สถิติเบื้องต้น ม.5-6

วีดีโอ 13 บทเรียน (356 นาที) แบบฝึกหัด 100 ข้อ

สถิติเบื้องต้น คือเนื้อหาวิชาที่ว่าด้วยการจัดการกับข้อมูล ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนภาพต้นใบ ซิกม่า และค่ากลางต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม มัธยฐาน ฐานนิยม ค่ากึ่งกลางพิสัย ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต และเรื่องสมบัติของค่ากลาง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สถิติเบื้องต้น

วีดีโอ 6.34 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สถิติเบื้องต้น อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น ม.5-6 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติเบื้องต้น ม.5-6 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 6:34 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 2


การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

วีดีโอ 21.41 นาที

อธิบายเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตารางค่าความถี่ Histogram พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 2


แผนภาพ ต้น-ใบ

วีดีโอ 9.33 นาที

อธิบายเรื่อง แผนภาพต้น-ใบ พร้อมตัวอย่าง


สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า

วีดีโอ 17.48 นาที

อธิบายเรื่อง สัญลักษณ์แทนการบวก ซิกม่า พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 2


ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

วีดีโอ 16.02 นาที

อธิบายเรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 2


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก

วีดีโอ 2.34 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก พร้อมตัวอย่าง


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

วีดีโอ 8.58 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ชุดที่ 1


มัธยฐาน

วีดีโอ 9.28 นาที

อธิบายเรื่อง มัธยฐาน (Median) มัธยฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 3


ฐานนิยม

วีดีโอ 8.57 นาที

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม ฐานนิยมกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


ค่ากึ่งกลางพิสัย (Mid Range)

วีดีโอ 1.52 นาที

อธิบายเรื่อง ค่ากึ่งกลางพิสัย (Mid Range) พร้อมตัวอย่าง


ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (Harmonic Mean)

วีดีโอ 8.4 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก (Harmonic Mean) สรุปค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก พร้อมตัวอย่าง


ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean)

วีดีโอ 3.3 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) พร้อมตัวอย่าง


สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง

วีดีโอ 4.11 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 2

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 เมษายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนสถิติเบื้องต้น ม.5-6 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.342 วินาที IN