ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

โจทย์สัดส่วน ม.2

สถานะ: ติวเตอร์ประจำเว็บ
วันที่: 10 มิ.ย. 2558, 00:06:28

คำถามจากน้อง Wongsakon Thira

ข้อ 1.ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ มาลีได้คะแนน 6ใน10 มาลัยได้คะแนน 8ใน15 และมารุตได้คะแนน 14ใน20 จงหาอัตราส่วนการได้คะแนนของมาลี มาลี:มาลัย:มารุต

ข้อ 2.เหล็กเส้นหนึ่งยาว 12เมตร ถ้าตัดเหล็กออกเป็น 3 เส้น ด้วยอัตราส่วน 1/2 : 1 : 3/2 เหล็กทั้งสามเส้นยาวเส้นละเท่าใด


ข้อ 3.ถ้าอัตราส่วนระหว่างรายได้ของสมใจต่อรายได้ของสมจิตรเป็น 5 : 8 อัตราส่วนระหว่างจ่ายของสมจิตรเป็น 8 : 11 และอัตราส่วนระหว่างรายจ่ายของสมใจต่อรายได้ของสมจิตรเป็น 1 : 2 แล้วอัตราส่วนระหว่างเงินที่เหลือของสมใจต่อเงินที่เหลือของสมจิตเป็นเท่าไร


ข้อ 4.ในการจำหน่ายบัตรชมดนตรีครั้งหนึ่ง ซึ่งมีบัตรจำหน่าย 3 ราคา คือ 100 บาท 300 บาท และ 600 บาท ปรากฎว่าขายบัตรราคา 600 บาท ต่อบัตรราคา 300 บาท ได้เป็น 1 : 4 และขายบัตรราคา 300 บาท ต่อ ราคาบัตรราคา 100 บาท ได้เป็น 1 : 3 ถ้าจำหน่ายบัตรชมดนตรีได้เงินทั้งหมด 384,000 บาท จะขายบัตรชมดนตรีได้ทั้งหมดกี่ใบ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

 

 

#11644 10 มิ.ย. 2558, 10:44:25 แจ้งลบ
ข้อ 1 จะเขียนอัตราส่วน มาลี:มาลัย:มารุต
ต้องทำให้ทุกคนคะแนนเต็มเท่ากันก่อน โดยการหา ครน ซึ่งคะแนนของแต่ละคนเขียนเป็นเศษส่วนได้

ตรงนี้ไปคิดเองนะ ครน ของ 10,15,20 ได้ 60
มาลี    =
6
10
   =
6
10
6
6
   =
36
60

มาลัย =
8
15
   =
8
15
4
4
   =
32
60

มารุต =
14
20
   =
14
20
3
3
   =
42
60


พอส่วนเท่ากันแล้วก็เทียบกันได้เลยค่ะ
มาลี:มาลัย:มารุต = 36: 32 : 42    ทอนให้เป็นอย่างต่ำได้อีกค่ะ
                         = 18: 16 : 21

You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#11645 10 มิ.ย. 2558, 10:51:35 แจ้งลบ
ข้อ 2. อัตราส่วนความยาวเหล็ก
ท่อนหนึ่ง: ท่อนสอง : ท่อนสาม =
1
2
: 1 :
3
2


เขียนเป็นแบบนี้ได้ เต็ม x เข้าไป (เป็นการคูณ x เข้าไปค่ะเจอหลายข้อมากๆ ค่ะแบบนี้ )
ท่อนหนึ่ง: ท่อนสอง : ท่อนสาม =
1
2
x : 1x :
3
2
x

(1x = x นะ ต่อไปจะเขียนแค่ x ค่ะ)

ทั้งเส้นยาว 12 เมตร จะได้
ท่อนหนึ่ง + ท่อนสอง + ท่อนสาม = 12
         
1
2
x +    x       +    
3
2
x         = 12

แก้สมการนี้จะได้ x ค่ะ เอากลับไปแทนใรอัตราส่วน จะได้ความยาวจริงๆ ของเหล็กแต่ละท่อน ทำต่อเองนะคะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#11646 10 มิ.ย. 2558, 10:53:34 แจ้งลบ
ข้อ 3.
โจทย์หายไปบางช่วง ลองเอาโจทย์มาใหม่ค่ะ เศร้า

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#11647 10 มิ.ย. 2558, 11:11:36 แจ้งลบ
ข้อ 4.
ขอเปลี่ยนคำพูดจะได้เข้าใจง่าย
บัตร 600 จะเรียก บัตรแพง
บัตร 300 จะเรียก บัตรกลาง
บัตร 100 จะเรียก บัตรถูก

นี่คือที่โจทย์ให้
บัตรแพง : บัตรกลาง = 1 : 4
บัตรกลาง : บัตรถูก = 1 : 3

ต้องเชื่อมอัตราส่วนก่อน เชื่อมตรงบัตรกลาง เอา 1 กับ 4 ไปหา ครน จริงๆ ดูเอาเลยก็ได้ 1 กับ 4 ทำให้เท่ากัน อันที่เป็น 1 ก็เอา 4 คูณเข้าไปค่ะ

บัตรแพง : บัตรกลาง = 1 : 4
บัตรกลาง : บัตรถูก    = 1 : 3 = 1x4 = 3x 4 = 4 : 12

ตอนนี้เขียนเชื่อมกันได้แล้ว
บัตรแพง : บัตรกลาง : บัตรถูก = 1 : 4 : 12     เติม x เข้าไปเหมือนข้อ 2 เลย
                                           = 1x : 4x : 12x
                                           = x : 4x : 12x นี่เป็นจำนวนใบ

เงินที่ขายบัตรได้ = 384,000
ตรงนี้ระวังนิดนึง!! เพราะโจทย์บอกเป็นบาท ไม่ใช่บอกว่าขายได้กี่ใบ และอัตราส่วนที่ให้มา อ่านแล้วก็คิดว่าเป็นใบ

จำนวนบัตรแพงราคา = x600 = 600x บาท
จำนวนบัตรกลางราคา = 4x300 = 1200x บาท
จำนวนบัตรถูกราคา = 12x100 = 1200x บาท

600x+ 1200x + 1200x = 384000
3000x = 384000
x =
384000
3000

x =
384
3

x = 128

จำนวนใบ = x + 4x + 12x
            = 128 + 4(128) + 12(128)
            = 128 + 512 + 1536

บวกกันก็ตอบแล้วค่ะ อึ้งYou Geat!!อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#14411 28 ก.ค. 2559, 22:04:24 แจ้งลบ

โจทย์สัดส่วน ม.2


พี่โต๋ครับ ยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับ
ป้าทิพย์ชงกาแฟ 5 ถ้วยโดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด 3 ช้อนโต๊ะต่อนำ 5 ถ้วย ถ้าป้าทิพย์ต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด 30 คน คนล่ะ 1 ถ้วย ป้าทิพย์จะต้องใช้กาแฟกี่ช้อนโต๊ะ
คิดยังไงครับ
#14412 28 ก.ค. 2559, 22:06:21 แจ้งลบ
พี่โต๋ครับ ยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับ
ป้าทิพย์ชงกาแฟ 5 ถ้วยโดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด 3 ช้อนโต๊ะต่อนำ 5 ถ้วย ถ้าป้าทิพย์ต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด 30 คน คนล่ะ 1 ถ้วย ป้าทิพย์จะต้องใช้กาแฟกี่ช้อนโต๊ะ
คิดยังไงครับ

โจทย์สัดส่วน ม.2

#14413 28 ก.ค. 2559, 22:10:53 แจ้งลบ
พี่โต๋ครับ ยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับ
ป้าทิพย์ชงกาแฟ 5 ถ้วยโดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด 3 ช้อนโต๊ะต่อนำ 5 ถ้วย ถ้าป้าทิพย์ต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด 30 คน คนล่ะ 1 ถ้วย ป้าทิพย์จะต้องใช้กาแฟกี่ช้อนโต๊ะ
คิดยังไงครับ

โจทย์สัดส่วน ม.2

#16650 02 ก.ย. 2560, 16:02:32 แจ้งลบ
ขอบคุณที่ให้ความรู้คับผม เข้าใจทันทีเลยยย เริ่มรักคณิตแล้ว
Thank you!
#16749 10 ก.ย. 2560, 14:02:02 แจ้งลบ
thanks very much เข้าใจเลยค่ะ สอนดี ยกนิ้วให้เลย
#16840 18 ก.ย. 2560, 15:21:05 แจ้งลบ
ยากเอาเรื่องเลยค่ะ
#16936 24 ก.ย. 2560, 20:12:23 แจ้งลบ
ข้อมูลเข้าใจง่ายมาก มีแบบนี้ดีมากเลยคร่าาา
#17240 11 ต.ค. 2560, 18:05:15 แจ้งลบ
เว็บ dektalent เข้าใจทันทีเลย thanks very much <3
#17286 14 ต.ค. 2560, 15:21:14 แจ้งลบ
ขอบคุณคร่าาา ♥
#17553 03 พ.ย. 2560, 14:05:16 แจ้งลบ
งง You Geat!! อึ้ง
#17714 18 พ.ย. 2560, 07:02:10 แจ้งลบ
ทำแบบฝึกหัด โคตรชอบเลย
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: โจทย์สัดส่วน ม.2

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 มีนาคม 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com โจทย์สัดส่วน ม.2 Page Load Time: 0.504 วินาที IN