ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

รับตรง จุฬา

สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 08 เม.ย. 2556, 22:35:06

วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ ม.จุฬา เค้าใช้เกรดเท่าไหร่ครับ ผมถามบางคนเขาทำไมว่าใช้เกรดแค่ 10 เปอร์เซ็น สรุปเขาใช้เกรดเท่าไหร่ครับ ถึงจะสมัครได้

 

 

#6637 09 เม.ย. 2556, 02:33:16 แจ้งลบ
ถามเรื่องเกรดขั้นต่ำที่ใช้สมัคร หรือถามว่าใช้เกรดเป็นค่าน้ำหนักเท่าไหร่ หรือครับ พี่ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่

เท่าที่พี่ลองเช็คดูให้ วิศวะคอม จุฬาฯ รับผ่านสองช่องทางด้วยกันนะครับ และทั้งสองช่องทางไม่ได้ใช้เกรดเฉลี่ยมาคิดค่าน้ำหนักนะครับ และเฉพาะช่องทางแรกกำหนดให้เป็นขั้นต่ำแทน เดี๋ยวพี่จะแยกให้ช่องทางละโพสต์นะครับ

รับตรง จุฬา

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#6638 09 เม.ย. 2556, 02:51:34 แจ้งลบ

ช่องทางที่1: รับตรงแบบปกติ (รับ 90 คน)ลองดูที่ลิ๊งค์
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/normal2556_17_09_55.pdf


(หน้า 14)

ระเบียบการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 2556
      เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 13 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรนี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


      เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะแยกรหัสสอบเข้าต่างหาก และผู้ที่สอบเข้าศึกษาได้ในรหัสวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รหัสสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี รหัสสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัสสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ รหัสสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี รหัสสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัสสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ รหัสสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ และรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการศึกษาไม่สามารถย้ายสาขาวิชาได้


      สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ise.eng.chula.ac.th ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีรับตรง


คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า


2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่กำหนดดังนี้
2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50


(หน้า 19)

องค์ประกอบค่าน้ำหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำ


จฬ 007 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รับ 90 คน)
GAT น้ำหนัก 20% (ไม่บังคับคะแนนขั้นต่ำ)
PAT1 น้ำหนัก 20% (ไม่บังคับคะแนนขั้นต่ำ)
PAT3 น้ำหนัก 60% (ไม่บังคับคะแนนขั้นต่ำ)


รวม 100% ครับ ไม่ต้องใช้เกรดมาคำนวณน้ำหนักYou Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#6639 09 เม.ย. 2556, 03:07:18 แจ้งลบ

ช่องทางที่ 2: รับตรงแบบพิเศษ (รับ 30 คน)อันนี้รับเฉพาะนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ให้ดูที่ลิ๊งค์นี้ครับ
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/engineer2_56.pdf

(หน้า 1)

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร1.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2555
1.3 เป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเข้มโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์
1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

แต่การรับตรงแบบพิเศษนี้ไม่เปิดเผยค่าน้ำหนักในการคัดเลือกครับ ทางจุฬาฯไม่ได้ขอคะแนนสอบ GAT/PAT หรือสอบวิชาสามัญอะไรเลย แต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ พี่คิดว่าทางจุฬาฯเขาจะพิจารณาเป็นรายคน + สอบสัมภาษณ์ครับ ส่วนเรื่องเกรดเนี่ยเด็กโอลิมปิกมันก็ใกล้ๆ 4.00 กันทุกคนเนอะ ถ้าไม่ต่ำมากก็ไม่น่ามีปัญหาครับ

Happy

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#6640 09 เม.ย. 2556, 03:07:56 แจ้งลบ
แต่นี่เป็นข้อมูลของรับตรง จุฬาฯ 56 นะครับ ของปีหน้ายังไม่ประกาศออกมาครับ ต้องรอดูประกาศทางการจากจุฬาฯอีกครั้งครับ


ปล. จุฬาฯเป็นนามพระราชทานครับ เวลาเรียกให้ใช้นามพระราชทานขึ้นก่อน แล้วเอาคำว่ามหาวิทยาลัยไปต่อท้าย เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปล2. วิศวกรรมศาสตร์ เขียนสั้นๆว่า วิศวะ ครับ ^^

You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#6641 09 เม.ย. 2556, 06:37:15 แจ้งลบ
ครับๆ ขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับ ที่ให้ข้อมูล และคำแนะนำ ดีๆ ครับ
#6642 09 เม.ย. 2556, 15:33:39 แจ้งลบ
ละเอียดมากเลย ขอบคุณค่ะ
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: รับตรง จุฬา

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com รับตรง จุฬา Page Load Time: 0.291 วินาที IN