ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

ถามการบ้านเรื่องสมการกำลังสอง ม.2 ค่ะ

โดย: Star
สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 28 ธ.ค. 2562, 17:49:14

1.สนามแห่งหนึ่งกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร รอบนอกสนามทำเป็นถนนที่มีความกว้างเท่ากันตลอด ถ้าถนนมีพื้นที่ 104 ตาราเมตร จงหาความกว้างของถนน

2.บีซื้อไก่มา 5 ตัว ซื้อเป็ดมา 2 ตัว รวมกันเป็นเงิน 200 บาท ถ้าขายไก่ได้กำไร 20% ขายเป็ดขาดทุน 10% แต่รวมแล้วได้กำไร 16 บาท จงหาว่าเป็ดราคาตัวละเท่าไร

3.ผลบวกของกำลังสองของเลขคี่สองจำนวนเรียงกันได้ 650 เลขจำนวนน้อยเท่ากับเท่าใด

 

 

#20393 28 ธ.ค. 2562, 21:13:45 แจ้งลบ

ถามการบ้านเรื่องสมการกำลังสอง ม.2 ค่ะ


1.สนามแห่งหนึ่งกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร รอบนอกสนามทำเป็นถนนที่มีความกว้างเท่ากันตลอด ถ้าถนนมีพื้นที่ 104 ตาราเมตร จงหาความกว้างของถนน

วาดรูปเลย จะเห็นภาพค่ะ

สมมติให้ ถนนกว้าง x เมตร
จากรูป จะหาพื้นที่ถนนได้จาก
พื้นที่ถนน = พื้นที่รอบนอก - พื้นที่รอบใน
104 = (10 + 2x)(12 + 2x) - (1012)
104 = 120 + 20x +24x + 4x2 - 120
คิดเลข
104 = 44x + 4x2
เอา 4 หารตลอดได้
26 = 11x + x2
0 = x2 + 11x - 26
แยกตัวประกอบ
0 = (x + 13)(x - 2)
x = -13, 2

ค่าลบใช้ไม่ได้ เพราะเป็นความกว้างของถนน
สรุป x = 2 เมตร

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20394 28 ธ.ค. 2562, 21:30:04 แจ้งลบ
2.บีซื้อไก่มา 5 ตัว ซื้อเป็ดมา 2 ตัว รวมกันเป็นเงิน 200 บาท ถ้าขายไก่ได้กำไร 20% ขายเป็ดขาดทุน 10% แต่รวมแล้วได้กำไร 16 บาท จงหาว่าเป็ดราคาตัวละเท่าไร

ตรงที่บอกว่า ซื้อมาทั้งหมดเป็นเงิน 200 บาท
สมมติตัวแปรแบบนี้ ให้เป็ดราคารวม x บาท ดังนั้น ไก่ราคารวม 200 - x บาท

เป็ด 2 ตัว ราคารวม x บาท ดังนั้นเป็ดตัวละ
x
2
บาท
ไก่ 5 ตัว ราคารวม 200 - x บาท ดังนั้น ไก่ตัวละ
200 - x
5
บาท

ไก่ ทุน 200 - x บาท ได้กำไร 20% แปลว่า
ทุน 100 บาท ขาย 120 บาท
ทุน 200 - x บาท ขาย
120
100
(200 - x) บาท

เป็ด ทุน x บาท ขาดทุน 10% แปลว่า
ทุน 100 บาท ขาย 90 บาท
ทุน x บาท ขาย
90
100
x บาท

รวมราคาขาย ไก่ + เป็ด =
120
100
(200 - x)+
90
100
x บาท

ตั้งสมการจากเรื่องกำไร
กำไร = ขาย - ทุน
16 = (
120
100
(200 - x)+
90
100
x ) - 200
จัดรูปก่อนนะ
16 =
120(200 - x)
100
+
90x
100
- 200

ตัดทอนได้บ้าง
16 =
12(200 - x)
10
+
9x
10
- 200

กำจัดส่วนเอา 10 คูณตลอด
160 = 12(200 - x) + 9x - 2000
160 = 2400 - 12x + 9x - 2000
160 = -3x + 400
3x = 400 - 160
3x = 240
x = 80

ย้อนไปดูที่สมมติไว้
เป็ดราคาตัวละ
x
2
=
80
2
= 40 บาท ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#20395 28 ธ.ค. 2562, 21:38:54 แจ้งลบ
3.ผลบวกของกำลังสองของเลขคี่สองจำนวนเรียงกันได้ 650 เลขจำนวนน้อยเท่ากับเท่าใด

สมมติตัวแปร
จำนวนคี่ สมมติเป็น x ,x+ 2
เพราะจำนวนคี่จะห่างกันที่ละ 2 ค่ะ

ตั้งสมการจากที่บอกว่า ผลบวกของกำลังสองของเลขคี่สองจำนวนเรียงกันได้ 650
x2 + (x + 2)2 = 650
x2 + x2 + 4x + 4 = 650
2x2 + 4x + 4 - 650 = 0
2x2 + 4x - 646 = 0
เอา 2 หารตลอดได้
x2 + 2x - 323 = 0
แยกตัวประกอบ
(x - 17 )(x + 19) = 0
x = 17, -19

เอากลับไปแทน
จำนวนคี่ 2 จำนวนเรียงกัน ได้ 2 แบบค่ะ เพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดว่า เป็นจำนวนคี่บวกหรือลบ
งั้นต้องตอบหมดนะ


แบบที่ 1 คือ 17, 19
แบบที่ 2 คือ -19, -17

ทีนี้ก็อยู่ที่ว่า จะตอบตัวไหน

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#21755 21 ส.ค. 2564, 16:33:39 แจ้งลบ
ถ้าผลบวกของกำลังสองของจำนวนคี่บวกสองที่เรียงติดกันเท่ากับ202แล้วจำนวนคี่บวกที่มีค่าน้อยมีค่าเท่าใด
#21758 22 ส.ค. 2564, 13:50:53 แจ้งลบ
@E'earn Banthita
ถ้าผลบวกของกำลังสองของจำนวนคี่บวกสองที่เรียงติดกันเท่ากับ 202 แล้ว จำนวนคี่บวกที่มีค่าน้อยมีค่าเท่าใด

สมมติ
จำนวนคี่บวก 2 จำนวนที่เรียงติดกันนั้น คือ
n, n + 2

ตั้งสมการตามโจทย์บอก
n2 + (n + 2)2 = 202

แก้สมการค่ะ
n2 + n2 + 4n + 4 = 202
2n2 + 4n - 198 = 0
เอา 2 หารตลอดได้
n2 + 2n - 99 = 0
แยกตัวประกอบ
(n - 9)(n + 11) = 0
n = 9 , - 11

โจทย์บอก เป็นจำนวนคี่บวก
ดังนั้น n = 9

เอากลับไปแทนที่สมมติไว้
สรุป จำนวนน้อย คือ 9 ,จำนวนมาก คือ 11 ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#21762 27 ส.ค. 2564, 17:53:20 แจ้งลบ
ถ้าผลบวกของกำลังสองของจำนวนคี่บวกสองที่เรียงติดกันเท่ากับ202แล้วจำนวนคี่บวกที่มีค่าน้อยมีค่าตรงกับข้อใด
#21763 27 ส.ค. 2564, 18:03:33 แจ้งลบ

ถามการบ้านเรื่องสมการกำลังสอง ม.2 ค่ะ


ถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า PQRS มีพื้นที่เท่ากัน แล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: ถามการบ้านเรื่องสมการกำลังสอง ม.2 ค่ะ

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 01 มิถุนายน 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com ถามการบ้านเรื่องสมการกำลังสอง ม.2 ค่ะ Page Load Time: 0.29 วินาที IN