ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

Q-2940 กราฟเส้นตรง

สถานะ: ติวเตอร์ประจำเว็บ
วันที่: 13 ก.ค. 2559, 13:45:03

Q-2940
คู่อันดับใดอยู่บนกราฟของสมการ y - 7x + 3 = 0

ให้เอาคู่อันดับในแต่ละช้อย ไปแทนค่ะ ถ้าอยู่บนกราฟ แทนแล้วสมการจะเป็นจริง

เช่น ช้อย 1 คือ (- 1, 4)
เอา (- 1, 4) ไปแทนใน y - 7x + 3 = 0
-1 คือ ค่า x
4 คือ ค่า y

แทนแล้วจะได้
4 - 7(-1) + 3 = 0
4 + 7 + 3 = 0
14 = 0 ไม่จริง แบบนี้ คู่อันดับนี้ไม่อยู่บนกราฟเส้นนี้ค่ะ ช้อยนี้ผิด

ทำแบบนี้ทุกช้อยค่ะ Happy

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

 

 

#18973 01 ก.ย. 2561, 13:07:32 แจ้งลบ
สมการเป็นจริงไม่เป็นจริงดูยังไงคะะ
#18974 01 ก.ย. 2561, 15:05:47 แจ้งลบ
สมการไม่เป็นจริง เช่น ตัวอย่างข้างบน
แทนค่า x,y แล้วได้ สมการเป็น 14 = 0
แบบนี้ เรียกไม่จริง เพราะ 14 ไม่เท่ากับ 0 จ้า


ดูตัวอย่างที่สมการเป็นจริง เช่น
x + 5 = 2
แล้วถ้าแทน x = -3
จะได้
-3 + 5 = 2
2 = 2
แบบนี้แทนแล้วจริง จะพูดว่า สมการเป็นจริงค่ะ

ประมาณนี้ เก็ทมั้ย
You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19160 23 ต.ค. 2561, 17:35:41 แจ้งลบ
Q-2951

กราฟของสมการที่ผ่านจุด (-2, -22) และ (3, 13) คือข้อใด
1. 3x - y + 16 = 0
2. 5x - y + 12 = 0
3. 7x - y -8 = 0
4. 9x - y - 4 = 0

เช็คว่ากราฟผ่านจุดมั้ย คือ ให้เอาจุดที่โจทย์บอกไปแทนในสมการ
ถ้าสมการเป็นจริง แปลว่าผ่าน
ข้อนี้ต่างจากข้อบน ตรงที่กำหนดมา 2 จุด
วิธีทำเหมือนเดิม แค่เราต้องแทนทั้งสองจุดค่ะ


เริ่มจาก
ช้อย 1
3x - y + 16 = 0
แทน (-2,-22) ใน 3x - y + 16 = 0

จะได้ 3(-2) - (-22) + 16 แล้วก็คิดเลขค่ะ
= -6 + 22 + 16
0 อย่างนี้คือแทนแล้วไม่จริง อีกจุดก็ไม่ต้องแทนแล้วค่ะ
ช้อยนี้ไม่ใช่แน่นอน

ช้อย 2
5x - y + 12 = 0
แทน (-2,-22) ใน 5x - y + 12 = 0
ได้ 5(-2) - (-22) + 12 = -10 + 22 + 12 0 จบเลย ไม่แทนต่อแล้ว

ช้อย 3
7x - y -8 = 0
แทน (-2,-22) ใน 7x - y -8 = 0
ได้ 7(-2) - (-22) - 8 = -14 + 22 - 8 = 0 จุดนี้แทนแล้วเป็นจริง แปลว่าสมการผ่านจุดนี้

เอาอีกจุดมาแทนด้วย
แทน (3, 13) ใน 7x - y -8 = 0
ได้ 7(3) - 13 - 8 = 21 - 13 - 8 = 0 จุดนี้แทนแล้วเป็นจริง แปลว่าสมการผ่านจุดนี้

สรุปคือผ่านทั้งสองจุดเลย ตอบช้อย 3 นี้แหล่ะค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20579 10 มี.ค. 2563, 08:47:39 แจ้งลบ
Q-2941

คู่อันดับใดอยู่บนกราฟของสมการ 6x + 2y - 10 = 0

ทำเหมือน Q-2940 เลยค่ะ
คู่อันดับอยู่บนกราฟมั้ย ให้แทนค่าลงไปในสมการ ถ้าจริง แปลว่าอยู่
เริ่มนะ
ช้อย 1.
(1, 4) แทนใน 6x + 2y - 10 = 0
6(1) + 2(4) - 10 = 0
6 + 8 - 10 = 0
4 = 0 ไม่จริง แปลว่า ไม่อยู่


ช้อย 2.
(3 , - 2) แทนใน 6x + 2y - 10 = 0
6(3) + 2(-2) - 10 = 0
18 - 4 - 10 = 0
4 = 0 ไม่จริง แปลว่า ไม่อยู่

ช้อย 3.
(0, 10) แทนใน 6x + 2y - 10 = 0
6(0) + 2(10) - 10 = 0
0 + 20 - 10 = 0
10 = 0 ไม่จริง แปลว่า ไม่อยู่

ช้อย 4.
(- 1, 8) แทนใน 6x + 2y - 10 = 0
6(-1) + 2(8) - 10 = 0
-6 + 16 - 10 = 0
0 =0 จริงงง ตอบช้อยนี้แหล่ะค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20580 10 มี.ค. 2563, 09:03:17 แจ้งลบ
Q-2952
กราฟของสมการที่ผ่านจุด (-1, -1) และ (4, 1) คือข้อใด
อยากรู้ว่ากราฟ ผ่านจุดมั้ย ให้เอาจุดแทน แทนแล้วเป็นจริง แปลว่า ผ่านค่ะ

แต่อย่าลืมว่ามี 2 จุด ก็ค่อยๆ เช็คไปค่ะ
เริ่มนะ
ช้อย 1
2x - y + 1 = 0 แทน (-1, -1) จะได้ 2(-1) - (-1) + 1 = -2 + 1 + 1 = 0 จริงนะ แปลว่าผ่าน

2x - y + 1 = 0 แทน (4, 1) จะได้ 2(4) - 1 + 1 = 8 - 1 + 1 = 8 0 ไม่จริงนะ แปลว่าไม่ผ่าน
ช้อยนี้ผิด

ช้อย 2
3x - y - 11 = 0 แทน (-1, -1) จะได้ 3(-1) - (-1) - 11 = -3 + 1 - 11 0 ไม่จริงนะ แปลว่าไม่ผ่าน
ช้อยนี้ผิดแน่นอน อีกจุดไม่ต้องคิดเลย

ช้อย 3
3x + y + 4 = 0 แทน (-1, -1) จะได้ 3(-1) + (-1) + 4 = -3 - 1 + 4 = 0 จริง แปลว่าผ่านค่ะ
3x + y + 4 = 0 แทน (4, 1) จะได้ 3(4) + 1 + 4 = 12 + 1 + 4 0 ไม่จริงนะ แปลว่าไม่ผ่าน

ช้อย 4

2x - 5y - 3 = 0 แทน (-1, -1) จะได้ 2(-1) - 5(-1) - 3 = -2 + 5 - 3 = 0 จริง แปลว่าผ่าน
2x - 5y - 3 = 0 แทน (4, 1) จะได้ 2(4) - 5(1) - 3 = 8 - 5 - 3 = 0 จริง แปลว่าผ่าน
ช้อยนี้ผิด

ตอบช้อย 4 ค่ะ ผ่านทั้งสองจุด

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20617 25 มี.ค. 2563, 14:54:32 แจ้งลบ
Q-2984 ครับYou Geat!!
#20618 25 มี.ค. 2563, 18:04:28 แจ้งลบ
@จีรานุวัฒน์
ดูนี่เลยค่ะ
https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=4431

เม้นถามใต้แบบฝึกหัดได้นะ ตอบแล้วมีระบบไปบอกค่ะ
ในเวบบอร์ดไม่มีระบบนี้ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: Q-2940 กราฟเส้นตรง

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com Q-2940 กราฟเส้นตรง Page Load Time: 0.29 วินาที IN