ฟังก์ชัน ม.5

แบบฝึกหัด 75 ข้อ

ในบทนี้จะอธิบายให้รู้จักความหมายของฟังก์ชัน และเข้าใจถึงพื้นฐานต่างๆ ของเรื่องฟังก์ชัน การแทนค่าฟังก์ชัน ฟังก์ชันจาก A ไป B และยังเน้นให้น้องๆ ได้รู้จักรูปสมการและการเขียนกราฟของฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได และฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเส้นตรง และเส้นโค้งต่างๆ ต่อไป

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ฟังก์ชันเบื้องต้น

วีดีโอ 12.39 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ ฟังก์ชันเบื้องต้น เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน ฟังก์ชันเบื้องต้น เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.5 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 12:39 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 2


การตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันด้วยกราฟ

วีดีโอ 2.2 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ การตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันด้วยกราฟ เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน การตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันด้วยกราฟ เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.5 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 12:39 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


การหาโดเมนและเรนจ์

วีดีโอ 16.1 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง การหาโดเมนและเรนจ์ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง การหาโดเมนและเรนจ์ เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 12:39 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


การหาโดเมนและเรนจ์ ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 17.44 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง การหาโดเมนและเรนจ์ ตัวอย่างที่ 2 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง การหาโดเมนและเรนจ์ ตัวอย่างที่ 2 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:39 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 3


การแทนค่าฟังก์ชัน

วีดีโอ 8.11 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง การแทนค่าฟังก์ชัน อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง การแทนค่าฟังก์ชัน เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 8:11 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


การแทนค่าฟังก์ชัน ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 15.07 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง การแทนค่าฟังก์ชัน ตัวอย่างที่ 3 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง การแทนค่าฟังก์ชัน ตัวอย่างที่ 3 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 15:07 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 2


ฟังก์ชันจาก A ไป B

วีดีโอ 13.09 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันจาก A ไป B อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันจาก A ไป B เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 13:09 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


ฟังก์ชันจาก A ไป B ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 15.25 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ ฟังก์ชันจาก A ไป B ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน ฟังก์ชันจาก A ไป B ตัวอย่างที่ 2 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.5 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 15:25 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


โจทย์ฟังก์ชันผสมหลักการนับ

วีดีโอ 7.51 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง โจทย์ฟังก์ชันผสมหลักการนับ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง โจทย์ฟังก์ชันผสมหลักการนับ เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 7:51 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 2


ฟังก์ชันเชิงเส้น

วีดีโอ 9.31 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 9:31 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ฟังก์ชันเชิงเส้น ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 8.55 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น ตัวอย่างที่ 3 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น ตัวอย่างที่ 3 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 8:55 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ฟังก์ชันกำลังสอง

วีดีโอ 7.18 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 7:18 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 1

วีดีโอ 10.07 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 1 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 1 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 10:07 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 2-3

วีดีโอ 14.59 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 2-3 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 2-3 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 14:59 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 4

วีดีโอ 7.02 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 4 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 4 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 7:02 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง

วีดีโอ 9.59 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.5 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 9:59 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 8.34 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 3 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง ตัวอย่างที่ 3 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.5 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 8:34 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง ชุดที่ 1


ฟังก์ชันขั้นบันได

วีดีโอ 3.24 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันขั้นบันได อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง ฟังก์ชันขั้นบันได เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 3:24 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล

วีดีโอ 15.13 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.5 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชัน ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 15:05 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันExpo ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันExpo ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 2

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 15 เมษายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนฟังก์ชัน ม.5 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.427 วินาที IN