ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1

วีดีโอ 12 บทเรียน (311 นาที) แบบฝึกหัด 100 ข้อ

ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย เรียกง่ายๆ คือ ห.ร.ม.และ ค.ร.น. เป็นพื้นฐานที่จะต้องนำไปใช้ในการเรียนเรื่องอื่นๆ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเเก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ วิธีการหา ห.ร.ม. แบบต่างๆ รวมทั้งการหารแบบยูคลิด การหา ค.ร.น. ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม.กับ ค.ร.น. และโจทย์ปัญหาต่างๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ตัวประกอบของจำนวนนับ

วีดีโอ 14.27 นาที

อธิบายเรื่อง จำนวนนับ (Natural Number) จำนวนธรรมชาติ จำนวนคู่ จำนวนคี่ การหารลงตัว ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ โจทย์การหาตัวประกอบของจำนวนนับ สูตรลัด เทคนิคการคิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ตัวประกอบของจำนวนนับ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชุดที่ 2


จำนวนเฉพาะ

วีดีโอ 9.37 นาที

อธิบายเรื่อง จำนวนเฉพาะ (Prime Number) ตัวประกอบเฉพาะอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์จำนวนเฉพาะ


แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเฉพาะ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเฉพาะ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเฉพาะ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเฉพาะ ชุดที่ 2


การแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 13.15 นาที

อธิบายเรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การแยกตัวประกอบ


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 2


การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 10.24 นาที

อธิบายเรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 1


การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร

วีดีโอ 6.16 นาที

อธิบายเรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหารอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร ชุดที่ 2


การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิด

วีดีโอ 16.52 นาที

อธิบายเรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิด


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิด ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิด ชุดที่ 1


ตัวอย่างเพิ่มเติมการหา ห.ร.ม.

วีดีโอ 9.53 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างเพิ่มเติมการหา ห.ร.ม. สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมการหา ห.ร.ม.แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.

วีดีโอ 15.29 นาที

อธิบายเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. ชุดที่ 1


การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 8.5 นาที

อธิบายเรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) การหา ค.ร.น. การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ ชุดที่ 1


การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการตั้งหาร

วีดีโอ 8.35 นาที

อธิบายเรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหารอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการตั้งหาร


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการตั้งหาร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการตั้งหาร ชุดที่ 1


ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

วีดีโอ 1.55 นาที

อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.

วีดีโอ 4.49 นาที

อธิบายเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหา ค.ร.น. ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหา ค.ร.น. ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 4

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.389 วินาที IN