เศษส่วนและทศนิยม ม.1

แบบฝึกหัด 155 ข้อ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องเศษส่วน และเรื่องทศนิยม บทเรียนเริ่มจากเรื่องเศษส่วนจะได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน เเละโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน หลังจากนั้นจะเรียนทศนิยมต่อ โดยเน้นการเปรียบเทียบ และการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแสดงเศษส่วนบนเส้นจำนวน

วีดีโอ 8.22 นาที

เนื้อหาเรื่องการแสดงเศษส่วนบนเส้นจำนวน ชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน เศษส่วนจำนวนคละ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเปรียบเทียบเศษส่วน

วีดีโอ 9.26 นาที

เนื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดที่ 2


การบวกลบเศษส่วน

วีดีโอ 9.1 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกลบเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 1


เทคนิคการบวกลบเศษส่วน

วีดีโอ 11.45 นาที

เนื้อหาเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน ชุดที่ 3


การคูณและการหารเศษส่วน

วีดีโอ 11.27 นาที

เนื้อหาเรื่องการคูณและการหารเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วน ชุดที่ 2


ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องเศษส่วน

วีดีโอ 6.1 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของเรื่องเศษส่วน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องเศษส่วนก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมเศษส่วน ชุดที่ 1


โจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน

วีดีโอ 17.35 นาที

เนื้อหาเรื่องโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน ชุดที่ 2


ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม

วีดีโอ 15.19 นาที

เนื้อหาเรื่องทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม ชุดที่ 1


การเปรียบเทียบทศนิยม

วีดีโอ 5.4 นาที

เนื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม ชุดที่ 1


การบวกและการลบทศนิยม

วีดีโอ 9.52 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบทศนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบทศนิยม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบทศนิยม ชุดที่ 2


การคูณและการหารทศนิยม

วีดีโอ 13.04 นาที

เนื้อหาเรื่องการคูณทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณทศนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณทศนิยม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณทศนิยม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณทศนิยม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณทศนิยม ชุดที่ 3


การหารทศนิยม

วีดีโอ 8.4 นาที

เนื้อหาเรื่องการหารทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการหารทศนิยม

วีดีโอ 13.37 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหารทศนิยม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการหารทศนิยมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารทศนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารทศนิยม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารทศนิยม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 4

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 16 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนเศษส่วนและทศนิยม ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.446 วินาที IN