บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น O-NET


ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์

ส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย เมื่อทำเสร็จ โปรแกรมสามารถตรวจคะแนน และรู้ผลได้ทันที ข้อไหนไม่เข้าใจสามารถดูคลิปเฉลยได้ค่ะ


ข้อสอบ O-Net เซต

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน เซต มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องเซต ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net การให้เหตุผล

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน การให้เหตุผล มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องการให้เหตุผล ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net จำนวนจริง

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน จำนวนจริง มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนจริง ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net ความสัมพันธ์

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน ความสัมพันธ์ มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net ฟังก์ชัน

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน ฟังก์ชัน มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net เลขยกกำลัง

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียนเลขยกกำลัง มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net Expo & Log

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน Expo & Log มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องExpo & Log ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net สถิติ1

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน สถิติเบื้องต้น มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องสถิติเบื้องต้น ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ

บทสนทนาเกี่ยวกับO-NET


กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ให้ดูตัวอย่างกัน กระดาษคำตอบ O-NET 2554 วิชาคณิตศาสตร์ หน้าตายังงี้ครับ ส่วนที่ 1: ปรนัย (ชอยส์) 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 40 คะแนน ส่วนที่ 2: อัตนัย (เติมคำตอบ) 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวมเป็น 60 คะแนน เจอแบบนี้ ขอ ดร.อุทุมพร กลับมาได้ไหมครับ


เจาะลึก: การสอบ วิชาสามัญ กสพท.

แนะแนว โดย ทันตแพทย์ สม สุจีรา คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ ก็ประกาศกันไปเรียบร้อยแล้ว ใครที่ได้ 18 คะแนนขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ก็คงใจชื้นขึ้นมาบ้าง (แต่ก็ไม่...


สอบ Pre O-net 2554 ออนไลน์ (คณิตศาสตร์) ฟรี! แถมมีของรางวัลให้!

วันนี้ วันอังคารที่ 8 กพ. 2554 มีการสอบ Pre O-NET 2554 ออนไลน์ รอบสอง แล้วนะครับ โดยเข้าสอบทุกเวลาได้ตั้งแต่ 6:30น. - 23:59น. เหมือนเดิมครับ


Top 100 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 2553

ผลการจัด อันดับ Top 100 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2553 โดยอันดับนี้พิจารณาจากสถิติต่างๆทางด้านวิชาการเหล่านี้: โอลิมปิกวิชาการ, คะแนน O-net, จำนวนนักเ...


ใหม่! คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต ย้อนหลังทุกปี!

ไม่ฟิตช่วงนี้ แล้วจะฟิตช่วงไหน? มาฟิตทำข้อสอบ O-net คณิต ย้อนหลังกัน! พร้อมคลิปเฉลยละเอียด ทุกข้อ! ของดีแบบนี้ได้ที่ dektalent.com ที่เดียวเท่านั้นครับ คอร์สใหม่นี้ มี VDO ...


ประกาศผลการสอบ Pre O-NET'2554 ครั้งที่ 1

สอบยังไงอะอยากสอบมั้งอะจากรัน


ใครคิดว่าจะเรียนที่ไหนกันบ้าง

เพื่อนๆๆพี่ๆๆน้องๆๆอยากเรียนที่ไหนหันบ้างเอ่ยมาคุยกันนะ หวายๆๆอยากเรียนศึกษาศาสตร์ ม.บูรพาอ่าครับ...


ประกาศผล O-Net '2554 แล้วจ้า

คะแนน O-NET '2554 ออกแล้วนะ เช็คคะแนนของตัวเองได้ที่นี่เล้ยย http://www.niets.or.th/ ได้คะแนนวิชาอะไรเท่าไหร่กันบ้างเอ่ย ^^


เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ แบบเข้มข้น

คอร์สo-netกับpat1สามารถดาวโหลดข้อสอบมาทำเป็นชีทได้มั้ยคะ


[ข้อสอบ O-Net ม.6] ความน่าจะเป็น

ช่วงนี้หลายๆ คนคงเตรียมสอบ O-Net อยู่ วันนี้เลือกข้อสอบเก่า O-Net มาฝากให้คิดกันค่ะ ลองฝึกทำกันนะคะ เป็นเรื่องความน่าจะเป็นค่ะ พี่เฉลยให้ด้านล่าง ค่ะ โจทย์ : โยนเ...


Promotion "เปิดเทอม 555" ปรับราคาทุกคอร์สเรียน!

ฉลองครบรอบ 2 ปี DekTalent.com พบกับโปรโมชันใหม่ล่าสุด "โปรโมชัน เปิดเทอม 555" กับการปรับราคาทุกคอร์สเรียน! เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 2 ปีของ DekTalent.com เสร็จหมาดๆ พี่ทีมงานจึง...


วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

สทศ. ได้เผยแพร่สถิติชุดนี้ออกมา ให้เราได้เห็นจุดอ่อนหลายๆอย่างของเด็กไทย ซึ่งจริงๆแล้วเด็กไทยทำไม่ได้เพราะอ่อนเองหรือว่าข้อสอบกำกวมก็ไม่อาจทราบได้ แต...


ลำดับและอนุกรม

พี่ครับ มีโจทย์ถามของ o-net ถ้านำตัวอักษรทั้งหมดจากคำว่า AVATAR มาจัดเรียงเป็นคำต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความหมายจะจัดเป็นคำที่แตกต่างกันได้กี่วิธี -**** มันใช่ 6! ไหมอะครับ*****


ข้อสอบ ก ก.ข มันคือข้อสอบไรหรอครับ

พอดีอยากรู้ ^^มันคือข้อสอบ Entrance สมัยก่อนที่จะมาเป็นแอดมิชชันครับ มีแบ่งเป็น 2 ตัวคือ เลขง่าย (สายศิลป์) กับเลขยาก (สายวิทย์) แถมใช้ๆไป ก็ยังมีการเปลี่ยนชื่อกันใ...


มีวิชาไรบ้าง

อยากให้มีวิทย์ ฟิสิก ชีวะ เคมี ><"" อังกฤษ ติว gat o-net


วิธีการเครมโปรโมชัน ศ.อ.ฉ.

อยากเรียน ชอบๆๆ เคยดูเฉลย O-NET เข้าใจ ไม่ยากเลย ^^


สามารถเรียนจบภายใน 1 เดือนได้ไหม?

สำหรับคอร์สเฉลยข้อสอบ ทั้ง O-Net คณิต และ PAT1 จะขึ้นอยู่กับตัวน้องเองล้วนๆเลยครับ ถ้าน้องมีความพร้อมมากๆ เคยผ่านข้อสอบของจริงมาแล้วสัก 4 ปีขึ้นไป น้องก็สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 เดือนอย่างสบายๆเลยครับ แต่ถ้าน้องยังไม่เคยเห็นข้อสอบของจริง หรือมาเห็นครั้งแรกที่ dektalent.com พี่แนะนำให้น้องค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าครับ โดยเฉพาะข้อสอบ PAT1 เนี่ย มันยากสุดๆจริงๆครับ คลิปเฉลยแต่ละข้อยาวเฟื้อยยยยยยเลยครับ


ประกาศผลการสอบ Pre O-NET'2554 ครั้งที่ 3

พี่โต๋คับบบ ที่ว่ากันว่า "สอบ Pre O-net 2554 ออนไลน์ (คณิตศาสตร์) ฟรี! แถมมีของรางวัลให้!" ถ้าติดอันดับ 1-10 จะได้รับคอร์สอินเทนซีฟทาเล้นท์ ....แล้วผมติดอันดับ จะเข้าไปเรียนได้ยังไงคับ?


สอบถาม

มีคอร์สเดียวค่ะ คือ - คอร์ส Intensive Talent แต่ถ้าเรียนอินเทนซีฟจบแล้ว อยากฝึกทำแต่ข้อสอบ ก็จะเป็น คอร์สเฉลยข้อสอบ ซึ่งมี 2 คอร์สค่ะ คือ - คอร์สเฉลยข้อสอบ O-net คณิต - คอร์สเฉลยข้อสอบ PAT1


O-NET 2554 มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำด้วย!

ระบบแอดมิชชั่นกลาง ที่ใช้คะแนน O-NET ปี 2554 คราวนี้มีกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำด้วยนะครับ น้องๆจะเลือกคณะไหน มหาลัยไหน ต้องศึกษารายละเอียดดูดีๆก่อนเลยนะครับ รายล...


จะเปลี่ยนอีกแล้ว! ปรับ O-NET เป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น ไม่ต้องนำมาคิดคะแนน

จะเปลี่ยนอีกแล้วหรือ O-NET ปรับเป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น แล้วไม่นำมาคิดคะแนนด้วย อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงโครงการของ รมช.ศึกษาธิการ ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่...


มาแล้ว O-net คู่ขนาน ข้อสอบสลับแถวสลับข้อ ปิดทางลอกกัน

ดร.อุทุมพรออกไไป นึกว่าจะสบายแล้ว แต่ก็ยังไม่วาย หนีของแปลกไม่ได้ตามเคย "สัมพันธ์" ยันพร้อมสอบ "โอเน็ตคู่ขนาน" ชั้น ม.6 เป็นครั้งแรกในปี 2554 ปิด ทางเด็กทุ...


คณิต O-NET ม.6 ปี 53

ขอวิธีทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ


ม.1 ม.4 งานเข้า!! เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET 25คะแนน! ม.6 รอด ยังไม่ใช่ปีนี้

วงเสวนาถกยกระดับความสำคัญ "โอเน็ต" เบื้องต้นเห็นชอบให้ใช้ผลคะแนนโอเน็ต-จีพีเอ-ข้อสอบ รร.เป็นสัดส่วน รับนักเรียนม.1, ม.4 "ชินภัทร" ระบุปีแรกเบาๆ เริ่มที่ 10...


โจทย์ O-NET ขอวิธีทำหน่อยครับ

40. พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งจา นวน 1,000 คน ได้รบัเงินเดือนเฉลี่ยคนละ 8,000 บาท มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,000 บาท ถ้าการกระจายของเงินเดือนพนักงานโรงงานแห่งนี้เป็ น แบบปกติแล้ว ข้อสรปุ ใดต่อไปนี้ผิด 1. พนักงานจา นวนน้อยกว่า 100 คน ได้รบัเงินเดือนน้อยกว่า 6,000 บาท 2. พนักงานอย่างมาก 930 คน ได้รับเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากบั 6,000 บาท 3. พนักงานที่ได้รบัเงินเดือนมากกว่า 10,000 บาท มีจา นวนน้อยกว่า 70 คน 4. ถ้าในปีต่อไปพนักงานได้รบัเงินเดือนเพิ่มขึ้นคนละ 400 บาท แล้วส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของเงินเดือนพนักงานโรงงานนี้ยงัคงเหมือนเดิม


กิจกรรมสอบ Pre O-Net กพ'56

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงกับ กิจกรรม ซ้อมสอบ Pre O-Net คณิต กพ'56 จากเว็บไซท์ DekTalent.com วิชา O-Net คณิตศาสตร์ ในระบบสอบออนไลน์ ด้วยข้อสอบเสมือนจริง ตรวจคะแนนพร้อม...


สทศ.ยัน ข้อสอบ O-Net แรงจริง แต่ออกตามหลักสูตร!

"ข...ข้อสอบอะไรฟะ" อาจเป็นสโลแกนของสทศ. ที่นักเรียนพร้อมใจกันตั้งให้ซะแล้ว ถึงแม้ว่าข้อสอบจะออกมาแรง หรือเพี้ยนขนาดไหนก็ตาม แต่ทางสทศ.ก็ยังนั่งยันนอนยั...


.. กดกันก่อนค่ะ หนังสือสภาพนางฟ้าค่ะ !! ..

ติดต่อหลังไมค์ที่ [email protected] ค่ะ ที่ขายเพราะ เราต้องเอาตังไปลงเรียนปิดเทอมนี้อ่ะค่ะ โดยเห็นว่า หนังสือที่ขายไม่ค่อยได้อ่านแล้ว และสภาพดีมากๆค่ะ ทุกรายการมี...


ประกาศผลการสอบ Pre O-NET'2554 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ Pre O–NET 2554 ครั้งที่ 2 (8 กพ. 2554) ออกมาแล้วนะครับ โดย 10 คนที่ได้คะแนนสูงสุดของการสอบเป็นดังตารางด้านล่างนี้ เราก็ยังมีโอกาสสอบ Pre O–NET รอบสุดท้าย รอบที่ 3 ในวันเส...


ดีกว่าเดิมไหม แอดมิชชั่นปี 54 แยกสอบฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ

น้องๆที่จะสอบแอดมิชชั่นปี 2554 เตรียมตัวรับมือกับจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึง เมื่อที่ประชุมคณะบดีทั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยมีมติตรงกันว...


ดร.อุทุมพร ลาออกจาก สทศ.แล้ว

ดร.อุทุมพร จามรมาน รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ได้อำลาจากตำแหน่งแล้ววานนี้ ( 30 พ.ย.) โดยสิ่งที่ถือเป็นงานสำคัญที่จะฝากถึง ผอ.สท...


เรียนคณิตไม่เก่ง คอร์สไหนดีคะ

คือเป็นคนเรียนคณิตไม่เก่ง แต่ตอนนี้อยู่ม.6แล้ว ควรลงคอร์สเพิ่มเกรดม.456 หรือคอร์สintensiveดีคะ เห็นมีคนถามคำถามประมาณนี้แล้วเหมือนกัน แต่หนูก็ยังงงๆกับชีวิต 555 คอ...


เรื่อง สอบ GAT PAT ครับ

ถ้าไม่เคยสอบ GAT PAT เลย สมมุติว่า เราจบม.6 ไปจะมาสอบไหมได้ไหมครับ อยากรู้ม๊ากมาก.....ช่วยตอบผมหน่อยเถอะ ถือว่าผมขอร้องแล้วกันครับ ขอบคุณมากครับ..GAT PAT จบมาแล้วก็ยังส...


มาร่วมแสดงความประทับใจกันดีกว่า ^^

พี่ๆงานน่ารักมากเลยค่ะทีม^^ วิวอยากให้พี่โต๋ช่วยทำตัวอย่างจากโจทย์ที่มีในข้อสอบอ่ะค่ะ พวก GAT PAT หรือ O-Net อะไรอย่างนี้อ่ะ แล้วก็อยากให้สอนพวกเทคนิคในการทำข้อสอบคณิตด้วยอ่ะค่ะ เวลาเจอเจอสอบแล้วมึนมากเลยอ่า


ช่วยอธิบายข้อสอบo-netข้อนี้ทีค่ะพลีสๆ

ข้อนี้จำได้แม่นเลยเพราะคลิปเฉลยเพิ่งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเอง ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบข้อที่ 9 ของข้อสอบ O-net คณิต กพ.'54 ครับ มีคลิปเฉลยละเอียดในระบบอยู่แล้ว ไอดี Q-2303 ครับ ข้อสอบข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต (https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=602) เอามาแจกข้างนอกไม่ได้จ๊ะ แต่ใบ้ให้ได้ว่าเป็นเรื่องอสมการค่าสัมบูรณ์ ยังไงลองดูรูปนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับ


Top100 โรงเรียนที่เก่งสุดในไทย 2554 ^^

ผลการจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดใน ประเทศไทย ประจำปี 2554 โดยพิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุน กพ. ทุน พสวท. และ รางวัลชน...


พี่ๆๆ คะ เนื้อหาที่ใช้สอบo-net มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะคะ

ข้อสอบ O-net คณิตจะออกตามเนื้อหา เลขพื้นฐาน หรือเลขตัวง่ายครับ ลองดูในลิ๊งค์นี้นะครับว่ามีบทไหนบ้าง https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=19


เปิดแล้ว ! รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์) ม.เกษตรศ

สำหรับหนุ่มสาวที่อยู่ในต่างจังหวัดและชอบทำกิจกรรม เป็นนักกิจกรรมดีเด่นตัวยงของโรงเรียนคงจะต้องชอบรับตรงรอบนี้แน่ๆ เพราะรอบนี้นั้นทาง ม.เกษตรศาสตร์ได้...


เกี่ยวกับซื้อหนังสือ

มี คอร์ส o-net ม3 มั้ยค่ะ


มีติวสอบ smart 1 ไหมคะ

มีสอน มีติว ที่จะสอบเข้า smart 1 ไหมคะ ??? ตอนนี้ยังไม่มีคอร์สเฉพาะสำหรับ SMART I ครับ เพราะว่า SMART I จะมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่ Dektalent เทพเฉพาะคณิตศาสตร์ ยังไม...


แอดมิชชันฟอรัมชงเลิกสอบ PAT1-3 ให้ใช้คะแนนสามัญแทน

พี่ว่าข่าวที่ว่าจะยกเลิก PAT1, PAT2, PAT3 น่าสนใจดีนะครับ เพราะน้องๆบ่นกันมากเรื่องข้อสอบ PAT1 จะยากไปโอลิมปิกที่ดาวไหน! น้องๆไม่ต้องห่วงนะครับ คณิตศาสตร์เนื้อหาเหมื...


[ข้อสอบ O-Net ม.6] จำนวนจริง

วันนี้เอาข้อสอบ ONet ของ ม.6 มาฝากค่ะ ดูโจทย์ก่อนนะ ข้อนี้ต้องใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ ( 5 6 - 2 15 )2 ข้างในลบกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะ ดังนั้นจะกระจายตามสูตรกำลังสองสม...


สทศ.เผย อาจประกาศผล GAT-PAT ปี 2553 ก่อน 10 พ.ย.

สรุปภาพรวมการสอบGAT-PAT เดือนต.ค.เรียบร้อยดี อาจจะประกาศผลสอบก่อน 10 พ.ย. ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังตรวจเย...


อยากให้พี่ๆทำคลิปเฉลยข้อสอบ pat1 โอเน็ต บ้างค่ะ

คลิปเฉลย PAT1 O-net มีแล้วครับ อยู่ในเมนู คลังข้อสอบ จ้า


คอร์สตะลุยโจทย์ pat1 และ o-net จะมีชีทไหมค่ะ

จะมีชีทให้ดาวน์โหลดทำแบบฝึกหัดไหมค่ะหรือจดเอาเอง


สทศ.จัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ 14-15 มี.ค.นี้

สทศ.เปิด สอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ ช่วยนักเรียนขาดสอบเหตุสุดวิสัย 14-15 มี.ค.นี้ เปิดยื่นคำร้องจนถึง 28 ก.พ. ระบุต้องมีเลขที่นั่งสอบ - ขาดสอบ ในรอบปกติ 19-20 ก.พ.ที่ผ่านมาเท่านั้...


เรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

แนะนำสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่ชอบเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นชีวิตจิตใจ วันนี้น้องๆสามารถ "เก่งคณิตศาสตร์" ได้ง่ายๆจากที่ไหนก็ได้ แค่เปิดเข้ามาเรียนที่เว็ป www.dektalent....


สทศ. เปิดรับสมัครสอบโอเน็ตเด็กเทียบเท่าม.6 วันที่ 1 - 15 พ.ย. 2555

วันนี้ (24 ต.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ออกประกาศเรื่องการใช้ผลการทดสอบทาง...


สอบ O-net เรียนคอร์สไหนดี ?

ถามฮะ ในการสอบ O-net ต้องเรียนคอร์สไหนฮะ จะสอบแค่O-net เรียนคอร์สARTอย่างเดียวพอไหมฮะ ?


อยากทราบเกี่ยวกับโจทย์ครับ

ตอบน้องแบ๊งค์ ตอนนี้มีข้อสอบที่มีคือ o-net, PAT1, และคณิตศาสตร์เอนท์ย้อนหลัง พร้อมคลิปเฉลยครับ ส่วนข้อสอบโควต้ากะข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆยังไม่มีครับ แต่ถ้ามีน้องๆให้ความสนใจกัน พี่ๆก็จะรีบหามาให้ครับ


คอร์สหมดอายุแล้ว! สมารถเข้าคลังข้อสอบPAT1 O-NET และยังสมารถดูเฉลยออนไลน์ได้

คลังข้อสอบ O-net และ PAT1 เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส Intensive ครับ จะหมดอายุไปด้วยครับ ถ้าน้องสนใจตัวคลังข้อสอบแต่ไม่เอาเนื้อหา ยังมีอีกทางเลือกคือ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต และคอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 ที่มีแต่ข้อสอบไม่มีเนื้อหา และราคาถูกกว่าครับ


มหาวิทยาลัยน่ะคะ

ตอนนี้หนูอยู่ม.3 ขึ้น ม.4คะ จะเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศสน่ะคะ เพราะ ดูแล้ว สายวิทย์ไปไม่ไหว การที่หนูจะคิดถึงมหาลัย คงไม่เร็วเกินไปใช่ไหมคะ??? หนูงงว่าการสอบแอดมิ...


เปิดใหม่! คลังข้อสอบ สำหรับน้องที่ลงคอร์ส

พบกับเซคชั่นเปิดใหม่ คลังข้อสอบ ที่ซึ่งให้น้องๆเข้าไปลองทำข้อสอบกัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยข้อสอบในคลังกว่า 2000 ข้อ ทำกันจนตาแฉะกันไปข้างเลย โดยสามารถเลือกทำข้อสอบในคลังข้อสอบได้สองแบบคือ a) เลือกสอบตามชุด/ปีข้อสอบ ที่มีการสอบจริง เช่น O-Net 51 52 53 หรือแม้กระทั่งข้อสอบ Pre O-Net'54 ทั้งสามชุดที่เพิ่งสอบกันไป


O-Net เด็ก ม.3 เฮ! สทศ. แจกฟรี 20 คะแนน

เด็ก ม.3 เฮ! สทศ.ให้ฟรี 20 คะแนน O-Net ภาษาไทย ข้อ 51-52 หลังเรียกด่วน คกก.ผลิตข้อสอบมาหารือและตรวจข้อสอบทั้ง 8 วิชา ผอ.สทศ.รับมีความผิดพลาดเพียงวิชาเดียว แต่เป็นเหตุสุด...


อยากให้มีคลิปการพิสูจน์เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

เฉลยแบบคลิปตอนนี้มีเฉพาะข้อสอบระดับเข้ามหาวิทยาลัยครับ O-net /PAT1/ entrance ฯลฯ ส่วนข้อสอบระดับที่ถามในโรงเรียนจะเป็นข้อสอบง่ายๆที่ในคลิปมีสอนอยู่แล้วครับ น้องได้ดูข้อสอบในส่วนไหนเอ่ย


สอบถามครับพี่ๆๆๆ ทีมงานๆๆ

ขอบคุณที่เข้าใจค่ะ ยังไงถ้าน้องปอสนใจ สามารถเข้ามาทดสอบ และดูเฉลย Pre O-net ได้ค่ะ รอบของวันนี้ยังสอบได้อยุ่จนถึงประมาณเที่ยงคืน และจะมีสอบอีกครั้งในวันเสาร์


งงมากครับพี่โต๋

จากข้อ 2 ใน pre o-net อ่ะครับผมอยากรู้ผมผิดตรงไหน ทำไมเฉลยมันเฉลยว่าถูกทั้งก.และข.อะครับ วิธีทำของผมนะครับ ใช้สมบัติการไม่เท่ากันของอสมการ จะได้ความจริงต่อไปนี้...


สอบ O-Net กันเเล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะ (เลขยากมั๊ย??)

สอบ O-Net กันแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะ


ดาวโหลดเอกสารคอร์ส o-net

พี่ค่ะ คอร์สตะลุยข้อสอบ O-net มีเอกสารให้ดาวโหลดมั้ยค่ะ


Countdown เตรียมพบกับ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต ย้อนหลังทุกปี!

   คาบข่าวดีมาบอก สำหรับน้องๆม.6 ที่กำลังจะสอบ O-Net ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ กับคอร์สใหม่ล่าสุด คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต ย้อนหลังทุกปี!! โดยคอรืสใหม่นี้จะเปิดตัว และเริ่มให้ลงคอร์สเรียนกันได้ในวันจันทร์ที่ 9 มค. 2555 นี้! ติดตามข่าวรายละเอียดคอร์สได้ใน Webboard หรือ Facebook ได้ครับ


มีปัญหาเรื่องดูเฉลย

พอดีลองเข้าไปทำ Pre o-net อยากดูเฉลยที่ได้ทำคลิปแต่ลืมไปว่าที่บ้านfirefoxมีปัญหาคือเล่น flash player ไม่ได้ ลองเข้าไออีใหม่ก็เข้าไปดูไม่ได้เพราะทำได้แค่ครั้งเดียว มีวิธีอื่นที่เข้าไปดูเฉลยที่พี่ทำไว้ได้อีกไหมค่ะ


สอบถามเรื่องสถาที่สอบครับ

สวัสดีครับ ผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ของที่นี้ครับ มีเรื่องสงสัยอยากจะรบกวนถามสักสองสามเรื่องครับ คือจริงๆแล้วผมเรียนจบแล้วครับและกำลังจะไปสอบทุนต่อซึงผม...


สอบถามเรื่องคอร์สเรียนค่ะ

หนูจะสมัครเรียน3เดือนของเทอม2 หนูเรียนคอร์ส3เดือนเทอม1จบแล้ว หนังสือมีแล้ว หนูจะสมัครคอร์ส3เดือนเทอม2แต่ในระบบไม่สารมารถดำเนินการได้ ในระบบให้เลือกระหว่า...


อยากให้มีคลิปเฉลยข้อสอบ O'NET ^^

อยากให้มีคลิปเฉลยข้อสอบ O-NET ย้อนหลังปีอื่นๆด้วยอ่ะครับ ขอบคุณครับ


เรื่องเซตค่ะ TT

http://www.upload-thai.com/download.php?id=d99904f2bce1fa3018fb8e6e05d9769c ตามลิ้งค์นี้เลยนะคะพอดีก็อบข้อความมาวางแล้วมันเละเลยต้องทำใส่เวิร์ด เราทำยังไงก็ทำไม่ได้งงมาก ถามครูครูก็ไม่ยอมเฉลยถามเพื่...


สงสัยคะ

ข้อสอบในคลังรวมอยู่ในคอร์สครับ ถ้าคอร์สหมดเวลาก็จะหมดเวลาตามไปด้วย ทีนี้มันมีคอร์สตะลุยโจทย์อย่างเดียวอยู่ครับ เหมาะสำหรับน้องๆที่เนื้อหาได้แล้วแต่อยากทำโจทย์อย่างเดียว มีอยู่สองคอร์สครับ 1. คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต https://www.dektalent.com/course-math-onet.php 2. คอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 https://www.dektalent.com/course-math-pat1.php


สอบถามการเรียน

พี่ค่ะหนูเพิ่งสมัครสมาชิกใหม่ แล้วอยากจะทราบรายละเอียดการซื้อคร์อสเรียน คือจะต้องเรียนยังไงแบบไหนหรอค่ะ ที่ Dektalent.com เราเรียนกันในรูปแบบ ออนไลน์ ด้วยคลิปวี...


มีข้อสอบเข้ามิดลหรือเปล่าครับ

อยากได้คอร์สสอบเข้ามหิดลอ่ะครับ มีไหมหรือติวo-net ม.3ก็ได้: ))อยากให้มีคอร์สสำหรับทำโจทย์

ตอนนี้มีคอร์สที่ทำโจทย์โดยเฉพาะ มีอยู่ 2 คอร์สครับ คือ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต https://www.dektalent.com/course-math-onet.php คอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 https://www.dektalent.com/course-math-pat1.php


O-net 2550

พี่คับคอร์ส o-net ในปี2550 ทำไมตั้งแต่ข้อ4ไปอ่ะคับโจทย์กับตัวเฉลยไม่เหมือนกันอ่ะครับพอทำไปสักประมาณข้อ 10 นิดๆแล้ว มันไปข้อ 42 ให้เติมคำเลยอ่ะครับ


การสอบเข้า

อยากให้พี่โต๋มีคอร์สเฉลย O-net gat pat หรือข้อสอบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้าของปี 55 56 57 หรือปีล่าสุดอ่ะค่ะ พี่โต๋สอนดี อธิบายรายละเอียดดีค่ะ เลยอยากให้พี่โต๋เปิดคอร์สแบบนี้บ้าง พี่โต๋ช่วยเปิดทีนะคะ หรือถ้ามีแพลนช่วยแจ้งทีนะคะ หนูอยากเรียนกับพี่โต๋อ่ะค่ะ


ความโลภส่วนตัว

เฉพาะข้อสอบมีสองคอร์สครับ O-Net คณิต และ PAT1 ราคา 799 และ 899 บาทครับ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dektalent.com/courses-math-solutions.php


ถามเรื่องคอร์สเฉลย o-net กับ pat1ค่ะ

อยากทราบว่าทั้ง2คอร์สนี้มีชีทให้ดาวห์โหลดมั้ยคะ


จำนวนชั่วโมง pat1 กับ onet

เฉลยข้อสอบ O-net คณิต ยาว 13 ชั่วโมงครับ https://www.dektalent.com/course-math-onet.php เฉลยข้อสอบ PAT1 คณิต ยาว 24 ชั่วโมงครับ https://www.dektalent.com/course-math-pat1.php


เอกสาร คอส pat 1 o-net

เอกสาร คอส pat 1 o-net มีไว้ให้โหลดไหมครับ


สอบถามข้อสอบo-net. ม3

ทำยังไงค่ะ


สอบถามเรื่องคอร์สเรียนคะ

คอร์สo-net ม.6ไม่มีหนังสือให้ใช่ไหมคะ ต้องดาวน์โหลดเอง


สอบถามเรื่องคอร์สเรียนคะ

คอร์สo-net ม.6ไม่มีหนังสือให้ใช่ไหมคะ ต้องดาวน์โหลดเอง

แสดงคำสำคัญอื่นๆ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 16 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com O-NET คำสำคัญ | DekTalent.com Page Load Time: 0.275 วินาที IN