ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ม.2

วีดีโอ 14 บทเรียน (301 นาที) แบบฝึกหัด 81 ข้อ

น้องได้รู้จักจำนวนเต็มมาแล้ว ในบทนี้เราจะเรียนเรื่องจำนวนจริงซึ่งเป็นจำนวนที่ครอบคลุมจำนวนเต็มอีกทีหนึ่ง เนื้อหาเริ่มจากโครงสร้างของจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ และการบวก ลบ คูณและหาร จำนวนจริง ทศนิยมซ้ำ นอกจากนี้ยังได้เรียนเรื่องรากที่สอง และรากที่สาม บทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเรื่องจำนวน และในระดับชั้น ม.ปลายน้องจะได้เรียนเรื่องจำนวนจริงแบบเต็มๆ ค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


จำนวนตรรกยะ

วีดีโอ 7.52 นาที

เนื้อหาเรื่องจำนวนตรรกยะ การเปลี่ยนเศษส่วนใดๆ เป็นทศนิยม ทศนิยมซ้ำ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนตรรกยะ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนตรรกยะ ชุดที่ 1


การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

วีดีโอ 10.26 นาที

เนื้อหาเรื่องข้อสังเกต อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน ชุดที่ 1


จำนวนอตรรกยะ

วีดีโอ 4.45 นาที

เนื้อหาเรื่องจำนวนอตรรกยะ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


โครงสร้างของจำนวนจริง

วีดีโอ 10.15 นาที

เนื้อหาเรื่องโครงสร้างของจำนวนจริง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องโครงสร้างจำนวนจริง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโครงสร้างจำนวนจริง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโครงสร้างจำนวนจริง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโครงสร้างจำนวนจริง ชุดที่ 2


ตัวอย่างการบวกลบคูณหารจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ

วีดีโอ 8.05 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการบวกลบคูณหารจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการบวกลบคูณหารจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างการบวกลบทศนิยมซ้ำ

วีดีโอ 8.4 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการบวกลบทศนิยมซ้ำ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการบวกลบทศนิยมซ้ำก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


รากที่สอง

วีดีโอ 9.28 นาที

เนื้อหาเรื่องรากที่สอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 2


ตัวอย่างรากที่สอง

วีดีโอ 9.03 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของรากที่สอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องรากที่สองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการบวก-ลบรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวก-ลบรากที่สอง ชุดที่ 1


การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 4.11 นาที

เนื้อหาเรื่องการหารากที่สอง หารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1


การหารากที่สองโดยการตั้งหาร

วีดีโอ 12.5 นาที

เนื้อหาเรื่องหารากที่สองโดยการตั้งหาร อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการหารากที่สองโดยการตั้งหาร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหารากที่สองโดยการตั้งหาร ชุดที่ 1


การแก้สมการที่ติดรากที่สอง

วีดีโอ 13.16 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการที่ติดรากที่สอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการที่ติดรากที่สองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


รากที่สาม

วีดีโอ 5.34 นาที

เนื้อหาเรื่องรากที่สาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สาม ชุดที่ 1


ตัวอย่างการบวกลบรากที่สาม

วีดีโอ 13.17 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการบวกลบรากที่สาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการบวกลบรากที่สามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบรากที่สาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบรากที่สาม ชุดที่ 1


เทคนิคการหารากที่สาม

วีดีโอ 5.08 นาที

เนื้อหาเรื่องเทคนิคการหารากที่สาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการหารากที่สาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการหารากที่สาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่ 5

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.39 วินาที IN