ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

รับตรง กสพท 2555 รายละเอียดออกมาแล้วจ้า

สถานะ: ทีมงานเด็กทาเล้นท์.คอม
วันที่: 17 ก.ค. 2554, 17:01:16

รับตรง กสพท 2555 รายละเอียดออกมาแล้วจ้า


   ปธ.ทปอ.เผย กสพท.จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาร่วมกับ ทปอ.ในระบบรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2555 โดยในปีนี้มีการจัดสอบวิชาเฉพาะและวิชาการ 7 วิชา ในส่วนการสอบวิชาการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นปีแรก

   วันนี้ (13 ก.ค.) เวลา 13.30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ได้มีการแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตในระบบรับตรง โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงของ ทปอ.(Clearing House) เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์ และมีที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน โดยมีสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ได้แก่

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (20 คน) / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (200 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (50 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (72 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (30 คน)/ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (156 คน)/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (250 คน)/ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (40 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (165 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (30 คน)/ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (70 คน) / คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย (60 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง (40 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (80 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (70) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (20 คน) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (25 คน) รวมทั้งสิ้น 1,408 คน โดยประมาณ **ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค.54 จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

   “มองว่า ถ้าเรามีเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้สอบคัดเลือกร่วมกันในระบบกลางก็ เป็นสิ่งที่ดี ทางกสพท.เองก็ยินดีที่จะร่วมด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ให้ต้องยุ่งยากในการพาบุตรหลานไปสอบเองตามที่ต่างๆ ซึ่งตรงนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราร่วมใช้เครื่องมือที่เป็นกลางในการจัดสอบนักเรียน ซึ่งปีนี้มี สทศ.มาจัดสอบด้านวิชาการ 7 วิชาให้เป็นปีแรก ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งหมด และยังมีการสอบวิชาเฉพาะที่เน้นทดสอบด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และประเมินแนวคิดทางจริยธรรม” ปธ.ทปอ.กล่าว

   ด้าน ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จุดประสงค์หลักในการสอบระบบตรงนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน โดยที่จัดสอบให้มีความยุติธรรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในขณะเดียวกันกระบวนการในการจัดสอบ ก็ได้สอดแทรกกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซึ่งเหมาะสมที่จะแพทย์ที่ดีต่อไป ข้างหน้า อันนี้สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการสมัครสอบ โดยปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้ว คือ เรามีการจัดสอบวิชาทั่วไปหรือด้านนวิชาการ 7 วิชา โดย สทศ.เป็นปีแรก ส่วนทาง กสพท.ก็ทำหน้าที่จัดสอบวิชาเฉพาะอย่างเดิมที่เคยทำมา

   “ในปีนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปให้ สทศ.จัดสอบวิชาด้านวิชาการทั่วไปนั้น เพราะทาง สทศ.มีความถนัดในทางนี้มากกว่าเรา เราไม่มีเหตุผลอื่นก่อนหน้านี้มีการสอบที่ใช้ A-Net เราก็ใช้คะแนน A-Net แต่ต่อมาถูกยกเลิกไป เราก็ต้องจัดการสอบวิชาทั่วไปกันขึ้นมาเอง แต่พอทาง สทศ.เขาเสนอเข้ามาว่าจะจัดสอบให้ กสพท.เราก็ยินดีร่วมตรงนี้ เพราะเราไม่ได้อยากทำเรื่องนี้แทนกลุ่มที่ถนัดกว่า ส่วนการสอบทางด้านเฉพาะทาง มองว่าเราเองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม ว่า เราจะคัดเลือกแพทย์อย่างไร เราก็อยากทำตรงนี้เหมือนเดิม” เลขาธิการ กสพท.กล่าว

   ด้าน ศ.พญ. บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานอนุกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ด้วยระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยในงานแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ว่า ในกรณีเรื่องการส่งรูปถ่ายของนักเรียนที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนั้น ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบใหม่ โดย ปีนี้นักเรียนไม่ต้องส่งรูปถ่าย แต่ใช้การสแกนรูปถ่ายเป็นไฟล์นามสกุล .JPG แล้วแนบไฟล์รูปถ่าย พร้อมไฟล์เอกสารประกอบที่ต้องสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPG เช่นกัน อัปโหลดแล้วส่งมาทางเว็บไซต์ของ กสพท. รวมถึงนำเอกสารทั้งหมดที่เป็นเปเปอร์ใส่ซองส่งไปรษณีย์มาที่ กสพท.อีกทางหนึ่งด้วย

   ส่วนกำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มีดังนี้

   1-31 ส.ค. 2554
   รับสมัครทางอินเตอร์เนต ได้แก่ www9.si.mahidol.ac.th (เว็บ กสพท.) / www.md.kku.ac.th (มข.) / www.md.chula.ac.th (จุฬาฯ) / www.med.cmu.ac.th (มช.) / www.med.tu.ac.th (มธ.) / www.med.nu.ac.th (มน.) / www.ra.mahidol.ac.th (รามา ม.มหิดล) / www.si.mahidol.ac.th (ศิริราช ม.มหิดล) / www.rsu.ac.th (ม.รังสิต) / www.med.swu.ac.th (มศว) / medinfo.psu.ac.th (ม.อ.) / www.vajira.ac.th (วชิรพยาบาล) / www.pcm.ac.th (ว.แพทย์พระมงกุฎ) / www.dent.chula.ac.th (จุฬาฯ) / www.dt.mahidol.ac.th (ม. มหิดล) /www.dent.cmu.ac.th (มช.) / www.dent.psu.ac.th (ม.อ.) / www.dent.swu.ac.th (มศว)

   1 ส.ค. - 5 ก.ย. 2554
   ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

   1 ส.ค. - 5 ก.ย. 2554
   ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   7 - 15 ก.ย. 2554
   ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์

   1 ต.ค.-5 พ.ย.2554 (ประมาณ)
   ปรินต์แบบฟอร์ม กสพท.11 เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ

   *วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2554*
   สอบวิชาเฉพาะ**

   ประมาณเดือน ธ.ค. 2554
   ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

   *ประมาณเดือน ม.ค. 2555*
   สอบวิชาการ 7 วิชา** จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผู้สมัครทุกคนต้องสมัคร สอบ และเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.(ให้ติดตามประกาศของ สทศ.ที่ http://www.niets.or.th)

   7 มี.ค. 2555
   ส่งรายชื่อไปที่ ทปอ. (Clearing House)


รายะละเอียดทั้งหมด http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/consort2555_ann01_25540713.pdf

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www9.si.mahidol.ac.th/

ขอบคุณ: ยูนิแก๊ง
Thank you!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

 

 

#2591 21 ก.ค. 2554, 21:23:56 แจ้งลบ
คงเข้ายากน่าดูนะคะThank you!
#2592 21 ก.ค. 2554, 23:53:29 แจ้งลบ
สู้จิ สู้ๆ ตั้งใจอ่านหนังสือ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#2626 03 ส.ค. 2554, 08:00:13 แจ้งลบ
ว้าว อยากสอบๆๆๆๆ

อีก 2 ปี

เร็วมากๆๆๆๆ
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: รับตรง กสพท 2555 รายละเอียดออกมาแล้วจ้า

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 เมษายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com รับตรง กสพท 2555 รายละเอียดออกมาแล้วจ้า Page Load Time: 0.325 วินาที IN