ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา

สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 13 มี.ค. 2555, 14:26:23

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2554 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยก่อนหน้านี้ สอศ. ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ขึ้นในระดับภาค จำนวน 5 ภาค มีผลงานนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมากถึง 2,647 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการแข่งขันระดับภาคเข้ามาประกวดในระดับชาติในครั้งนี้
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2554 จัดเป็นปีที่ 24 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการประกวดในระดับภาค จำนวน 175 ผลงาน แบ่งออกเป็น 7 ประเภทได้แก่ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ, สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ, สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน และทีมหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จำนวน 21 ทีม โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ “ส้วมเคลื่อนที่...ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา” รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้ง ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี” รองชนะเลิศอันดับ 2 “ประแจขันสตับโบลท์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช” รองชนะเลิศอันดับ 3 “คราดพลิกข้าวเปลือก ของวิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ “เครื่องตัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี” รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “เครื่องปอกมะพร้าว ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี” รองชนะเลิศอันดับ 2 “อุปกรณ์เสียบหมูปิ้ง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่” รองชนะเลิศอันดับ 3 Side Car 2 w ของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จ.จันทบุรี ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ “เมล็ดมะม่วงเบาแช่อิ่มและอบแห้ง ของวิทยาลัยอาชีวสงขลา” รองชนะเลิศอันดับ 1 “อุปกรณ์ช่วยเติมและเช็คระดับน้ำกลั่น ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่” รองชนะเลิศอันดับ 2 “เปลือกแตงโมแผ่นปรุงรส ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา” รองชนะเลิศอันดับ 3 “ผักแกะสลักดองสามรส ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ “หลอดไฟอมตะ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” รองชนะเลิศอันดับ 2 “พัดลมระบบทำความเย็นจากน้ำ ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานี” รองชนะเลิศอันดับ 3 “ชุดบัดกรีแบบประหยัดพลังงาน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ “เครื่องเหลาทางมะพร้าว ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “อุปกรณ์แกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยมือ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “อุปกรณ์พับใบตอง ของวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จ.นครราชสีมา” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “อุปกรณ์สอยมะละกอ ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ “เครื่องอัดกะปิ ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เครื่องปอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูง ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย” รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องตัดโฟม V 3 ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา” รองชนะเลิศอันดับ 3 “เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสาร V3 ของวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศ “ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โปรแกรมด้วยภาษา PEC BASIC และภาษา C ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา” รองชนะเลิศอันดับ 1 “ชุดฝึกและจำลองปัญหาระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “ชุดทดลองแขนกลนิวเมติกส์อุตสาหกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่”
ทีมหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ ทีมมะลิ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหินจอก 2 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จ.ตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบดินทร์ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ จ.จันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมบ้านยางโพรง จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง จ.สุราษฎร์ธานี รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีมดุสิต 3 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จ.เชียงราย รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ทีมฮิลมาร์พาเบิล จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล จ.เลย 

 

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา Page Load Time: 0.224 วินาที IN