ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

แจ้งเปิดคอร์สเรียน

สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 08 พ.ค. 2559, 23:51:29

ได้รับหนังสือแล้วนะคะ เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยนะคะ^^

 

 

#13761 09 พ.ค. 2559, 00:05:25 แจ้งลบ
เปิดให้แล้วนะครับ
Thank you!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13762 09 พ.ค. 2559, 18:20:53 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วนะคะ เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยนะคะ
#13763 09 พ.ค. 2559, 19:11:16 แจ้งลบ
เปิดให้ครบทุกคนแล้วครับ
Thank you!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13766 11 พ.ค. 2559, 14:57:48 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วนะคะ เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยนะคะ
#13768 11 พ.ค. 2559, 15:08:40 แจ้งลบ
เรียบร้อยค่ะ You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13769 12 พ.ค. 2559, 20:30:03 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วนะคะ เปิดคอร์สเรียนให้หน่อยนะค่ะHappy
#13770 12 พ.ค. 2559, 22:08:26 แจ้งลบ
เรียบร้อยค่ะ You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13784 16 พ.ค. 2559, 18:47:51 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วค่ะ แจ้งเปิดคอร์สเรียนค่ะ
#13790 16 พ.ค. 2559, 23:02:04 แจ้งลบ
เรียบร้อยค่ะ Thank you!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13792 17 พ.ค. 2559, 19:36:11 แจ้งลบ
ได้รับ หนังสือแล้ว เปิดคอรสเรียนไห้หน่อยครับ
#13793 17 พ.ค. 2559, 20:12:04 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้น่อยค่ะ
#13795 17 พ.ค. 2559, 21:42:48 แจ้งลบ
น้อง jbenyapa แจ้งโอนที่เว็บก่อนนะคะ เรื่องสลิป พี่ทีมงานตอบไปทาง Email แล้วนะคะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13796 17 พ.ค. 2559, 22:57:49 แจ้งลบ
น้อง Nuth Prateepratana เรียบร้อยนะคะ You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13821 21 พ.ค. 2559, 11:20:11 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วคะ เปิดคอสเรียนให้หน่อยคะ
#13822 21 พ.ค. 2559, 14:02:35 แจ้งลบ
เรียบร้อยค่ะ Thank you!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13862 24 พ.ค. 2559, 17:11:39 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วเปิดคอร์สเรียนให้ด้วยนะคะ
#13863 24 พ.ค. 2559, 17:29:02 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยครับ
#13864 24 พ.ค. 2559, 17:36:53 แจ้งลบ
น้อง Sureerat Khongdonthee
เรียบร้อยค่ะ

น้อง โอ้ว
รอพี่ทีมงานตรวจสอบก่อนนะคะ (ภายใน 24 ชม.)
พรุ่งนี้ค่อยเข้ามาเรียนค่ะ

You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#13865 24 พ.ค. 2559, 17:46:24 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วน่ะค่ะเปิดคอร์สเรียนให้ด้วยน่ะค่ะ
#13867 24 พ.ค. 2559, 18:32:58 แจ้งลบ
เปิดคอสเรียนให้หน่อยคะ
#13869 24 พ.ค. 2559, 22:31:57 แจ้งลบ
เรียบร้อยทุกคนค่ะ Thank you!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#15521 08 มี.ค. 2560, 15:46:47 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้หน่อยครับ
#15522 08 มี.ค. 2560, 16:47:20 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้ว เปิดคอร์สเรียนให้หน่อยค่ะ
#15523 08 มี.ค. 2560, 19:10:33 แจ้งลบ
ช่วยเปิดคอร์สเรียนให้ด้วยค่ะ
#15524 08 มี.ค. 2560, 21:18:29 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้หน่อยนะค่ะ
#15527 09 มี.ค. 2560, 16:34:30 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วครับ เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยครับ
#15529 10 มี.ค. 2560, 12:12:10 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วค่ะเปิดคอร์สเรียนให้หน่อยนะค่ะ
#15530 10 มี.ค. 2560, 13:42:37 แจ้งลบ
เปิดคอร์สให้ทุกคนแล้วครับ Thank you!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#16542 24 ส.ค. 2560, 17:21:15 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยค่า
#16565 27 ส.ค. 2560, 14:41:25 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยคะเรียนไม่ไหวแล้วว
#16811 15 ก.ย. 2560, 17:59:40 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วนะคะ เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยค่า
#16826 17 ก.ย. 2560, 10:40:38 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้หน่อยค่าาาHappy
#18264 23 มี.ค. 2561, 13:38:26 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้วครับ เเจ้งเปิดคอร์สเรียน
#18267 23 มี.ค. 2561, 20:18:23 แจ้งลบ
เปิดครอสเรียนให้หน่อยค่ะ ได้หนังสือแล้วค่ะ
#18319 06 เม.ย. 2561, 14:48:35 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือแล้ว เปิดคอร์สเรียนให้หน่อยค่ะ
#18326 11 เม.ย. 2561, 19:05:27 แจ้งลบ
เปิดคอร์สเรียนให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ ^ ^
#18334 21 เม.ย. 2561, 20:32:10 แจ้งลบ
แจ้งเปิดคอร์สเรียนค่ะจ้า

Happy

#18343 24 เม.ย. 2561, 11:05:06 แจ้งลบ
เปิดคอสเรียนให้ด้วยคับ
Thank you!
#18392 02 พ.ค. 2561, 10:06:49 แจ้งลบ
ได้รับหนังสือละ ช่วยเปิดคอร์สให้ หน่อยครับ
#18393 02 พ.ค. 2561, 11:58:24 แจ้งลบ
เปิดคอร์สให้ทุกคนแล้วค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ตอบ: แจ้งเปิดคอร์สเรียน

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com แจ้งเปิดคอร์สเรียน Page Load Time: 1.095 วินาที IN