จำนวนเชิงซ้อน ม.5

วีดีโอ 9 บทเรียน (432 นาที) แบบฝึกหัด 81 ข้อ

จำนวนเชิงซ้อน เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากปัญหาในการแก้สมการจากเรื่องจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อนให้คำตอบของสมการที่ไม่มีคำตอบอยู่ในจำนวนจริงได้ในบทเรียนจะได้รู้จักโครงสร้างของจำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการแก้สมการพหุนาม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 19.48 นาที

อธิบายเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน การเท่ากัน การบวกการคูณจำนวนเชิงซ้อน เอกลักษณ์และอินเวอร์สของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 22.19 นาที

อธิบายเรื่อง การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน สังยุค (Conjugate) ของจำนวนเชิงซ้อน สมบัติที่สำคัญของสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 23.55 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน สมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar Form)

วีดีโอ 9.57 นาที

อธิบายเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar Form) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 2


การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

วีดีโอ 21.09 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 1


ตัวอย่างที่ 3 และ 4 การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

วีดีโอ 22.45 นาที

คลิปต่อเนื่องจาก C98 อธิบายเรื่องตัวอย่างที่ 3 และ 3 ของการคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรุปเชิงขั้ว


การหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 10.27 นาที

อธิบายเรื่อง การหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


สมการพหุนาม (Polynomial Equation)

วีดีโอ 11.04 นาที

อธิบายเรื่อง สมการพหุนาม (Polynomial Equation) สมการพหุนามตัวแปรเดียว ทฤษฎีบทของสมการพหุนาม สมการพหุนามกำลังสอง (Quadratic Equation) พร้อมตัวอย่าง


สมการพหุนามที่มากกว่ากำลังสอง

วีดีโอ 18.21 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการพหุนามที่มากกว่ากำลังสอง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลบวกและผลคูณของรากของสมการ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สมการพหุนามที่มากกว่ากำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการพหุนามที่มากกว่ากำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 3

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนจำนวนเชิงซ้อน ม.5 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.265 วินาที IN