ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

มทร.พระนคร จัดแฟชั่นโชว์ ผลงานนักศึกษา

สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 31 มี.ค. 2555, 12:22:25

มทร.พระนคร จัดแฟชั่นโชว์ ผลงานนักศึกษา


ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ” เน้นการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สากล ดังนั้นจึงมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และบริบททางสังคม สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ กรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานแก่บุคคลภายนอก อันเป็นการเผยแพร่แนวความคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ


รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นอีกคณะหนึ่งที่จัดให้มีการประมวลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรูปแบบของการจัดทำโครงงาน มุ่งให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรม อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมในการแสวงหาความรู้ จัด“โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น” ภายใต้แนวคิด “ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น The Debut: project” ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ผ่านการถ่ายทอดความสวยงามโดยนางแบบชั้นนำกว่า 150 ชุด ที่ศูนย์การค้า Central World โซนอีเดน ชั้น 1 ในวันที่ 2 เมษายน 2555 และจัดแสดงผลงานนักศึกษาในรูปแบบนิทรรศการในระหว่าง วันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การค้า Central World (เซ็นทรัลเวิลด์) โซนอีเดน ชั้น 3 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2629-9153-7 ต่อ 2006

 

 

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: มทร.พระนคร จัดแฟชั่นโชว์ ผลงานนักศึกษา

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 04 มิถุนายน 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com มทร.พระนคร จัดแฟชั่นโชว์ ผลงานนักศึกษา Page Load Time: 0.174 วินาที IN