ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

โจทย์ส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย

โดย: New
สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 23 พ.ค. 2557, 20:09:28

เป็นโจทย์ที่เรียนที่โรงเรียนนะค่ะ
"ถ้าส่วนสูงเฉลี่ยของนร ห้องหนึ่งซึ่งมี60คน มีค่าเท่ากับ158ซม และส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย ทั้งหมดในห้องซึ่งมี40คน มีค่าเท่ากับ162ซม ความสูงเฉลี่ยของนร หญิงในห้องนี้กี่ซม"
ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

 

#9184 23 พ.ค. 2557, 20:21:54 แจ้งลบ
ใช้สูตร xรวม ค่ะ

ออกเลย ลองดู

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#9187 24 พ.ค. 2557, 06:08:05 แจ้งลบ
ขอบคุณค่ะ > <
ส่วนคำตอบใช่150ซม หรือเปล่าคะ?
#9188 24 พ.ค. 2557, 06:19:24 แจ้งลบ
ขอถามอีกข้อนะคะ T T
"ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เป็นตัวอย่างของประชากรขนาด20รายการชุดหนึ่งเป็น10แต่ภายหลังพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดไปโดย12บันทึกเป็น8จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้อง"
งงโจทย์นะค่ะ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ^^;
ขอบคุณค่ะ
#9193 24 พ.ค. 2557, 12:29:41 แจ้งลบ
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตผิด ดังนั้น ต้องลบข้อมูลที่ผิดออก แล้วบวกข้อมูลที่ถูกเข้าไปค่ะ

จากสูตร x =
x
n


แทนค่า xที่ผิด แล้วก็ n ลงไป
แล้วย้ายข้างนิดหน่อย จะได้ xที่ผิด ค่ะ

เอาxที่ผิด ไปแก้ให้ถูกซะ โดยการลบข้อมูลที่ผิดออก แล้วบวกข้อมูลที่ถูกเข้าไป

xที่ถูก = xที่ผิด - 8 + 12

พอได้ xที่ถูก ก็เอาไปหา xค่ะ
จะได้ xที่ถูกแล้วค่ะ

ลองดูค่ะ :)

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#9194 24 พ.ค. 2557, 15:57:13 แจ้งลบ
พี่คะ คำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไรหรอคะ?
นิวคิดแล้วได้40นะค่ะ T T
#9195 24 พ.ค. 2557, 18:12:22 แจ้งลบ
10.2 ค่ะ

น้องได้ x ที่ถูก เท่าไหร่คะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#9196 24 พ.ค. 2557, 20:15:37 แจ้งลบ
พี่คะ xที่ถูกใช่20หรือเปล่าคะ?
#9199 25 พ.ค. 2557, 02:24:55 แจ้งลบ
จาก x =
x
n


แทนค่าลงไปค่ะ
10 =
x
20

10 x 20 = x
x = 200
อันนี้คือ xที่ผิด = 200

-------------
xที่ถูก = xที่ผิด - 8 + 12
xที่ถูก = 200 - 8 +12 = 204

xที่ถูก =
xที่ถูก
n


xที่ถูก =
204
20
= 10.2 ตอบค่ะ

ตามนี้เลยค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#9200 25 พ.ค. 2557, 02:32:10 แจ้งลบ
ข้อบน

ให้
Nรวม = 60 คน
xรวม = 158 ซม
xชาย = 162 ซม
Nชาย = 40คน

ถามความสูงเฉลี่ยของนร หญิงในห้องนี้กี่ซม

จาก Nชาย = 40คน จะได้ Nหญิง = 60 - 40 = 20 คน

เข้าสูตร
xรวม =
Nชายxชาย + Nหญิงxหญิง
Nรวม


แทนค่า ค่ะ
158 =
(40)(162) + (20)xหญิง
60


158 x 60 = 6480 + 20xหญิง
9480 = 6480 + 20xหญิง
9480 - 6480 = 20xหญิง
3000 = 20xหญิง
xหญิง =
3000
20

xหญิง = 150

ตอบค่ะ ค่าเฉลี่ยของผู้ญ คือ 150 ซม

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#9201 25 พ.ค. 2557, 06:38:57 แจ้งลบ
แบบนี้เอง เข้าใจแล้วล่ะค่ะ เพราะตอนแรกยังไม่เข้าใจว่าโจทย์บอกเป็น10มาทำไม ตอนนี้ชัดเจนเลยค่ะ ><
#9202 25 พ.ค. 2557, 12:24:06 แจ้งลบ
You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#15293 15 ม.ค. 2560, 15:22:47 แจ้งลบ
พี่คร่หนูมีโจทร์มาให้พี่ช่วยทำ
ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายครึ่งหนึ่งของนักเรียนหญิง ความสูงโดยเฉลี่ยของนักเรียนชายเท่ากับ155เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าความสูงโดยเฉลี่ยของนัเรียนหญิงอยู่ 3เซนติเมตร จงหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้ทั้งหมด
#15294 15 ม.ค. 2560, 15:23:44 แจ้งลบ
พี่คร่หนูมีโจทร์มาให้พี่ช่วยทำ
ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายครึ่งหนึ่งของนักเรียนหญิง ความสูงโดยเฉลี่ยของนักเรียนชายเท่ากับ155เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าความสูงโดยเฉลี่ยของนัเรียนหญิงอยู่ 3เซนติเมตร จงหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้ทั้งหมด

#15303 16 ม.ค. 2560, 01:54:27 แจ้งลบ
น้อง Siriporn

ใช้สูตร xรวม ค่ะ

xรวม =
Nx +Nx
Nรวม


ที่ต้องหาคือ xรวม
สมมติให้มีผู้หญิง 2n คน
โจทย์บอกผู้ชายมีครึ่งนึง ดังนั้น ผู้ชายมี n คน ค่ะ
ดังนั้น Nรวม = 2n + n = 3n

x โจทย์บอกมา = 155 ซม.
x โจทย์บอกว่าว่าของผู้ชายมากกว่า 3 ซม. = 155 - 3 = 152 ซม.

รู้ทุกอย่างแล้ว แทนค่าในสูตร คิดเลข จะได้คำตอบค่ะ ลองทำดูนะคะ ตั้งใจอ่านหนังสือ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#16360 12 ส.ค. 2560, 16:51:17 แจ้งลบ
ขอบคุณพี่มากๆเลยค้ะ สำหรับความรู้ทางการศึกษา
:D
#16875 21 ก.ย. 2560, 13:05:17 แจ้งลบ
ฝึกทำข้อสอบ หายงงเลยครับผม
#16983 27 ก.ย. 2560, 16:40:48 แจ้งลบ
ยากน่าดูเลย
#17433 24 ต.ค. 2560, 08:11:24 แจ้งลบ
Happy เศร้า ตั้งใจอ่านหนังสือ
#17653 11 พ.ย. 2560, 14:43:00 แจ้งลบ
เอาไปใช้จริงได้เลย ^_^
#20469 26 ม.ค. 2563, 07:57:01 แจ้งลบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน 60 คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน 40 คน เท่ากับ 162 เซนติเมตร

ค่าฐานนิยมของส่วนสูงนักเรียนเท่ากับเท่าใด
คิดยังไงค่ะ
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: โจทย์ส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com โจทย์ส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย Page Load Time: 0.626 วินาที IN