ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

กรมพลศึกษา ปลื้มใจเด็กไทยรักการละเล่นพื้นบ้าน

สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 13 มี.ค. 2555, 14:27:28

กรมพลศึกษา ปลื้มใจเด็กไทยรักการละเล่นพื้นบ้าน
ในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก ประจำปี 2555
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก ประจำปี 2555 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีอธิบดีกรมพลศึกษา นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษาโดยสำนักนันทนาการ ได้ริเริ่ม จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก ขึ้นเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการ ด้านการละเล่นพื้นบ้านของไทยให้แพร่หลาย เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถทางด้านการละเล่นพื้นบ้าน และได้ใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จนเป็นวิถีชีวิต สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อน และสังคม ทำให้เด็กมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติได้อนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านของไทยต่อไป
การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก ประจำปี 2555 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย 5 ประเภท ได้แก่ 1. ตีลูกล้อ 2. แข่งเรือบก 3. ชักเย่อ 4. วิ่งเปี้ยว 5. วิ่งวัวคนหมู่ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา, โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา, โรงเรียนวัดแจงร้อน, โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา, โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา, โรงเรียนสีตบุตรบำรุง, โรงเรียนวัดโสมนัส, โรงเรียนช่างอากาศอำรุง, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนสมาคมสตรีไทย และโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภทตีลูกล้อ อันดับ 1 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา, อันดับ 2 โรงเรียนวัดแจงร้อน, อันดับ 3 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ประเภทแข่งเรือบก อันดับ 1 โรงเรียน เปี่ยมสุวรรณวิทยา, อันดับ 2 โรงเรียนวัดแจงร้อน, อันดับ 3 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ประเภทชักเย่อ อันดับ 1 โรงเรียนวัดแจงร้อน, อันดับ 2 โรงเรียนวัดโสมนัส, อันดับ 3 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ประเภทวิ่งเปรี้ยว อันดับ 1 โรงเรียนวัดแจงร้อน, อันดับ 2 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา, อันดับ 3 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา และประเภท วิ่งวัวคนหมู่ อันดับ 1 โรงเรียนวัดแจงร้อน, อันดับ 2 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา, อันดับ 3 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง
นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์โดยให้คะแนนจากความพร้อมเพรียงและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดแจงร้อน อันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม อันดับ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ได้แก่ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ และเมื่อรวมคะแนนการแข่งขันในประเภทต่างๆ ผลปรากฏว่า โรงเรียนวัดแจงร้อนชนะเลิศในประเภทคะแนนรวมได้รับถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปในปีนี้

 

 

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: กรมพลศึกษา ปลื้มใจเด็กไทยรักการละเล่นพื้นบ้าน

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com กรมพลศึกษา ปลื้มใจเด็กไทยรักการละเล่นพื้นบ้าน Page Load Time: 0.165 วินาที IN