สถิติ ม.1

แบบฝึกหัด 45 ข้อ

สถิติในระดับชั้น ม.1 จะเน้นการหาค่ากลางของข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม ซึ่งจะแบ่งได้ตามลักษณะข้อมูล คือ ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ การเรียนสถิติเน้นจำสูตรของแต่ละเรื่องได้ และการคำนวณอย่างแม่นยำ เป็นบทที่ควรจะทำคะแนนได้ดีค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ความหมายของสถิติ

วีดีโอ 5 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของสถิติ ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ


ตารางแจกแจงความถี่

วีดีโอ 13.42 นาที

อธิบายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่ สูตรตารางแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ตารางแจกแจงความถี่


ตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่

วีดีโอ 14.45 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตารางแจกแจงความถี่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตารางแจกแจงความถี่ ชุดที่ 1


ฮิสโตแกรม

วีดีโอ 16.56 นาที

อธิบายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล ฮิสโตแกรม รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ เส้นโค้งของความถี่ เส้นโค้งของความถี่สะสมอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฮิสโตแกรม


ค่ากลางของข้อมูล

วีดีโอ 9.12 นาที

อธิบายเรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่ากลางของข้อมูล


ตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต

วีดีโอ 7.41 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่

วีดีโอ 12.34 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ วิธีทอนค่าข้อมูลอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่


แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต(ตาราง) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต(ตาราง) ชุดที่ 1


มัธยฐาน

วีดีโอ 12.07 นาที

อธิบายเรื่อง มัธยฐาน กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์มัธยฐาน


แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 1


ฐานนิยม

วีดีโอ 15.44 นาที

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฐานนิยม


แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 3

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 12 กรกฎาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนสถิติ ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.243 วินาที IN