ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ

สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 15 ธ.ค. 2561, 11:30:29

พค่ะช่วยหนูแก้สมการหน่อยค่ะคือหนูหาคำตอบไม่ได้อะค่ะ

ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ

 

 

#19300 15 ธ.ค. 2561, 11:48:52 แจ้งลบ
ข้อนี้ด้วยค่ะพี่ช่วยหนูคิดสมการหน่อยได้มั้ยค่ะ

ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ

#19301 15 ธ.ค. 2561, 11:49:28 แจ้งลบ
ข้อนี้ด้วยค่ะพี่ช่วยหนูเศร้างงคิดสมการหน่อยได้มั้ยค่ะ

ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ

#19304 15 ธ.ค. 2561, 20:12:36 แจ้งลบ
ข้อ 1
จัดรูปค่ะ

ดูแต่ทางซ้ายของสมการก่อนนะ
เป็นการบวกเศษส่วน เราก็จะต้องทำส่วนให้เท่ากัน

ส่วนที่มี คือ x, x + 1, x - 1
ต้องทำส่วนให้เป็น x(x +1)(x - 1)
อะไรขาดอยู่ก็คูณเติมเข้าไปค่ะ

A
x
(x +1)(x - 1)
(x +1)(x - 1)
+
B
x+1
x(x - 1)
x(x - 1)
+
C
x -1
x(x + 1)
x(x + 1)


ตอนนี้ส่วนจะเท่ากันแล้ว เขียนรวบได้แบบนี้เลยค่ะ
=
A(x +1)(x -1) + Bx(x -1) + Cx(x + 1)
x(x +1)(x - 1)


ที่เศษคูณกระจาย
ที่ส่วน 2 วงเล็บหลังเข้าสูตรผลต่างกำลังสองพอดี คูณกันเลยค่ะ
จะได้แบบนี้

=
A(x2 - 1) + Bx2 - Bx + Cx2 + Cx
x(x2 - 1)


=
Ax2 - A + Bx2 - Bx + Cx2 + Cx
x(x2 - 1)


จัดรูปที่เศษ

=
Ax2 + Bx2 + Cx2 - Bx + Cx - A
x(x2 - 1)


=
(A + B + C)x2 + (- B + C)x - A
x(x2 - 1)


แล้วกลับไปที่สมการของโจทย์ ตอนนี้จะเขียนได้แบบนี้

(A + B + C)x2 + (- B + C)x - A
x(x2 - 1)
=
4x2 + 3x - 3
x(x2 - 1)


ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ได้เลย
จะได้
A + B + C = 4    -----(1)
- B + C = 3    -----(2)
- A = - 3    -----(3)

โจทย์ถาม A + B + C งั้นตอบได้เลยนะ
จาก (1) จะได้ A + B + C = 4 ตอบค่ะ


อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19309 16 ธ.ค. 2561, 23:24:48 แจ้งลบ
ข้อ 7
นายบอลพายเรือจากบ้านไปถึงวัดได้ระยะทาง 1.2 กม.
และพายเรือจากวัดกลับบ้านใช้เวลาน้อยกว่าขาไป 3 นาที
ถ้าอัตราเร็วของการพายเรือในน้ำนิ่งเท่ากับ 300 เมตรต่อนาที
อยากทราบว่าอัตราเร็วของการพายเรือทวนน้ำเท่ากับกี่เมตรต่อนาที

ที่บอกว่าขากลับใช้เวลาน้อยกว่าขาไป แปลได้ว่า
ขาไป --> ทวนน้ำ
ขากลับ -->ตามน้ำ

แปลงหน่วยก่อน
ระยะทาง = 1.2 กม. = 1200 เมตร

สมมติให้
ขาไปใช้เวลา x นาที จะได้ อัตราเร็วทวนน้ำ =
1200
x

ขากลับใช้เวลาน้อยกว่า 3 นาที ดังนั้นได้ว่า ขากลับใช้เวลา x - 3 นาที จะได้ อัตราเร็วตามน้ำ =
1200
x - 3


โจทย์บอกอัตราเร็วน้ำนิ่ง เข้าสูตรเลยค่ะ
สูตร
อัตราเร็วน้ำนิ่ง =
ตาม + ทวน
2

            300 =
1200
x - 3
+
1200
x
2

แก้สมการ
            600 =
1200
x - 3
+
1200
x

เอา 600 หารตลอด จะได้
            1 =
2
x - 3
+
2
x

ทางขวาทำส่วนให้เท่ากัน
            1 =
2x + 2(x - 3)
x(x - 3)

x(x - 3) = 2x + 2x - 6
x2 - 3x = 4x - 6
x2 - 3x - 4x + 6 = 0
x2 -7x + 6 = 0
แยกตัวประกอบค่ะ
(x - 6)(x - 1) = 0
      x = 1, 6
แต่ x = 1 ใช้ไม่ได้ เพราะพอเอาไปแทนตรงเวลาขากลับแล้วได้น้อยกว่า 0
เลยได้แค่ x = 6

เอา x ที่ได้กลับไปแทนหาอัตราเร็วทวนน้ำ
=
1200
x

=
1200
6

= 200 เมตร/นาที ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19313 17 ธ.ค. 2561, 15:04:34 แจ้งลบ
ข้อ 8
ณเดชและหมากออกเดินทางพร้อมกันในระยะทาง 10 กม.
ณเดชเดินเร็วกว่าหมาก ชั่วโมงละ 1.5 กม. ปรากฎว่าณเดชถึงปลายทางก่อนหมาก 1.5 ชม.
เขาทั้งสองเดินทางด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สมมติให้
หมากเดิน x กม./ชม.
ณเดชเดินเร็วกว่า ชั่วโมงละ 1.5 กม. ดังนั้นได้ว่า ณเดชเดิน x + 1.5 กม./ชม.

สูตร
เวลา =
ระยะทาง
อัตราเร็ว


ตั้งสมการที่เวลาค่ะ
โจทย์บอกณเดชเดินถึงก่อนหมาก 1.5 ชม.
แปลว่า หมากใช้เวลามากกว่า ณเดช นะ เอา หมากเป็นตัวตั้ง

เวลาหมาก - เวลาณเดช = 1.5
10
x
-
10
x+1.5
= 1.5
แก้สมการเลย
ซ้ายทำส่วนให้เท่ากัน
ขวาเลื่อนจุดให้ไม่เป็นทศนิยม

10(x + 1.5) - 10x
x(x+1.5)
=
15
10


10x + 15 - 10x
x(x+1.5)
=
3
2


15
x(x+1.5)
=
3
2

คูณไขว้
30 = 3x(x + 1.5)
30 = 3x2 + 4.5x
0 = 3x2 +
45
10
x - 30
0 = 3x2 +
9
2
x - 30
เอา 2 คูณตลอด เผื่อกำจัดส่วน
0 = 6x2 + 9x - 60
เอา 3 หารตลอด เพื่อตัดทอน
0 = 2x2 + 3x - 20
แยกตัวประกอบ
0 = (2x - 5)(x + 4)
x =
5
2
, -4
ค่าลบใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะ x คืออัตราเร็ว
สรุปได้ x =
5
2
= 2.5
เอากลับไปแทน

ตอบว่า
หมากเดิน 2.5 กม./ชม.
ณเดชเดิน 2.5 + 1.5 = 4 กม./ชม.


ตามนี้ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#19556 19 ก.พ. 2562, 19:00:05 แจ้งลบ
ช่วยทำข้อนี้หน่อยค่ะ

ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ

#19557 19 ก.พ. 2562, 19:01:44 แจ้งลบ
ข้อนี้ด้วยค่ะ

ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ

#19573 21 ก.พ. 2562, 21:23:24 แจ้งลบ
กล่องใบหนึ่งบรรจุหลอดไฟ 15 หลอด ซึ่งใน 15 หลอดนี้มีหลอดเสียอยู่ 5 หลอด
ถ้าหยิบหลอดไฟนี้ออกมา 3 หลอดอย่างสุ่ม จงหาความน่าจะเป็น
ที่หลอดไฟที่หยิบได้มีเสีย 1 หลอด (เฉลย)
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 09 มิถุนายน 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยค่ะ Page Load Time: 0.319 วินาที IN