ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

ถามการบ้านเรื่อง อสมการ ครับ

โดย: Phichetphong Top
สถานะ: สมาชิก Dektalent.com
วันที่: 30 ธ.ค. 2560, 16:14:59

1.มณีอ่านหนังสือวันแรกได้ ⅓ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากว่าครึ่งเล่ม หนังสือเล่มนี้มีอย่างมากกี่หน้า

2.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีอัตราส่วน 2:5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 98 ซม. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร

3.นักเรียน ม.3 ห้องหนึ่งมีนักเรียนชายน้อยกว่าหญิงอยู่ 6 คน ⅔ ของนักเรียนชายน้อยกว่า ½ ของนักเรียนหญิงแต่ไม่เกิน 7 คน นักเรียนหญิงมีอย่างมากเท่าไร

4.กล่องทรงลูกบาศก์มีความจุไม่เกิน 343 cm³ จะมีพื้นที่อย่างมากเท่าไร

4 ข้อนี้ผมไม่เข้าใจอะครับ ช่วยสอนหน่อยนะครับ

 

 

#17919 31 ธ.ค. 2560, 12:59:09 แจ้งลบ
ข้อ 1

มณีอ่านหนังสือวันแรกได้ ⅓ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากว่าครึ่งเล่ม หนังสือเล่มนี้มีอย่างมากกี่หน้า

สมมติตัวแปรก่อนค่ะ
ให้ หนังสือเล่มนี้มี x หน้า

วันแรกอ่านได้
1
3
ของเล่ม =
1
3
x

จากประโยคนี้ตั้งอสมการได้ค่ะ
รวมสองวันอ่านได้มากว่าครึ่งเล่ม
ครึ่งเล่ม ก็คือ
1
2
x นะ


ตั้งอสมการได้เป็น
วันแรก + วันสอง > ครึ่งเล่ม
   
1
3
x +    30 >    
1
2
x
แก้อสมการ กำจัดส่วนก่อน เอา 2กับ 3 ไปหาครนได้ 6
สรุปคือ เอา 6 คูณตลอดเพื่อกำจัดส่วนค่ะ จะได้
6
1
3
x + 630 > 6
1
2
x
      2x + 180 > 3x
            180 > 3x - 2x
            180 > x
หรือก็คือ
               x < 180

x คือ จำนวนหน้า
ดังนั้นจะได้จำนวนหน้าหนังสือต้องน้อยกว่า 180 หน้า
แปลว่า จำนวนหน้าอย่างมากที่สุด คือ 179 หน้า ค่ะ

ข้อนี้ ถ้าไม่คิดมากก็ตอบ 179 หน้าได้เลย
แต่ถ้าคิดอีกหน่อย โจทย์บอกว่าวันแรกอ่านได้
1
3
ของเล่ม ดังนั้นจำนวนหน้าควรจะหารด้วย 3 ลงตัวนะ
เพราะถ้าไม่คิดตรงนี้ จำนวนหน้ามันจะไม่ใช่จำนวนเต็มค่ะ ถ้าคิดตรงนี้ด้วย ก็ต้องตอบ 177 หน้า ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#17920 31 ธ.ค. 2560, 13:09:25 แจ้งลบ
ข้อ 2
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีอัตราส่วน 2:5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 98 ซม. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร

ที่บอกอัตราส่วนด้าน 2:5 เราสามารถเขียนแบบนี้ได้ค่ะ
กว้าง : ยาว = 2 : 5 = 2x : 5x
ที่คูณ x เข้าไปก็คือ เรายังไม่รู้ว่าด้านจริงๆ มันยาวเท่าไหร่ รู้แค่อัตราส่วน
อัตราส่วนมันยืดหดได้ ก็มองว่า คูณ x เข้าไปค่ะ

โจทย์บอกว่า
มีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 98 ซม.
จะตั้งอสมการได้

2ด้านกว้าง + 2ด้านยาว ไม่น้อยกว่า 98
2(2x) + 2(5x) 98
แล้วแก้อสมการค่ะ
         4x + 10x 98
               14x 98
                  x
98
14

                  x 7

เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ แปลว่า x น้อยที่สุดที่เป็นได้ คือ 7 ค่ะ
เอา x ไปแทนในอัตราส่วนด้าน จะได้
กว้าง : ยาว = 2x : 5x
               = 2(7) : 5(7)
               = 14 : 35

เอาไปหาพื้นที่
สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง ยาว
                                  = 14 35
                                  = 490 ตารางเซนติเมตร

เราเอาความยาวด้านอย่างน้อยที่สุด มาคิดพื้นที่แล้วนะ
ดังนั้นตอบได้เลยว่า พื้นที่อย่างน้อย คือ 490 ตารางเซนติเมตร ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#17921 31 ธ.ค. 2560, 13:34:25 แจ้งลบ
ที่เหลือเดี๋ยวมาตอบให้ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#17924 01 ม.ค. 2561, 15:01:28 แจ้งลบ
ข้อ 3
นักเรียน ม.3 ห้องหนึ่งมีนักเรียนชายน้อยกว่าหญิงอยู่ 6 คน
2
3
ของนักเรียนชายน้อยกว่า
1
2
ของนักเรียนหญิงแต่ไม่เกิน 7 คน นักเรียนหญิงมีอย่างมากเท่าไร

สมมติตัวแปรก่อนค่ะ
ให้ มีนักเรียนชาย x คน
      นักเรียนหญิง มี x + 6 คน     เพราะโจทย์บอกมีชายน้อยกว่า 6 คนนะ

เวลาที่โจทย์บอก A น้อยกว่า B หมายถึงการลบค่ะ เอาตัวมากเป็นตัวตั้ง
ดังนั้นข้อนี้ ตั้งอสมการได้แบบนี้ค่ะ

0
1
2
ของนักเรียนหญิง -
2
3
ของนักเรียนชายน้อยกว่า 7 คน
ใส่ตัวแปรลงไปค่ะ

0
1
2
(x + 6) -
2
3
x 7

แก้อสมการ กำจัดส่วนก่อนโดยการเอา ครน ของ 2,3 คูณตลอด
ครนของ 2,3 ได้ 6 สรุป คือ เอา 6 คูณตลอดนะ

จะได้
6 06
1
2
(x + 6) - 6
2
3
x 6 7

0 3(x + 6) - 2(2x) 42
0 3x + 18 - 4x 42
0 -x + 18 42
ลบด้วย 18 ตลอด
0 - 18 -x + 18 - 18 42 - 18
-18 -x 24
ทำให้ x เป็นบวกโดยการคูณด้วย -1 ตลอด เครื่องหมายต้องกลับด้านด้วยนะ เพราะคูณด้วยจำนวนติดลบ

จะได้
18 x -24

เขียนกลับด้าน จะดูง่ายค่ะ
-24 x 18

โจทย์ถามนักเรียนหญิง นักเรียนหญิงที่สมมติไว้ คือ x + 6 นะ
บวกด้วย 6 ตลอด จะได้
-24 + 6 x + 6 18 + 6
-18 x + 6 24

มีนักเรียนหญิง อย่างมาก 24 คน ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#17926 01 ม.ค. 2561, 15:59:02 แจ้งลบ
ข้อ 4
กล่องทรงลูกบาศก์มีความจุไม่เกิน 343 cm³ จะมีพื้นที่อย่างมากเท่าไร

กล่องทรงลูกบาศก์ จะมี กว้าง ยาว สูง เท่ากันค่ะ
สมมติให้เป็น x

โจทย์บอกความจุ หมายถึง ปริมาตร ค่ะ
เข้าสูตรเลย ใช้คำว่าไม่เกิน ก็แทนด้วย ค่ะ
ปริมาตรทรงลูกบาศก์ กว้าง ยาว สูง
                     343 x3
                     73 x3
                จะได้ x 7
จะได้แต่ละด้านยาว อย่างมาก 7 cm

โจทย์ถามพื้นที่นะ
ใช้คำว่าพื้นที่เฉยๆ ควรจะหมายถึง พื้นที่ผิวค่ะ
ลูกบาศก์มี 6 ด้าน เท่ากันหมดนะ จะได้
พื้นที่ผิว = 72 6 = 49 6 = 294 ตารางเซนติเมตร ตอบค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#17951 07 ม.ค. 2561, 16:54:29 แจ้งลบ
Thank you!
ขอบคุณครับ
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: ถามการบ้านเรื่อง อสมการ ครับ

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com ถามการบ้านเรื่อง อสมการ ครับ Page Load Time: 0.278 วินาที IN