ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

ถามโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนพหุนามค่ะ หน้า 4/4

โดย: ใบหยก
สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 06 ก.พ. 2563, 11:30:45

ถามโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนพหุนามค่ะ หน้า 4/4

ถามโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนพหุนามค่ะ หน้า 4/4

 

 

#20490 07 ก.พ. 2563, 00:00:20 แจ้งลบ
ข้อ 3
ให้อัตราเร็วเดิมเป็น x กม/ชม.
จาก ระยะทาง = อัตราเร็ว เวลา
จะได้ เวลา =
ระยะทาง
อัตราเร็ว


ตามปกติ รถไฟจะวิ่งใช้เวลา =
120
x


มีการลดความเร็วที่ครึ่งทาง
ขอเรียกเป็น ครึ่งแรก กับ ครึ่งหลัง นะ

ระยะทางทั้งหมด = 120กม.
วิ่งไปได้ครึ่งทาง งั้นตรงนี้ ระยะทาง = 60กม.
จาก ระยะทาง = อัตราเร็ว เวลา
จะได้ เวลา =
ระยะทาง
อัตราเร็ว

    เวลาครึ่งแรก =
60
x


-------
ครึ่งหลัง
ระยะทางเหลือ 60 กม.
อัตราเร็วลดลง 8 กม./ชม. จะได้ = x - 8 กม./ชม.
จะได้ เวลา =
60
x - 8


เวลารวม = เวลาครึ่งแรก + เวลาครึ่งหลัง =
60
x
+
60
x - 8


ก่อนจะตั้งสมการ ดูหน่วยนิดนึง
ต้องเปลี่ยน 22
1
2
นาที เป็น ชม.ก่อน
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางค์
60 นาที คิดเป็น 1 ชม.
22
1
2
นาที คิดเป็น
1
60
22
1
2
=
1
60
45
2
ชม.

ตั้งสมการจากเรื่องเวลา
คิดตามนะ พอมีการลดอัตราเร็ว จะใช้เวลานานกว่า 22
1
2
นาที
งั้นจะตั้งสมการได้แบบนี้
เวลารถไฟที่มีลดอัตราเร็ว - เวลารถไฟวิ่งปกติ = 22
1
2
นาที
แทนค่าค่ะ
(
60
x
+
60
x - 8
) -
120
x
=
1
60
45
2
ใช้แบบนี้ หน่วยเป็น ชม. เหมือนกันหมด

แก้สมการจะได้ x ค่ะ ก็คือคำตอบ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20491 07 ก.พ. 2563, 00:01:11 แจ้งลบ
ข้ออื่นๆ หน้าอื่นๆ เดี๋ยวมาตอบให้ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20492 07 ก.พ. 2563, 13:06:28 แจ้งลบ
ข้อ 4
คิดก่อนว่า จะตั้งสมการจากตรงไหนได้
โจทย์บอก ใช้เวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง งั้นเราจะตั้งสมการจากเรื่องของเวลานะ

จาก ระยะทาง = อัตราเร็ว เวลา
จะได้ เวลา =
ระยะทาง
อัตราเร็ว


ให้ 120 กม. แรก อัตราเร็วเป็น x กม./ชม.
120 กม. แรก ใช้เวลา =
ระยะทาง
อัตราเร็ว
=
120
x


เหลือระยะทางอีก 320 - 120 = 200 กม.
จะเพิ่มอัตราเร็วอีก 40 กม./ชม. จะได้ อัตราเร็วใหม่เป็น x + 40 กม./ชม.

200 กม. นี้ใช้เวลา =
ระยะทาง
อัตราเร็ว
=
200
x + 40


เวลาที่ใช้ทั้งหมด คือ 4 ชั่วโมง ตั้งสมการได้
เวลาช่วงแรก + เวลาช่วงหลัง = 4
120
x
+
200
x + 40
= 4
แก้สมการค่ะ ทำส่วนให้เท่ากัน
120(x + 40) + 200x
x(x + 40)
= 4
120x + 4800 + 200x
x(x + 40)
= 4
ตัวส่วนย้ายไปคูณฝั่งตรงข้าม
ที่เศษคิดเลข จัดรูป
320x + 4800 = 4x(x + 40)
320x + 4800 = 4x2 + 160x
0 = 4x2 + 160x - 320x - 4800
0 = 4x2 - 160x - 4800
เอา 4 หารตลอดได้
0 = x2 - 40x - 1200
แยกตัวประกอบ
คิดว่าอะไรคูณกันได้ 1200 หักล้างกันได้ 40
รายละเอียดเรื่องแยกตัวประกอบ ถ้าไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปสอนนะ
คิดแล้วได้แยกได้แบบนี้
0 = (x - 60)(x + 20)
x = 60, -20
ค่าลบใช้ไม่ได้ เพราะ x เป็นอัตราเร็ว ดังนั้น
x = 60
สรุป ช่วงแรกรถวิ่ง 60 กม./ชม.

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20493 07 ก.พ. 2563, 14:11:35 แจ้งลบ
ข้อ 5
เรื่องราวเป็นแบบนี้นะ มี 3 ตอน
1)ขับรถไปสนามบิน
2)รอ 40 นาที
3)เครื่องบินออกเดินทาง

จะตั้งสมการจากเรื่องเวลา เพราะรู้ว่า เดินทางทั้งหมด 3
1
2
ชั่วโมง

จาก ระยะทาง = อัตราเร็ว เวลา
จะได้ เวลา =
ระยะทาง
อัตราเร็ว


ตอนขับไปสนามบิน ให้ระยะทางเป็น x กม.
เวลา =
x
45


ตอนคอย 40 นาที เปลี่ยนหน่วยด้วย อย่าลืมค่ะ
40 นาที คิดเป็น
40
60
=
2
3
ชั่วโมง

ตอนเครื่องบินออกเดินทาง
รู้ว่าระยะทางทั้งหมด 240 กม. งั้นตรงเครื่องบินระยะทางจะเหลือ 240 - x กม.
เวลา =
240 - x
120


ตั้งสมการได้ว่า
เวลาตอนขับรถ + เวลาตอนรอ + เวลาตอนเครื่องบิน = 3
1
2
ชั่วโมง
x
45
+
2
3
+
240 - x
120
= 3
1
2


x
45
+
2
3
+
240 - x
120
=
7
2


กำจัดส่วน เอา ครน คูณตลอด
ครน ของส่วนทั้งหมด คือ 360
คูณแล้วจะได้แบบนี้ ตรงที่ตัดกันได้ จะตัดเลยนะ

8x + 120(2) + 3(240 - x) = 180(7)
8x + 240 + 720 - 3x = 1260
5x = 1260 - 240 - 720
5x = 300
x = 60
กลับไปดูที่สมมติไว้ x คือระยะทางช่วงแรกพอดี
ตอบได้เลย ระยะทางจากบ้านไปสนามบิน = 60 กม.

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: ถามโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนพหุนามค่ะ หน้า 4/4

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 01 เมษายน 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com ถามโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนพหุนามค่ะ หน้า 4/4 Page Load Time: 0.238 วินาที IN