สถิติ2 ม.5-6

วีดีโอ 8 บทเรียน (388 นาที) แบบฝึกหัด 72 ข้อ

สถิติ2 เนื้อหาต่อเนื่องจากสถิติเบื้องต้น ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูล ได้แก่ ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซนไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็นการวัดการกระจายสัมบูรณ์ ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวัดการกระจายสัมพัทธ์ นอกจากนี้ก็จะได้เรียนเรื่องความแปรปรวนอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การวัดตำแหน่งของข้อมูล

วีดีโอ 15.25 นาที

อธิบายเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล การหาควอไทล์ เปอร์เซนไทล์ และเดไซล์ กรณีข้อมูลไม่เเจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 12 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล ชุดที่ 1


การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์

วีดีโอ 19.47 นาที

อธิบายเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 2


การวัดการกระจายของข้อมูล

วีดีโอ 10.14 นาที

อธิบายเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล การวัดการกระจายสัมบูรณ์ (Absolute Variation) พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 1


ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

วีดีโอ 8.05 นาที

อธิบายเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation - M.D.) พร้อมตัวอย่าง


ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วีดีโอ 15.22 นาที

อธิบายเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ สมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2


ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติม

วีดีโอ 15.32 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติม สถิติ2


ความแปรปรวน

วีดีโอ 6.04 นาที

อธิบายเรื่อง ความแปรปรวน (Variance) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความแปรปรวน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความแปรปรวน ชุดที่ 1


การวัดการกระจายสัมพัทธ์

วีดีโอ 21.47 นาที

อธิบายเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 2

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 03 มีนาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนสถิติ2 ม.5-6 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.236 วินาที IN