมลงคอร์สเพิ่มเกรด 456 แล้ว และเวลาใหล้หมดก็เลยอยากจัลงคอร์สอินเทซีฟ ไม่ทราบว่าพี่โต๋มีคลิปเฉลยข้อสอบที่อัพเดทหรือเปล่าครับ หรือว่ามีแต่ข้อสอบช่วง 42-52 แบบว่าอยากให้มีPAT1ใหม่ๆ และล่าสุดนะครับ เนื่องจากช่วงหลังๆข้อสอบ PAT1ยากมาก

แสดงคำสำคัญอื่นๆ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com PAT1 คำสำคัญ | DekTalent.com Page Load Time: 0.26 วินาที IN