แบบฟอร์มสั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์

ใช้แบบฟอร์มนี้สั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์และสินค้าในเว็บไซท์ Dektalent.com

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการและทำตามขั้นตอนระบบนะคะ

คอร์สคณิต ม.ปลาย: รายปี เตรียมสอบ แยกบท
เลือก
คอร์สคณิต ม.ต้น รายปี
ชั่วโมง เรียน
อายุ คอร์ส
ราคา
คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1
57
3,500
คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2
67
3,500
คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3
57
3,500
เลือก
คอร์สคณิต ม.ต้น รายเทอม
ชั่วโมง เรียน
อายุ คอร์ส
ราคา
คอร์สคณิต ม.1 เทอม 1
25
2,000
คอร์สคณิต ม.1 เทอม 2
19
2,000
คอร์สคณิต ม.2 เทอม 1
28
2,000
คอร์สคณิต ม.2 เทอม 2
25
2,000
คอร์สคณิต ม.3 เทอม 1
20
2,000
คอร์สคณิต ม.3 เทอม 2
23
2,000
เลือก
คอร์สคณิต ม.ต้น เตรียมสอบเข้า
ชั่วโมง เรียน
อายุ คอร์ส
ราคา
คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์
51
3,500
เลือก
คอร์สคณิต ม.ต้น แยกบท
ชั่วโมง เรียน
อายุ คอร์ส
ราคา
คอร์สจำนวนเต็ม ม.1
3
400
เลือก
คอร์สคณิต ม.ปลาย รายปี
ชั่วโมง เรียน
อายุ คอร์ส
ราคา
คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4
72
3,300
คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5
82
3,300
คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6
45
2,500
คอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.4-5-6
72
2,500
เลือก
คอร์สคณิต ม.ปลาย เตรียมสอบ
ชั่วโมง เรียน
อายุ คอร์ส
ราคา
คอร์ส Intensive Talent
83
4,000
คอร์สเฉลย O-Net คณิต
28
2,000
คอร์ส PAT1 คณิต
102
4,000
เลือก
กลุ่มบทเรียน คณิต ม.ปลาย
ชั่วโมง เรียน
อายุ คอร์ส
ราคา
กลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์
23
1,200
กลุ่มฟังก์ชัน
9
800
กลุ่มความน่าจะเป็น
13
800
กลุ่มภาคตัดกรวย
15
800
กลุ่ม EXPO/LOG
14
800
กลุ่มตรีโกณมิติ
15
1,200
กลุ่มสถิติ
17
1,000
กลุ่มแคลคูลัส ม.ปลาย
12
800
กลุ่มจำนวนเชิงซ้อน
8
400
กลุ่มเวกเตอร์
5
400
กลุ่มลำดับและอนุกรม
14
800
กลุ่มเมทริกซ์
13
800

ขั้นตอนต่อไป

เลือก 0 คอร์ส
ราคา 0 บาท

มีคำถามในการซื้อคอร์ส?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ