ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

ช่วยแสดงวิธีทำเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต ให้หน่วยค่ะ

โดย: หญิง
สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 31 ม.ค. 2561, 17:34:43

ตอบข้อ 2ค่ะ

ช่วยแสดงวิธีทำเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต ให้หน่วยค่ะ

 

 

#18070 31 ม.ค. 2561, 18:10:11 แจ้งลบ
ตามไปดูกระทู้นี้เลย ข้อนี้เคยเฉลยไว้แล้วค่ะ
โจทย์คลาสสิคมาก
https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=3875

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19551 17 ก.พ. 2562, 13:50:05 แจ้งลบ
ช่วยทำแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ
1.ผลบวกของ n พจน์เเรกของอนุกรมหนึ่ง คือ Sn = 3nกำลัง2 +2 แล้ว พจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้มีค่าเท่าใด
2.ผลบวก 8 พจน์เเรกของ 7,4,1,... มีค่าเท่าใด
3.ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่ง มี a1 = 3 และ S10 = 210 จงหาค่าของ a8
4.ถ้าอนุกรมเรขาคณิตมีผลบวก 10 พจน์เเรกเป็น 3069 และมีอัตราส่วนร่วมเป็น 2 แล้วพจน์ที่ 3 ของอนุกรมนี้เท่ากับข้อใด
5.ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต
1+(-2)+4+(-8)+....+256 เท่ากับเท่าใด
6.ถ้าอนุกรมเรขาคณิตมี a1=เศษ1ส่วน2 และ a10 = 256 และผลบวก 10 พจน์เเรกของอนุกรมนี้เท่ากัยเท่าใด
7.ซุงกองหนึ่งว่างเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนจะมีจำนวนน้อยกว่าชั้นล่างที่อยู่ติดกัน 3 ต้นเสมอ ถ้าชั้นบนสุดมี 49 ต้น และชั้นล่างสุดมี 211 ต้น แล้ว
ก.ซุงกองนี้มีกี่ชั้น
ข.ชั้นที่ 8 (นับจากบนลงล่าง) มีซุงกี่ต้น
ค.ซุงกองนี้มีทั้งหมดกี่ต้น
#19558 19 ก.พ. 2562, 22:10:47 แจ้งลบ
ข้อ 1.ผลบวกของ n พจน์เเรกของอนุกรมหนึ่ง คือ Sn = 3n2 +2 แล้ว พจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้มีค่าเท่าใด

พจน์ที่ 10 แทนด้วย a10 นะคะ

a10 = S10 - S9

จาก
a10 = S10 - S9
แทนค่าจาก Sn ที่โจทย์ให้เลย
a10 = [ 3(10)2 + 2 ] - [3(9)2 + 2 ]
a10 = 302 - 245
a10 = 57 ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19559 19 ก.พ. 2562, 22:20:54 แจ้งลบ
ข้อ 2.ผลบวก 8 พจน์เเรกของ 7,4,1,... มีค่าเท่าใด

7, 4, 1, ... เป็นลำดับเลขคณิตค่ะ
มี a1 = 7 , d = -3

อยากหาผลบวก 8 พจน์แรก มีสูตรค่ะ
Sn =
n
2
[2a1 + (n-1)d]
S8 =
8
2
[2(7) + (7)(-3)]
S8 = 4(14 - 21)
S8 = 4(-7)
S8 = -28 ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19560 19 ก.พ. 2562, 22:34:41 แจ้งลบ
ข้อ 3. ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่ง มี a1 = 3 และ S10 = 210 จงหาค่าของ a8

เขียนสูตร Sn ก่อนนะ


Sn =
n
2
[2a1 + (n -1)d]
รู้ S10 แทนค่าเลยค่ะ

210 =
10
2
[2(3) + 9d]
แก้สมการ จะหา d ได้
210 = 5(6 + 9d)
210
5
= 6 + 9d
42 = 6 + 9d
42 - 6 = 9d
36 = 9d
36
9
= d
d = 4

ตอนนี้รู้แล้วว่า a1 = 3, d = 4 อยากได้ a8

จากที่บอกเป็นลำดับเลขคณิต จะรู้ว่า
a8 = a1 + 7d
แทนค่า
a8 = 3 + 7(4)
a8 = 3 + 28
a8 = 31 ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19561 19 ก.พ. 2562, 22:36:03 แจ้งลบ
เอาแค่นี้ก่อนนะคะ

เรื่องลำดับและอนุกรมมี VDO สอนที่นี่ค่ะ
https://www.dektalent.com/course/math-sequence-series/

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20240 14 พ.ย. 2562, 22:18:52 แจ้งลบ
ถ้าลำดับเลขคณิตมีพจน์ที่3 เป็น 12 พจน์ที่30 เป็น 93 และผลบวกn ผลแรกเป็น 1995 แล้วจงหาn
#20243 14 พ.ย. 2562, 23:10:20 แจ้งลบ
@Piyaphat

เขียนสิ่งที่รู้ก่อน
a3 = 12
a30 = 93
Sn = 1995

จากสูตรพจน์ทั่วไปลำดับเลขคณิต
an = a1 + (n - 1)d

เลยจะได้ว่า
a3 = a1 + 2d
12 = a1 + 2d       ------(1)

และ
a30 = a1 + 29d
93 = a1 + 29d       -------(2)

แก้ระบบสมการจะได้ a1 กับ d
เอา (2) - (1)
93 - 12 = a1 + 29d - (a1 + 2d)
81 = a1 + 29d - a1 - 2d
81 = 27d
81
27
= d
ตัดทอน สรุปได้ d = 3
เอาไปแทนใน (1) หรือ (2) ก็ได้เพื่อหาค่า a1 แทนใน (1) นะคิดเลขน้อยกว่า
จาก 12 = a1 + 2d       ------(1)
12 = a1 + 2(3)
12 = a1 + 6
12 - 6 = a1
a1 = 6

---------------
สูตร ผลบวก n พจน์แรกของ ลำดับเลขคณิต
sn =
n
2
[ 2a1 + (n - 1)d ]
แทนค่าค่ะ
1995 =
n
2
[ 2(6) + (n - 1)(3) ]

19952 = n(12 + 3n - 3)
3990 = n(9 + 3n)
3990 = 9n + 3n2
0 = 3n2 + 9n - 3990
0 = n2 + 3n - 1330
แยกตัวประกอบ
0 = (n+38)(n - 35)
n = -38, 35
ค่าลบใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะ n คือจำนวนพจน์
สรุป n = 35 ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#21428 04 ม.ค. 2564, 10:49:11 แจ้งลบ
จงหาเต็มบวก n ที่ทำให้ sn ของอนุกรมเลขคณิต 24+22+20+... มีค่าเท่ากับ 150
#21429 04 ม.ค. 2564, 10:49:16 แจ้งลบ
จงหาเต็มบวก n ที่ทำให้ sn ของอนุกรมเลขคณิต 24+22+20+... มีค่าเท่ากับ 150
#21434 05 ม.ค. 2564, 16:38:15 แจ้งลบ
ผลบวกของ 3 พจน์แรกของลำดับเลขคณิตลำดับหนึ่งเท่ากับ 111 และผลต่างของกำลังสองของพจน์ที่สามลบด้วยกำลังสองของพจน์แรกเท่ากับ 1776 หาพจน์ที่ 10 ของลำดับนี้คือ


รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: ช่วยแสดงวิธีทำเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต ให้หน่วยค่ะ

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com ช่วยแสดงวิธีทำเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต ให้หน่วยค่ะ Page Load Time: 0.428 วินาที IN