ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

สอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

สถานะ: ทีมงานเด็กทาเล้นท์.คอม
วันที่: 17 ก.ย. 2553, 10:16:38

สอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2554 (รับตรง)โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

ภายใต้โครงการนี้ เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี หรือ ปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 ปี ได้ตามความสนใจ

นักศึกษาสามารถไปศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่นเดียวกับโครงการภาคภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร รับตรง: ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 กันยายน 2553 ทาง Internet: http://www.reg.tu.ac.th

Admission: เดือนเมษายน 2554


ผู้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โทรศัพท์: 02-696-5980-2 และ โทรสาร: 02-564-2891

หรือที่เว็บไซต์: http://www.econ.tu.ac.th

....................................................................

1. โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง (รับประมาณ 150 คน)ก) คุณสมบัติของผู้สมัคร:

ต้อง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00 ) หรืออยู่ในระหว่างการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย ม.4-ม.5 รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสัมภาษณ์แล้วให้ส่งหลักฐาน ผลการเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

ข) สอบข้อเขียน วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน ( เป็นชุดปรนัยและอัตนัย) ประกอบด้วย:

คณิตศาสตร์และสถิติ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ค) เกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2554

วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเต็ม 210 คะแนน

วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน หมายเหตุ

*ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบชุดอัตนัยของวิชาภาษาไทย จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยชุดปรนัยที่ได้คะแนนสูงสุด ประมาณ 500 คนแรก

**ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ: ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบข้อละ 1 คะแนน

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

 

 

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: สอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com สอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 Page Load Time: 0.176 วินาที IN